Obchodní mise do Charlotte a Columbie v Severní a Jižní Karolíně (USA)

21. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Obchodní mise do Charlotte a Columbie v Severní a Jižní Karolíně (USA) Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek ve dnech od 11. do 13. května 2016 navštívil na pozvání ministra obchodu Severní Karolíny Johna Skvarly Spojené státy americké. Pracovní cesta náměstka Staška do Severní a Jižní Karolíny byla reciproční návštěvou, ministr obchodu Severní Karolíny John Skvarla v září 2015 navštívil Prahu a jednal s NM Tlapou.

Podnikatelská mise byla podpořena a financována MZV ČR v rámci tzv. PROPED, projektů na podporu ekonomické diplomacie. Za organizaci cesty zodpovídal ZÚ Washington, výrazně se na ní podílel i honorární konzul ČR v Charlotte Petr Vašičko.

Severní Karolína:

Náměstek Stašek se setkal s ministrem obchodu Severní Karolíny Johnem Skvarlou a starostkou města Charlotte Jennifer Roberts. Hlavním tématem jednání s ministrem Skvarlou bylo vytváření vhodných podmínek pro další české firmy v Severní Karolíně, kde již několik CZ firem podniká (Linet, Avast, Elmarco, Grund).

Ministr Skvarla projevil zájem o účast s podnikatelskou delegací na MSV 2016. Ještě letos se uskuteční 2denní mise českých automobilových expertů a firem do centra automobilového výzkumu na Clemson University a také do klustru z oblasti automobilového sektoru v Jižní Karolíně. V rámci mise lze navštívit také Severní Karolínu.

Jednání se starostkou J. Roberts náměstek M. Stašek diskutoval o ekonomickém rozvoji města a příležitostech pro české firmy s akcentem na rozvoj MHD (reference Inekon v USA), a možnosti spolupráce v kultuře, vědě, školství s možností budoucího city twinningu. ČR nabízí know-how v dopravní infrastruktuře MHD, civilním letectví, obranném průmyslu, energetice, zemědělství nebo automobilovém průmyslu.

Starostka potvrdila, že ví o tradici ČR jako průmyslově vyspělé zemi s akcentem na strojírenství. Město uvažuje do cca podzimu 2017 rozšířit linku MHD z centra až k univerzitě, celkem cca 19 mil. Ve státě Severní Karolína je dle starostky velice populární sport (americký fotbal, basketbal, fotbal). Ve státě je několik okruhů pro pořádání automobilových závodů NASCAR, a tedy s tím související zázemí, zkušebny a praxe v automobilovém průmyslu.

Více než 60 % obyvatel Charlotte jsou lidé narození mimo USA, v místě působí více než 1 000 zahraničních firem. V Charlotte se klade důraz na vzdělání také díky vysokému počtu zahraničních firem a jejich zaměstnancům, kteří chtějí dávat děti do bilingvních ZŠ, SŠ a VŠ.

Na setkání se zástupci Hospodářské komory v Charlotte a místními podnikateli náměstek Stašek přednesl přednášku o současné ekonomické situaci ČR a růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky, zmínil význam budoucí dohody TTIP a dále význam a možnosti na US trhu pro české firmy, uvedl kulturní rozdíly (jiné vnímání času, dobu založení firmy např. v Asii versus v USA aj.). V Charlotte se měsíčně navýší počet obyvatel o 400, region rozvíjí letecký, automobilový průmysl, služby, pojišťovnictví, finance, zdravotnictví.

Na recepci pořádané World Affairs Council Charlotte na jeho počest se náměstek Stašek ve svém vystoupení věnoval současné situaci v Evropě. M. Stašek se během návštěvy USA také setkal se zástupci českých firem, které v regionu úspěšně působí (např. AVAST, Linet nebo Grund).

Jižní Karolína:

V rámci návštěvy USA se dále náměstek Stašek setkal ve městě Columbia se zástupcem guvernéra státu Jižní Karolína Henrym McMasterem a starostou hlavního města Columbie Stephenem Benjaminem. Náměstek Stašek představil českou ekonomiku, přítomné firmy a možnosti zapojení ekonomické diplomacie. Zmínil jadernou energetiku (jižní Karolína staví jadernou elektrárnu V. C. Summer, kde Westinghouse buduje stejný typ reaktoru, jaký nabízí Česku) a podpořil přítomný ČEZ, který jeví zájem o expanzi a získávání zkušeností v USA.

Zástupce guvernéra McMaster nabídl českým firmám využití přístavu Charleston, který nabízí výhodné logistické a finanční podmínky pro firmy vyvážející zboží do USA. Jennifer Noel, náměstkyně ministra pro obchod jižní Karolíny, přednesla zajímavou prezentaci o ekonomice a podnikání v Jižní Karolíně. V Jižní Karolíně funguje 186 firem z 31 zemí, např. z DE, JAP, SE, CH, UK, CN nebo CA. Zmínila SCRA (South Carolina Research Authority) nebo CU-ICAR (Clemson University´s International Center for Automotive Research). Na akci následně proběhl networking mezi českými a místními firmami.

NM Staška na cestě doprovázely dvě skupiny podnikatelů:

  • Energetická skupina, v USA pobývala 9. až 13. května 2016 (Washington – Charlotte – Columbia): Delegace byla vedena náměstkyní MPaO L. Kovačovskou a 4 firmami/institucemi (CzechInvest, ČEPS, ČEZ, Instar).
  • Obchodní skupina, která Charlotte a Columbii navštívila 11. až 13. května: Javlin, Hamé, Holík International, Beta Control, IT-CNS, Slides Live, Anect, Uher Company.

Kromě oficiálních setkání podpořil NM Stašek české firmy na řadě akcí:

Účast na byznys a networkingové akci pro české firmy se společnostmi McGuirreWoods(2. největší právní kancelář v Charlotte) a 7 MileAdvisors (globální firma – poradenství a investiční bankovní služby), Neformální posezení a networking s českými firmami, obchodní prezentace ČR na Hospodářské komoře v Charlotte, kde CZ firmy měly možnost získat kontakty na nadnárodní instituce a americké firmy, firmy navštívily marketingovou firmu Wheelhouse Media.

Advokátní kancelář a poradenská firma Parker Poe uspořádala B2B setkání pro české firmy se zástupci mezinárodních firem v Charlotte (v místě působí více než 1000 zahraničních firem, z čehož jen z DE cca 202. DE zde vyrábí BMW a Lufthansa má přímé lety z Mnichova a z Frankfurtu).

Následně na World Affairs Council Charlotte se konala recepce na počest české delegace s networkingem, dále recepce pořádaná Home Trust Bank. V pátek 13. 5. 2016 se konala obchodní snídaně českých firem se zástupci českých firem z Charlotte a okolí (Linet, AVAST, Linet, Grund a další) a také EU firem v USA.

Separátně se NM Stašek setkal s Colinem Bainem (CEO Linet Americas) a Markem Nozedarem (CFO Linet America) a diskutoval aktuální strategii firmy v USA. Úspěch Linetu v USA je takový, že výroba v ČR se musí rozšířit o další halu, aby se výrobou v ní dala uspokojit US poptávka. Také uskutečnil setkání s manažery firmy Ingersoll Rand (2 továrny a vývojové centrum v ČR, celkem u nás zaměstnávají přes 700 lidí).

V oblasti rozvoje bilaterální ekonomické výměny se ukazuje, že Charlotte je region s velkým potenciálem pro rozvoj bilaterální spolupráce (přes 200 německých firem tam již působí). Severní Karolína se vzhledem k podobným charakteristikám (velikost, počet obyvatel), poloze (východní pobřeží), silné evropské obchodní komunitě i systémovému úsilí o koncentraci investic (díky daňové výhodnosti a nižším nájmům), resp. rámcové oborové kompatabilitě (zaměření na dopravní strojírenství) může stát hubem pro vstup našich firem na US trh.

Honorární konzul P. Vašičko byl po celou dobu příprav a konání akce velice dobrým partnerem a reprezentantem ČR v obou Karolínách, s dobrými kontakty v obou státech. V praxi se tak opět potvrdila správnost zapojování honorárních konzulů do aktivit ekonomické diplomacie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek