Obchodní mise v řeckém regionu Jónské ostrovy

21. 4. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Agentura Enterprise Greece ve spolupráci s regionem Jónské ostrovy a Hospodářskou komorou ostrova Korfu uspořádala ve dnech 6. až 8. dubna 2017 na Korfu obchodní misi pro představitele zastupitelských úřadů a zahraničních agentur. Cílem akce bylo prezentovat obchodně-ekonomický potenciál regionu, jeho možnosti i potřeby. Mimo to byla příležitost k navázání přímého kontaktu s firmami během schůzek B2B a k seznámení se s některými provozy.

Region Jónských ostrovů tvoří pět regionálních jednotek – ostrovů Korfu, Lefkada, Ithaka, Kefalonia a Zakynthos (na mapce Řecka vyznačeny červeně), hlavním správním městem je Korfu. Počtem obyvatel (207,855/2011 = 2 % z celkového počtu obyvatel) jde sice o druhý nejmenší řecký region, přesto je ale třetím největším přispěvatelem do národního HDP.

Páteří ekonomiky regionu je turistika, kterou doplňuje zemědělství. Průmysl zde rozvinutý není. Intenzivnějšímu využití ekonomického potenciálu brání problematické silniční a neexistující železniční spojení. Z „Jónské dálnice“ Antirio-Ioannina (196 km) byl v dubnu r. 2017 zprovozněn jen 34km úsek. Výstavbu doprovází četné problémy, otevření dalších úseků je avizováno na druhou polovinu r. 2017. Alternativou k pomalé lodní dopravě je letecké spojení – v katastru regionu jsou čtyři mezinárodní letiště a mezi priority kraje patří rozšíření sítě letišť pro hydroplány. Region ji dotuje částkou 200 tis. €.

Zemědělská produkce je úzce specifická a zaměřuje se na vysoce kvalitní certifikované zboží. Během B2B schůzek se prezentovaly firmy zabývající se výrobou jakostního olivového oleje, medu a vína. Ačkoliv firmy mají zájem o export do zahraničí, jejich produkce je kvantitativně omezená. To je dáno jak limitovaným potenciálem provozů (většinou jde o malé a střední podniky), tak i snahou o udržení vysoké kvality produktu. Cílovým odběratelem, i s ohledem na vyšší cenu, proto mohou být především specializované obchody s potravinami a zahraničními delikatesami.

Z českého pohledu největší pozornost poutala firma Corfu Beer se sídlem v Arillasu na severozápadě ostrova. U jejího zrodu stáli čeští sládci a vedení firmy nedá na zkušenosti získané v ČR dopustit. I když pivovar nemá ambice (a ani možnosti) zahýbat trhem piva v celořeckém měřítku, na ostrově samotném je jeho produkce velmi populární. S ohledem na výše uvedené se zastupitelský úřad ČR v Athénách rozhodl v r. 2017 navázat s pivovarem těsnější spolupráci a v září 2017 se bude spolupodílet na tradičním festivalu, jehož letošní ročník ponese název „CORFU meets CZECH“.

Corfu Beer - důstojný následovník českého piva

Pokud jde o další obchodně-ekonomické příležitosti regionu, na podzim 2017 zde zahájí německá firma Fraport AG komplexní rekonstrukci mezinárodních letišť Korfu a Kefalonia. Region Jónských ostrovů se stejně jako celé Řecko zaměřuje na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (zejména větrné elektrárny a solární technologie) a velké naděje jsou vkládány také do probíhajícího průzkumu ložisek ropy a zemního plynu v podmořské pánvi mezi Zakynthosem a Peloponésem.

Během B2B schůzek uskutečnil zástupce Velvyslanectví ČR v Athénách jednání s těmito firmami:

Setkání s podnikateli na Korfu

Setkání s podnikateli na Korfu

Setkání s podnikateli

Setkání s podnikateli


Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autor: Milan Fischer, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek