Objem obchodů mezi Českem a Argentinou není vysoký, ale roste

23. 12. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

Argentina nastartovala svůj hospodářský rozmach koncem 19. století. V roce 1930 patřila mezi 10 nejbohatších zemí světa. Během 20. století se však začala potýkat s nemalým množstvím problémů. Opakující se hospodářské krize, kumulace státních rozpočtových deficitů, zadluženost, inflace a odliv zahraničního kapitálu vedly v roce 2001 ke státnímu bankrotu. Poté následoval ekonomický růst, který byl ale vystřídán propadem způsobeným světovou hospodářskou krizí, což si vyžádalo další zásahy vlády do fungování ekonomiky.

Přebytek zahraničního obchodu

Podle předběžných údajů argentinského statistického úřadu skončila v roce 2013 bilance zahraničního obchodu přebytkem devět miliard amerických dolarů, vývoz vzrostl meziročně o 2,6 % a dovoz o 8,0 %. Největší podíl exportu směřoval do Brazílie (19 %), Číny (7 %), USA a Chile (shodně 5 %) a do Venezuely (3 %).

Největší objemy zboží se dovezly z Brazílie (26 %), Číny (15 %), USA (11 %), Německa (5 %) a Mexika (3 %). Z hlediska uskupení zemí realizuje Argentina největší část zahraničního obchodu se zeměmi sdružení Mercosur, se kterými má aktivní obchodní bilanci (3,2 miliardy dolarů v roce 2013) a kam směřovalo 29 % vývozů a odkud pocházelo 28 % dovozů. Naopak pasivní bilanci ve výši 2,9 miliardy dolarů měla se zeměmi Evropské unie, jejichž podíl na celkových vývozech činil ve sledovaném období 13 % a na dovozech 18 %.

Mezi hlavní argentinské exportní komodity patří zemědělské produkty a potraviny, dopravní prostředky, suroviny, paliva a průmyslové výrobky. V importech jsou nejvíce zastoupeny stroje a dopravní prostředky, minerální paliva a průmyslové výrobky.

Obchody s Českem rostou

Obchodní výměna mezi Českou republikou a Argentinou má z dlouhodobého hlediska i přes občasné výkyvy, které byly způsobeny buď finanční krizí, či posilováním restriktivních opatření ze strany argentinské vlády, stoupající tendenci. Maximální hodnoty dosáhla v roce 2009, kdy díky téměř sedminásobnému růstu českého exportu došlo i k výraznému navýšení obratu téměř na šest miliard korun, a od roku 2011 se pohybuje v průměru kolem tří miliard korun.

Podíl Argentiny na našem celkovém zahraničním obchodě je ale celkem zanedbatelný. Podle údajů Českého statistického úřadu tvořil v roce 2013 podíl obratu zahraničního obchodu méně než jedno procento a umístil tuto jihoamerickou zemi až na 67. pozici mezi našimi největšími světovými obchodními partnery. V žebříčku zemí, kam směřuje náš vývoz, s podílem 0,1 % obsadila celkově 63. místo. Na českých dovozech se podílela méně než jedním procentem, a dostala se tak až na 71. pozici. Ve vzájemném porovnání se zeměmi Jižní Ameriky si ale vede již lépe. Ve vztahu k obratu a vývozu se umístila ve sledovaném období po Brazílii na druhém místě, v dovozu na místě třetím, a to po Brazílii a Ekvádoru.

Graf: Vývoj obchodu mezi ČR a Argentinou

Český vývoz dopravních prostředků

Z hlediska komoditní struktury se v roce 2013 nejvíce podílely na celkovém obratu česko-argentinského obchodu stroje a dopravní prostředky (50,1 %), suroviny (13,5 %), potraviny (13,2 %) a také tržní výrobky tříděné podle materiálu (11,8 %).

Kvůli dovozům surovin a potravin je naše obchodní bilance za posledních 10 let převážně pasivní, protože z Argentiny více dovážíme, než vyvážíme. Tento poměr se změnil jen v letech 2009 a 2013, kdy vysoký nárůst našich vývozů způsobil přechod bilance do aktiva čtyř miliard, respektive jedné miliardy korun. Největší podíl na dovozech měly tedy ve sledovaném období suroviny (41,6 %) a potraviny (40,2 %), podíl importu strojů a dopravních prostředků byl 7,1 %.

V našich vývozech byly téměř ze tří čtvrtin zastoupeny stroje a dopravní prostředky (70,8 %). Tržní výrobky se podílely 17,0 %, průmyslové spotřební zboží 6,1 % a 5,9 % chemikálie.

Podíváme-li se podrobně na jednotlivé komodity, najdeme na straně našich vývozních položek především příslušenství pro záznam, reprodukci zvuku a obrazu a telekomunikační zařízení, která tvořila v loňském roce 40 % našich vývozů. Dále to byla zařízení a díly k ohřevu a chlazení, díly a příslušenství motorových vozidel, čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory, papír, lepenka, kovové konstrukce ke skladování a přepravě, elektrické přístroje ke spínání, stroje a zařízení pro stavebnictví a stavební inženýrství, výrobky z kovů, kuličková a válečková ložiska atd.

V dovozech se nejvíce vyskytovala vlna a živočišná vlákna, čerstvé a sušené ovoce a ořechy, podzemnice olejná, sója, semena slunečnice, řepky a hořčice, kukuřice, konzervované ovoce a ovocné výrobky mimo šťáv, čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso a ryby, díly a příslušenství motorových vozidel, chemické výrobky, alkoholické nápoje atd.

Čeští exportéři při vstupu na argentinský trh musejí počítat s absencí transparentních pravidel a s velkým množstvím restriktivních ochranářských opatření, jejichž cílem je omezení nebo ztížení dovozu zboží a služeb do země a ochrana domácího trhu. Přesto je ale Argentina zemí s velkým potenciálem a z dlouhodobého hlediska zajímavým teritoriem.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor: Lucie Mraštíková, odbor ekonomických analýz, MPO, mrastikova@mpo.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek