Objem projektových zakázek zadaných v první polovině roku 2017: Nárůst o 256,2 procenta

31. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V prvních šesti měsících letošního roku bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 510 zakázek na projektovou přípravu v hodnotě 3,35 miliardy korun a v meziročním srovnání se jedná o významný nárůst počtu i objemu ukončených soutěží. Aktivita veřejných investorů v přípravě nových výběrových řízení naopak meziročně vykazuje výrazně zápornou bilanci. Tento stav je však ovlivněn vysokou srovnávací základnou rekordního roku 2016. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci června 2017.

V červnu letošního roku vypsali veřejní investoři celkem 31 výběrových řízení na projektové práce v souhrnné hodnotě 247 milionů korun a oproti srovnatelnému období minulého roku jde o třetinový (36,7 procenta) pokles počtu a desetinový (10,6 procenta) pokles objemu vyhlášených soutěží. 

V první polovině roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 152 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 1,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje více než dvoupětinový (41,8 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení. Významný pokles zaznamenal i objem ohlášených investic, a to o 69 procent. Při srovnání je však třeba brát v úvahu, že tento stav ovlivnily velké zakázky z ledna 2016 (E.ON Distribuce a Dopravní podnik hl. m. Prahy) a celkově vysoká srovnávací základna minulého roku.

„Objem vypisovaných soutěží klesá, nicméně díky výborné rozpracovanosti výběrových řízení z minulého roku je nyní z čeho zadávat a naopak objem zadaných zakázek na projektovou přípravu staveb výrazně roste. To dává dobré vyhlídky pro otočení negativního trendu z loňského roku a růst českého stavebnictví v tomto roce“, uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

„V současné době je na stavebním trhu stále patrná stagnace. Je na něm také velká konkurence, která tlačí ceny dolů. Do budoucna však vzhlížíme s mírným optimismem. Doufáme totiž, že už konečně opravdu dojde k druhé etapě čerpání fondů EU. Je ale potřeba, aby byly zakázky zadávány průběžně, aby nedošlo k jejich kumulaci nad kapacitní možnosti stavebních firem,“ říká Michal Jurka, statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska a.s.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2016 až 2017

Projektové zakázky

Počet

Hodnota

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

2016

1. čtvrtletí

129

Ç

+143,4

3 431

Ç

+763,1

2. čtvrtletí

132

Ç

+25,7

1 101

È

-40,3

3. čtvrtletí

141

Ç

+74,1

2 112

Ç

+12,7

4. čtvrtletí

62

È

-21,5

198

È

-52,5

Rok

464

Ç

+45,9

6 842

Ç

+51,0

2017

1. čtvrtletí

78

È

-39,5

744

È

-78,3

2. čtvrtletí

74

È

-43,9

659

È

-4,2

Leden až červen

152

È

-41,8

1 403

È

-69,0

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Z výše uvedených výběrových řízení již bylo ukončeno a zadáno konkrétním projektovým firmám 28 procent, které ale představují jen desetinu (11 procent) z celkového objemu ve vypsané hodnotě 154,3 milionu korun.

Od ledna do června 2017 státní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 510 zakázek, což v meziročním srovnání představuje tříčtvrtinový (72,3 procenta) nárůst. Objem zadaných zakázek dosáhl hodnoty 3,35 miliardy korun a oproti srovnatelnému období minulého roku se jedná o nárůst o 256,2 procenta. Tento vývoj byl významně ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

„Výsledky zadávání veřejných zakázek na projektové práce navázaly na vzestupný trend z I. čtvrtletí letošního roku. Došlo k výraznému nárůstu jak v počtu zakázek, tak v jejich celkové hodnotě, která představuje 78 % z celkového objemu za rok 2016. Tento vývoj by měl mít v následujícím období pozitivní dopad do celého sektoru stavebnictví,“ tvrdí Jiří Koliba, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Rostoucí objem práce pro projektanty potvrzují i vystavovatelé mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Zájem mezi zákazníky je nyní mnohem větší i o bytové architekty a designéry,“ říká Matěj Chvojka, ředitel veletrhu FOR ARCH.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2016 až 2017

Projektové zakázky

Počet

Hodnota

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

2016

1. čtvrtletí

131

Ç

+17,0

586

Ç

+12,7

2. čtvrtletí

176

Ç

+41,9

478

È

-52,9

3. čtvrtletí

198

Ç

+67,8

995

È

-1,6

4. čtvrtletí

232

Ç

+45,9

2 357

Ç

+157,0

Rok

726

Ç

+41,5

4 292

Ç

+24,0

2017

1. čtvrtletí

272

Ç

+114,2

1 701

Ç

+245,5

2. čtvrtletí

238

Ç

+40,8

1 646

Ç

+268,0

Leden až červen

510

Ç

+72,3

3 347

Ç

+256,2

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research  

Redakčně upravená tisková zpráva CEEC Research. Více na www.ceec.eu

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek