Obnovitelné zdroje energie

17. 8. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 14.08.2017

Energetická politika stávající indické vlády deklarována v energetickém plánu do roku 2026 upřednostňuje výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů zvláště díky příhodným přírodním podmínkám v zemi. Stávající výrobní kapacita Indie představuje 327 GW elektrické energie uvedené do provozu, z čehož je 55 % stále ještě energie pocházející z tepelných elektráren, jen 18 % výkonu je tvořeno větrnými a solárními zdroji. Ambiciózní plán indické vlády počítá s obnovitelnými zdroji 175 GW v roce 2022 a dokonce 227 GW do roku 2027.
Trend k zvýšeného využívání obnovitelných zdrojů potvrzuje růst instalované výkonu obnovitelných zdrpjů ve fiskálním roce 2016-2017 o 24 % při faktu, že instalovaný výkon nových tepelných zdrojů rostl v uvedeném roce jen o 5,3 %. Daří se take snižovat náklady na výstavbu nových zdrojů. Zajímavý je fakt, že se podařilo v letech 2010-2014 snížit cenu elektrické energie pocházející ze solárních zdrojů až o polovinu. Není divu, že tento sector láká zahraniční I domácí investory.
Zdroj: The Economic Times, 14.8.2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zaharniční kanceláře CzechTrade Bengalúru.

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: