Obnovitelné zdroje energie velkým potenciálem Srbska

14. 10. 2016 | Zdroj: NewBalkan.com

Při zahájení veletrhů energetiky, ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, které se konají pod společným sloganem „Nová energie“, ministr hornictví a energetiky Srbska Aleksandar Antić uvedl, že tento sektor bude největším investorem v oblasti ekologie.

Antić vyjádřil přesvědčení, že energetický sektor a hospodářství mohou vytvářet synergii a zlepšit celý sektor   s cílem vytváření čisté energie, ochrany životního prostředí a zaměstnanosti hospodářství.

Ministr poukázal na to, že energetický systém by měl zajistit bezpečnost a stabilitu zásobování občanů a hospodářství, umožnit celkový hospodářský rozvoj a podpořit obnovitelné zdroje energie.

Obnovitelné zdroje energie jsou podle slov ministra velkým potenciálem Srbska a musí být zajištěna energetická stabilita. Celý sektor má ambiciózní plány a projekty.

Antić připomněl projekt výstavby velkého termoenergetického objektu nejnovější generace v Kostolci s 350 MW a zopakoval, že celý energetický sektor investuje do dosažení evropských standardů.

Více jak 200 milionů € bylo investováno do snížení znečištění produkovaného tepelnými elektrárnami. V tomto roce je dokončen i poslední elektrofiltr.

V následujícím období musí firma EPS investovat do ochrany životního prostředí částku 700 až 800 milionů €.

Co se týče budoucnosti obnovitelných zdrojů Antić uvedl, že je již v Srbsku vybudováno dosti malých vodních elektráren, ale i první větrný park, solární parky a vážně se pracuje na využití biomasy, která je velkým zdrojem v Srbsku i šancí pro tvorbu čisté zelené energie a zelené ekologie.

(Vláda Republiky Srbsko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek