Obnovitelné zdroje, nové limity státní podpory

4. 4. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 03.04.2012
  • Zdroj: Il sole 24 ore

Postoj ministerstva pro hospodářský rozvoj k protestům 22 organizací z odvětví obnovitelných zdrojů energie je pevný, dialog, ale žádné ústupky. Ministerstvo řízené Corradem Passerou by rádo ještě tento týden vydalo dva ministerské dekrety, které by měly vnést pořádek do problému veřejné podpory zelené energie, která dosáhla 9 miliard euro, z čehož 6 připadá jen na fotovoltaiku.

Nová úprava státní podpory obnovitelných zdrojů energie, by podle ministerstva, představovala její snížení o 30-40 %. Snížení státní podpory se bude týkat především fotovoltaických elektráren, a to i těch malých (do 3 kilowatt), které budou mít povinnost zapsat se do ad hoc rejstříku, ve kterém bude stanoveno pořadí elektráren dle priorit (účinnost a nízká invaze). Ministerský dekret by měl zahrnovat mimo jiné také sérii minimálních požadavků, standardů a podmínku průkaznosti finanční způsobilosti k vybudování daného zařízení, splnění těchto podmínek bude nutné k tomu, aby projekt dosáhl na státní podporu.

Ministerstvo zdůrazňuje, že je zapotřebí především zabránit zneužívání státní podpory určené na obnovitelné zdroje energie. Dle ministra Corrada Passeri byla podpora v předchozích letech až přespříliš štědrá a to jak ve srovnání k částkám poskytovaným na green energy v jiných zemích EU, tak z hlediska garantované návratnosti místním investorům. Štědrá italská státní podpora tohoto sektoru přinesla mimo jiné zdražení energie cca o 120 euro pro každou domácnost, což je zhruba 23% z rodinného ročního vyúčtování, a znamená 150 miliardovou zátěž rozpočtu na příštích 15-20 let. Z tohoto důvodu se ministr hospodářského rozvoje rozhodl zasáhnout a vymezit horní roční hranici pobídek pro fotovoltaické projekty ve výši 500 milionů Euro. Čísla ještě nejsou konečná, ale jisté je, že italská vláda provede razantní řez prostředků, které byly vymezeny v Energetickém kontu (poslední úprava Energetického konta je v pořadí čtvrtá a je v platnosti od května 2011). Energetické konto IV poskytuje finanční prostředky na rok 2012 ve výši 810 milionů pro velké instalace, finance pro malé a střední projekty jsou bez omezení.

Návrh ministerského dekretu zahrnuje úpravu i dalších obnovitelných zdrojů (nejen těch fotovoltaických) a předpokládá kumulativní náklady pobídek ve výši 5,5 miliard euro. Dále předpokládá zavedení mechanismů, které mají udržet objem vývoje green energy pod kontrolou. Proto ministerstvo přišlo také s myšlenkou na zavedení aukcí pro elektrárny s výkonem nad 5 megawatt a jejich zápis do národního rejstříku ve kterém musí být  předem stanovený maximální roční výkon. Budou tedy stanoveny roční kvóty výkonu na období 2013-2015, pro které budou moci zařízení čerpat vládní podporu.

Kvóty byly zatím stanoveny na následující úrovni:

50 megawatt ročně u větrných zařízení on shore (0 = off shore),

45 megawatt u vodních zdrojů,

23 megawatt u geotermálních zdrojů

22 megawatt pro biomasu a bio kapaliny

130 megawatt pro bioplyn, kalový plyn a skládkové plyny.

Zpracovala kancelář CzechTrade Milano.

 

Tisknout Vaše hodnocení: