Obnovitelné zdroje v Indii

2. 8. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 31.07.2017

První čtvrtletí roku 2017 poněkud zaostalo za stejným obdobím loňského roku v objemu kapacit připojených k síti pocházejících z obnovitelných zdrojů. Rozdíl činí téměř 500 MW, když bylo připojeno několik zdrojů o celkové kapacitě 1059 MW.

Dle vyjádření ministerstva pro obnovitelné zdroje se na přírůstku obnovitelné kapacity podílely nejvíce nově instalované solární elektrárny výkonem 826 MW, následovaly větrné zdroje (228 MW).

Celková kapacita z obnovitelných zdrojů v Indii k 30.6.2017 dosáhla kapacity 59 000 MW.

Plány jdou i přes menší pokles připojení v prvním čtvrtletí k připojení dalších 14 550 MW během roku 2017-2018 při skladbě kapacit: solární zdroje 10000 MW, větrné zdroje 4000 MW, bioplynové stanice 340 MW, malé vodní elektrárny 200 MW a zdroje z odpadní hmoty 10 MW.

Zájem je především ze strany investorů o solární zdroje I přes pokles výkupních tarifů, stále je však brzdícím momentem napojení na rozvodnou síť.

Zdroj: www.thehindubusinessline.com, 31.7.2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: