Nový obor propojí legislativu a kyberbezpečnost

31. 5. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Počet útoků na zabezpečení sítí se podle bezpečnostních expertů bude neustále zvyšovat. Firmy tak čím dál častěji hledají odborníky, kteří jim pomohou těmto hrozbám čelit. Jejich nedostatek může vyřešit i nový obor, který otevírá brněnské VUT.

Ing. Jan Hajný, Ph.D.Nový obor Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií nazvaný Informační bezpečnost bude na české poměry jedinečný. „Chceme vychovávat bezpečností experty, kteří budou mít zároveň základní znalosti v oblasti práva. Podobné propojení zatím na českých univerzitách chybí,“ přibližuje Jan Hajný z Ústavu telekomunikací, pod který bude nový obor spadat.

Zájemci o studium, které začne na podzim 2015, mohou své přihlášky poslat až do konce března 2015.

Jak chcete dosáhnout toho, aby vámi vychovaní experti měli i právní vzdělání?
Na našem trhu chybí bezpečnostní odborníci se vzděláním v různých rovinách. Proto jsme se rozhodli otevřít interdisciplinární obor, ve kterém absolventi získají jak znalosti a zkušenosti z oblasti informačních a komunikačních technologií, tak z oblasti práva a ekonomiky. Studenti některé předměty budou navštěvovat i na právnické fakultě Masarykovy univerzity, nebo na podnikatelské fakultě VUT.

Čím se tedy vaši absolventi pochlubí?
Počítačová bezpečnost není pouze o technické stránce, ale také legislativě a dalších aspektech. Absolventi budou vědět, jak funguje etický hacking, jak přistupovat k ochraně dat a soukromí, jak pracovat s šifrováním, cloudy a podobně. Mezi jejich znalosti bude patřit kromě základů matematiky a informatiky také například kryptografie.

Jaké mohou zájemci o studium očekávat předměty?
Významně zastoupená je už zmíněná kryptografie, dále například hardware a architektura počítačových sítí, na právnické fakultě je pak čeká třeba softwarové právo, kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost, na podnikatelské fakultě pak základy managementu, mikroekonomie nebo makroekonomie. Naučí se ale i něco o pravděpodobnosti a statistice nebo zabezpečovacích systémech. Volitelných a povinných předmětů je celá řada, veškeré bližší informace zájemci najdou na www.informacni-bezpecnost.cz.

Jaké budou mít vaši studenti možnosti uplatnění?
Požadavek na podobně vzdělávané odborníky vlastně vzešel především od firem, které v našem okolí sídlí. Podobné experty hledá například, Honeywell, Red Hat, IBM, ale i finanční instituce. Chybí jim především odborníci, kteří by se věnovali přímo komunikačním technologiím a jejich zabezpečení, softwarové experty plodí řada jiných fakult, kterým nechceme konkurovat.

Nabízí se i spolupráce s nedávno vzniklým Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Jednáte i s nimi?
Určitě budou mít o naše absolventy zájem i tam. Už nyní s nimi jednáme o spolupráci například v rámci poskytování odborných přednášek či vedení bakalářských prací, stejně jako s dalšími firmami v okolí. S přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti vidíme možnost uplatnění našich absolventů i ve státní sféře. 

Nedávno se váš ústav přestěhoval do nových prostor. Co v nich studentům nabízíte?
Fakulta disponuje řadou zařízení, kterými je možné simulovat například napadení sítě. Mohou si na nich zkoušet své seminární práce a projekty. Toto zázemí využívají už i některé firmy, které si testují, jak mají nastavené bezpečností systémy.

V rámci ČR je unikátní například přístroj Spirent Avalanche 3100, který dokáže během jedné sekundy vygenerovat až milion HTTP dotazů a jeho prostřednictvím můžeme zkoušet mnoho typů kybernetických útoků, jako třeba DDoS. Jeho služby už si vyzkoušelo mnoho organizací, včetně významných bank či internetových vyhledávačů.

Kolik letos naberete studentů?
Vzhledem k tomu, že jsme akreditaci získali teprve koncem minulého roku, počítáme letos se šedesátkou studentů. Toto číslo chceme ale podle zájmu v příštích letech navyšovat.

Existují nějaké navazující programy?
Zatím otevíráme pouze bakalářský studijní obor. V budoucnu ale chceme otevřít magisterský program přímo navazující na obor Informační bezpečnost tak, aby stávající studenti mohli přímo navázat studiem na naší fakultě.

Převzato z časopisu Connect. Autor článku: Jan Spěšný, editor časopisu Connect.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek