Cestovní ruch

5. 8. 2008 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Do statistiky cestovního ruchu jsou zahrnuty údaje o kapacitě a výkonech hromadných ubytovacích zařízení sloužících cestovnímu ruchu (zařízení, která pravidelně či nepravidelně poskytují přechodné ubytování hostům) a o účastnících zahraničního cestovního ruchu vč. dat z hraniční statistiky.

Tisknout Vaše hodnocení: