Služby

24. 3. 2010 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument obsahuje výčet tržních služeb dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností a předkládá nejnovější čísla v Rychlých informacích, publikace, časové řady, analýzy a komentáře a metodiku vztahující se k odvětví tržních služeb.

Pojmem tržní služby se označují činnosti, které jsou podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zařazeny do následujících oddílů a které jsou poskytovány za účelem dosažení zisku:

 • Činnosti v oblasti nemovitostí (70)
 • Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (71)
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky (72)
 • Výzkum a vývoj (73)
 • Ostatní podnikatelské činnosti (74)
 • Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (75)
 • Vzdělávání (80)
 • Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti (85)
 • Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti (90)
 • Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n. (91)
 • Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (92)
 • Ostatní činnosti (93)

Nejnovější čísla v Rychlých informacích

Publikace

Časové řady

Analýzy, komentáře

Metodika

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek