Věda a výzkum

29. 3. 2006 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

V dokumentru Věda a výzkum v rubrice Oborové statistiky naleznete vysvětlení těchto pojmů a statistické publikace týkající se vědy a výzkumu.

Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o dané množině jevů stejně jako metod spojených s jejich získáváním, zpracováním, teoretickým vysvětlením a využitím.

Výzkum je systematickou tvůrčí prací rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků.

Výzkum lze rozdělit na:

  • základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků;
  • aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi.

Publikace

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek