Obrat zahraničního obchodu v Polsku

15. 11. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 14.11.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

V I. pololetí 2012 export v běžných cenách činil 291,7 mld. PLN a import 316,7 mld. PLN. V porovnání se stejným obdobím roku 2011 export vzrostl o 9,3 % a import o 6,0 %. Pasivní saldo dosáhlo výše -25,0 mld. PLN (ve stejném období loňského roku -32,0 mld. PLN).

Export vyjádřený v amerických dolarech činil 89,1 mld. USD a import 96,9 mld. USD. V porovnání se stejným obdobím loňského roku úroveň exportu klesla o 4,8 % a úroveň importu o 7,6 %. Pasivní saldo činilo -7,8 mld. USD (oproti -11,2 mld. USD ve stejném období předchozího roku).

Export vyjádřený v euro činil 68,3 mld. EUR, import 74,2 mld. EUR a pasivní saldo -5,9 mld. EUR, oproti -8,1 mld. EUR před rokem (objem exportu vzrostl o 1,1 % a objem importu klesl o 1,9 %).

Byl zaznamenán růst exportu s hlavními obchodními partnery Polska do Ruska, na Ukrajinu, do Nizozemska, Velké Británie, na Slovensko, do České republiky, Německa, Francie, Švédska a růst importu z Ruska, USA, Číny, Nizozemska, České republiky, Korejské republiky a Německa. K poklesu došlo v případě exportu do Itálie, a importu z Itálie, Francie a Velké Británie.

Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 67,6 % exportu (oproti 67,1 % ve stejném období předchozího roku) a 68,4 % importu (oproti 66,6 % před rokem).

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze, Hlavní statistický úřad PR.

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO ve Varšavě.

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: