Očekávání brzkého otevření čínského trhu českému sladu

9. 8. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Očekávání brzkého otevření čínského trhu českému sladu Exportéři českého sladu budou možná již v průběhu roku 2018 moci exportovat do Číny. Vyplývá to ze závěrečného vyjádření vedoucího expertní mise čínského kontrolního úřadu AQSIQ (General Administration for Quality Supervision and Quaratine of the People's Republic of China, na úrovni ministerstva), která ve dnech 25.06.-01.07.2017 navštívila ČR.

Mise byla organizována a koordinována obchodně ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Pekingu, na české straně se na ní finančně i organizačně podílelo Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS), sladovny Soufflet, sladovna Klusáček a exportní firma Sekado.

Čínští experti v průběhu mise navštívili tři výrobny sladu, tři sila, tři zkušební laboratoře v Čechách i na Moravě a hovořili s experty z ÚKZÚZ, SZPI a VÚPS. Při závěrečném vyhodnocení mise na MZe 30.06.2017, vedoucí mise a zástupce generálního ředitele Import and Export Food Safety Bureau AQSIQ pan Yang Wanshan z úřadu AQSIQ zhodnotil kvalitu výroby, nezávadnost českého ječmene a sladu a systém kontroly jeho bezpečnosti jako odpovídající čínským normám a přislíbil, že závěrečná zpráva mise doporučí povolení dovozu českého jarního sladu (jarní slad tvoří valnou většinu české produkce), upravovaného při teplotě nad 80 °C do ČLR.

V další fázi bude mezi českou a čínskou stranou dohodnut bilaterální protokol, který stvrdí veškeré normy na český slad dovážený do Číny, který by měl být podepsán na ministerské úrovni. Podpis protokolu by mohl být reálný do konce roku 2017, nicméně poté bude následovat ještě fáze schvalování jednotlivých výrobních závodů skrze čínský akreditační úřad CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People´s republic of China). U této fáze se lze domnívat, že se tato procedura bude podobně jako v případě mléka a mléčných výrobků odehrávat pouze na administrativní úrovni (schválení na podnikové úrovni by mělo ve většině případů od podání přihlášky trvat dalších několik měsíců).

Veškeré výrobní subjekty, které mají zájem o budoucí schválení jejich produkce k vývozu do Číny mohou kontaktovat zemědělský úsek Velvyslanectví ČR v Pekingu, Ministerstvo zemědělství ČR nebo přímo ÚKZÚZ.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína). Autor: Vladimír Randáček.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek