Ochrana zdraví při práci v nadměrných teplotách

14. 8. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Ochrana zdraví při práci v nadměrných teplotách Víte, jaká mají zaměstnanci práva a co musí zaměstnavatel poskytnout při práci ve vysokých teplotách? Ochraně zdraví při práci v nadměrných teplotách se věnuje nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Vybrali jsme pro vás nejdůležitější informace, které byste měli znát.

Zátěž teplem při práci se vztahuje na práci ve venkovním i vnitřním prostředí (sem spadají nejen budovy, ale třeba i kabina dopravního prostředku a podobně)

Zátěž teplem při práci je určena

  • množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací
  • faktory prostředí, jako je teplota okolního prostředí, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu a podobně

Identifikace zátěže ve venkovním prostředí

Ve venkovním prostředí se hodnotí zátěž podle průměrné výsledné teploty kulového teploměru nebo průměrné operativní teploty (jedná se o průměr hodnot, které byly naměřeny v různých časech). Používat se může také kalibrovaný teploměr.

Identifikace zátěže v nevenkovním prostředí

V případě nevenkovního pracovního prostředí slouží k identifikaci zátěže teplem průměrné hodnoty teplot v kalendářním roce, druh práce a místo výkonu práce.

Aby bylo možné přesně určit energetický výdej u dané práce, byly jednotlivé druhy práce rozděleny do tříd (I, IIa, IIb, IIIa,IIIb, IV a V).

Pokud některý druh práce v seznamu chybí, je možné ho v seznamu přiřadit k práci obdobného charakteru. Jednotlivé hodnoty jsou přehledně uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, části A.

Platí například, že:

U práce, která je vykonávána v sedě, jsou vyšší teploty vnímány jako obtěžující element, který ale neohrožuje zdraví. O zátěži teplem se proto hovoří v případě, kdy překročí ztráta tekutin 1,25 litru za osmihodinovou směnu, což je u práce třídy I u operativní nebo výsledné teploty 31 °C apod.

Pokud byla zátěž teplem identifikována, musí zaměstnavatel zajistit zvláštní režimová opatření.

Mezi ně patří:

  • střídání doby výkonu práce a bezpečnostních přestávek
  • změna pracovní doby či její zkrácení
  • poskytnutí nápojů
  • zajištění vhodného oděvu (uniformy)

Jaké množství nápoje musí zaměstnavatel poskytnout?

Zákon upravuje množství i kvalitu nápojů, které je povinen zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit.

Zákon pracuje s pojmem Ochranný nápoj a stanovuje, že slouží k tomu, aby do organizmu zaměstnance byly doplněny tekutiny a minerální látky, které při práci ztratil potem a dýcháním.

Množství, které musí zaměstnavatel zajistit, se liší podle druhu i místa práce. Jednotlivé hodnoty jsou opět jasně stanoveny tabulkou v příloze nařízení vlády. Množství nápoje se stanovuje vždy pro celou 8hodinovou směnu a odpovídá 70 % definované ztráty tekutin.

Modelový příklad:

U třídy I bude při teplotě 31 °C činit 0,9 litru, respektive cca 1 litr ochranného nápoje. Pokud by byla naměřena teploty 33 °C, zvýší se množství ochranného nápoje na 1,7 litru.

Jaký nápoj musí být poskytnut?

Opět se vše odvíjí od druhu práce. Doporučována je mineralizovaná přírodní minerální voda i pramenitá voda. Nemusí to ale být vždy voda balená, ale i obyčejná voda z kohoutku, která však splňuje hygienické nároky a je označena jako voda pitná.

Voda může být středně, slabě i silně mineralizovaná – vždy podle druhu práce.

Převzato z portálu Bezpečnost práce.info, autor: Michal Šiška

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek