Ochránci přírody zabránili výstavbě větrné elektrárny na poloostrově Pelješac

6. 4. 2016

  • Země: Chorvatsko
  • Datum zveřejnění: 05.04.2016

Správní soud ve Splitu po tříletém projednávání přijal stížnost ochránců přírody – dobrovolné nevládní organizace Sdružení BIOM (chorvatsky „Udruga BIOM“) a zrušil souhlas Ministerstva ochrany životního prostředí a přírody s výstavbou větrné elektrárny Bila Ploča na poloostrově Pelješac. Soud neuznal závěry studie o vlivu elektrárny, jejíž turbíny měly být až 155 metrů vysoké, na území významného pro ochranu ptáků.

Investorem elektrárny měla být německá firma WPD AG z Brém, která v Chorvatsku vybudovala již tři větrné parky a nyní staví čtvrtý. Práce na projektu zahájila již v roce 2000.

Sdružení BIOM podalo ještě další tři stížnosti na plánovanou výstavbu větrných elektráren: v dubnu 2014 proti elektrárně Senj-Brinje, kde soudní stání již probíhají. V případě elektráren Oton v pohoří Velebit a Rust v pohoří Dinara jednání zahájena ještě nebyla. Všechny tyto elektrárny byla naplánovány uvnitř či v bezprostřední blízkosti ekologické sítě Natura 2000, jejímž cílem je ochrana ptáků a netopýrů.

Zdroj: hospodářský deník „Poslovni dnevnik“, Záhřeb, 5. dubna 2016
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu.

Tisknout Vaše hodnocení: