Od 1. dubna 2004 je Brazílie stranou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

1. 4. 2014

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 31.03.2014
  • Zdroj: Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNICTRAL)

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, dále Úmluva) je jednou z nejúspěšnější mezinárodních smluv v oblasti mezinárodního práva soukromého. V současnosti pokrývá 80 % světového mezinárodního obchodu.

Brazílie je 80. zemí, která přijala Úmluvu. Pravidla Úmluvy se tak budou vztahovat na většinu brazilského exportu a importu zboží, včetně vývozu a dovozu zboží do České republiky. ilustrační obrázek

Přijetí Úmluvy je vnímáno jako výrazný krok Brazílie směrem ke zjednodušení a zefektivnění pravidel mezinárodního obchodního styku. Celosvětově jednotný výklad Úmluvy zajišťuje vyšší právní jistotu stran a tím pokles transakčních nákladů stran.

V členských státech je Úmluva přímou metodou úpravy kupní smlouvy s mezinárodním prvkem. Úmluva se aplikuje dle článku 1 odst. 1 písm. a) automaticky, když je splněna podmínka, že strany mají místo podnikání v různých státech a tyto státy jsou smluvními státy Úmluvy.

Česká republika přijala Úmluvu s jednou výhradou. Brazílie přijala Úmluvu bez výhrad. Jak Česká republika, tak Brazilská federativní republika jsou stranou Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Sao Paulu.

Tisknout Vaše hodnocení: