Seminář „Jak nejlépe připravit české firmy na úspěšnou účast ve výběrových řízeních v Polsku“

20. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Seminář „Jak nejlépe připravit české firmy na úspěšnou účast ve výběrových řízeních v Polsku“ Velvyslanectví České republiky ve Varšavě zorganizovalo dne 18. října 2016 v Ostravě pro české firmy odborný seminář na téma „Jak nejlépe připravit české firmy na úspěšnou účast ve výběrových řízeních v Polsku“. Za ZÚ se akce zúčastnil obchodní rada Petr Darmovzal.

Zmíněná akce byla realizována formou projektu na podporu ekonomické diplomacie ve spolupráci s Česko-polskou obchodní komorou v Ostravě. Cílem projektu bylo podpořit povědomí českých firem o polském zákonu o veřejných zakázkách a obohatit je o praktické zkušenosti a cenné rady odborníků.

Seminář byl určen pro české firmy, které se účastní nebo v budoucnu hodlají účastnit výběrových řízení na nejrůznější projekty v Polsku. V této oblasti se v Polsku vyskytuje mnoho úskalí, které často diskvalifikují české firmy z jejich účasti v tendrech. Díky podpoře ZÚ a Česko-polské obchodní komoře získaly české firmy významnou podporu státu při rozvoji jejich exportních aktivit na polském trhu.

Úvodní slovo pronesl obchodní rada pan Petr Darmovzal, který ve svém projevu mj. uvedl, že Polsko představuje pro Českou republiku jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Zdůraznil, že projekt je realizován díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Dále uvedl, že polské právní náležitosti v oblasti veřejných zakázek mohou být mnohdy pro české firmy nepřehledné a málo čitelné, proto se Velvyslanectví České republiky ve Varšavě rozhodlo zorganizovat tento seminář.

Akce by měla usnadnit českým firmám lépe se orientovat v této poměrně složité problematice a také je připravit na úskalí, které polské právní prostředí v tomto směru přináší. Významné investice v Polsku plynou zejména do odvětví energetiky, dopravní infrastruktury a zbrojního průmyslu. V průběhu semináře poskytl pan P. Darmovzal interview zástupcům polského vysílání České televize a Českého rozhlasu v Ostravě.

Následovala odborná prezentace pana Martina Murada, renomovaného advokáta z právní kanceláře Peterka & Partners. Pan Murad je zapsán jak na seznamu advokátů České advokátní komory, tak Varšavské advokátní komory. S advokátní kanceláří Peterka & Partners spolupracuje již od roku 2006, přičemž posledních 5 let úspěšně řídil pobočku v Polsku. Jeho přednáška byla rozdělena do bří bloků:

  • způsoby zadání veřejné zakázky
  • průběh řízení vedoucí k zadání veřejné zakázky
  • veřejnoprávní smlouvy a odvolací řízení

V závěru semináře zodpověděl pan Murad konkrétní dotazy ze strany zástupců přítomných českých firem. Pro účastníky akce bylo připraveno občerstvení včetně oběda. Po skončení akce zástupci českých firem ocenili přínos semináře s tím, že by uvítali uspořádání obdobné akce rovněž v příštím roce. Jedním z možných témat by mohlo být pracovně-právní právo včetně problematiky vysílání českých zaměstnanců do Polska, která je předmětem častých dotazů ze strany českých firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Ing. Petr Darmovzal, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek