Finanční úřad čeká na vaše daňové přiznání. Připomeňme to nejdůležitější

8. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob je nejvyšší čas. Většina podnikatelů je musí finančnímu úřadu doručit do pondělí 3. dubna 2017 a zároveň zaplatit daň. Kdo a za jakých okolností může podání odložit o tři měsíce a na co nesmíte při komunikaci s finančním úřadem zapomenout, pokud se chcete vyhnout sankcím?

NEPŘEHLÉDNĚTE! Více informací najdete v našem speciálu Daně z příjmů za rok 2016.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 musejí podat na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok hrubé příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

A nejde přitom jen o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, výher, prodeje nemovitosti či ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší (více v paragrafech 6-10 zákona o dani z příjmů).

Co je součástí daňového přiznání (DAP) a jak jej vyplnit, si přečtěte v textu: Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání řádek po řádku na BusinessInfo.cz. Nejjednodušší cestou je samozřejmě vyplnění interaktivního formuláře, kam zadáte pouze své příjmy a výdaje a formulář daňový základ i výši odvodu dopočítá sám.

Elektronická revoluce - více sankcí

Od roku 2015 výrazně přibylo firem i živnostníků, kteří musejí s úřady komunikovat elektronicky. Všichni majitelé datových schránek (DS) – tedy firmy i fyzické osoby - musejí povinně posílat na berňák daňové formuláře s e-podpisem či přímo z DS.

Pokud svou povinnost nesplní, hrozí jim dvoutisícová, případně i vyšší pokuta. Pokuta dva tisíce je automatická, až na padesát tisíc se může vyšplhat, pokud sama finanční správa rozhodne, že jí firma nebo živnostník odmítáním elektronizace výrazně ztěžují práci. A to je čistě na rozhodnutí správce daně.

Sankce se v současnosti mohou dotknout téměř půl milionu podnikatelských subjektů. Na druhou stranu nemůže stát nutit OSVČ, aby si datové schránky zřizovaly. Povinné jsou od roku 2009 jen pro firmy a státní správu, a tak to zůstane i v budoucnu.

Pokud máte schránku aktivní, ale chcete zůstat u klasických růžových tiskopisů nebo interaktivních e-formulářů, můžete požádat na každé pobočce CzechPointu o deaktivaci DS.

„Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ říká mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Úplné zrušení datové schránky je v současnosti velmi obtížné, nicméně deaktivace postačí, a po ní se vás povinnost elektronických podání netýká.

Daňové formuláře a přehledy pro daň z příjmů za rok 2016

(Interaktivní PDF doporučujeme nejprve uložit na vlastní PC).

 

Pohlídejte se termíny

Vyplněné daňové přiznání a zaplacenou daň musejí mít berní úředníci nejpozději do pondělí 3. dubna 2017. Posíláte-li jej poštou, doporučujeme učinit tak několik dní předem a současně s tím uhradit vyměřenou daň.

Dnem podání se rozumí ten den, kdy podnikatel fyzicky přinese růžový tiskopis do podatelny na finančním úřadě, případně kdy pošle formulář elektronicky nebo jej podá na poště. Ovšem pozor! Za datum zaplacení daně považuje finanční správa den, kdy má peníze na účtu, nikoli ten, kdy jste peníze odeslali.

Má-li plátce daně povinný audit nebo mu pomáhá daňový poradce, jehož služeb může využít každý bez omezení, prodlužuje se mu lhůta z 3. dubna do 3. července 2017. Do prvního dubnového pondělí ovšem musí dodat na finanční úřad plnou moc, opravňující poradce k vyplnění jeho přiznání.

Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP za zdaňovací období 2016 ve stejných termínech.

Sankce za zpoždění

Pokud se s přiznáním poplatník opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce mu nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout data 10. dubna respektive 10. července. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhne.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta je minimálně 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Od 10. dubna bude opozdilcům naskakovat úrok z prodlení, a to o několik promile každých dalších 24 hodin. Jeho aktuální výše je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB, která již několik let zůstává bez změny, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

Na portálu BusinessInfo.cz najdete čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů pro platbu daně z příjmů. Připomínáme, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

Penále už lze odpustit

Pokud uhradíte vyměřenou daň dodatečně a výše zmíněné termíny nestihnete, nemusí to automaticky znamenat, že vaše peněženka zhubne. Od 1. ledna 2015 totiž můžete požádat finanční úřad o prominutí penále, tak jako je tomu například v případě dluhů u zdravotních pojišťoven.

Žádost ovšem musíte podat nejpozději do tří měsíců od doručení dodatečného platebního výměru. Jestliže budete žádat o prominutí pokuty, která je vyšší než tři tisíce korun, musíte uhradít správní poplatek 1000 korun. Pokud žádost nepodáte, nárok na odpuštění dluhu rozhodně nemáte, a to za žádných okolností.

Kdy podat žádost o prominutí?

  • Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.
  • Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže

 

Letos jen drobné změny

Na rozdíl od předchozích let došlo letos jen k minimálním úpravám v dani z příjmů fyzických osob, a proto se nijak zásadně nezměnila ani podoba formulářů a většiny příloh.

Přesto byste změny, které se týkají desítek tisíc plátců daně, neměli přehlédnout. Drobné úpravy se týkají parametrů daně či daňových slev.

V DAP nově najdete řádek, který zajímá podnikatele, kteří se v první fázi v prosinci 2016 připojili k elektronické evidenci tržeb. Řádek 69b je označený jako sleva na evidenci tržeb. Poplatník, který v daném období zaevidoval tržby podle zákona o EET, si může snížit daň maximálně o 5 tisíc korun.

Ze seznamu příloh zmizel čtvrtý řádek "Pojistné přiznání". To musel podávat každý poplatník, který byl účastníkem II. pilíře důchodového spoření, který ovšem vláda Bohuslava Sobotky zrušila.

Ty, kteří mají vysoké příjmy, bude zajímat řádek 59 přiznání – Solidární zvýšení daně. Oproti loňsku se zvýšil příjmový limit pro ty, kteří tuto progresivní dávku platí. Solidární daň ve výši 7 procent se týká pouze podnikatelů a zaměstnanců, kteří měli za rok 2016 hrubý příjem nad 1 296 288 korun (za rok 2015 1,277 milionu). Jak se solidární daň vypočítává, si přečtěte v článku Solidární boháči? Kdo zaplatí vyšší daně z příjmů na BusinessInfo.cz

Pokud jako OSVČ za rok 2016 uplatníte v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nebudete moci ještě letos využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě. Od příštího roku ale budou mít tuto výhodu i drobní živnostníci s paušálem, ovšem jen tehdy, pokud jejich příjmy nepřesáhnou 1 milion korun.

V tiskopisu je také oddíl, který se týká slev na děti. A ty se loni opět zvýšily. Pokud má poplatník jednoho potomka, může uplatnit měsíční daňové zvýhodnění ve výši 1117 Kč. Od roku 2016 narostlo daňové zvýhodnění na druhé dítě na 1417 Kč měsíčně), na třetí a další dítě se daňové zvýhodnění zvýšilo na 1717 Kč měsíčně. Maximální daňový bonus ve výši 60 300 Kč se nezměnil.

Od loňského roku platí rovněž takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje až do výše 9900 korun za každého potomka. Loni šlo o částku 9200 korun, která odpovídala výši minimální mzdy. Příští rok se školkovné zvýší dokonce na 11 000 korun.

Téměř všichni daňoví poplatníci využívají při vyplňování přiznání řadu slev. Podrobnosti si přečtěte v textu Využíváte slevy na dani? Nabízíme jejich přehled na BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek