Odhadovaný provozní zisk PKN Orlen ve III. kvartále 2012 dosáhl 1,4 mld. PLN

19. 11. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 19.11.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Provozní zisk skupiny Orlen ve III. kvartále dosáhl přibližně 1,4 mld. PLN (8,4 mld. CZK), uvedla předběžné výsledky polská petrochemická společnost. Tento výsledek odpovídá očekáváním analytiků. Průměrné tržní prognózy předpokládaly také 1,4 mld. PLN.

 

„Z důvodu rostoucích cen ropy v červenci a v srpnu 2012 odhadovaný LIFO efekt zvyšující provozní výsledek bude činit ve III. kvartále 2012 více než 0,4 mld. PLN,“ stojí ve zprávě.

Kladný vliv změn makroekonomických faktorů a objemu prodeje činil meziročně cca  0,6 mld. PLN.

Kladný efekt přecenění úvěrů v období červenec-září je odhadován přibližně na 0,5 mld. PLN, z toho hodnota cca 0,3 mld. PLN souvisí s úvěry v dolarech na investicích Orlen Lietuva a úvěry zahraničních dceřiných společností. Tato hodnota bude vykázána ve vlastním kapitálu. Zbylých 0,2 mld. PLN bude vykázáno ve výkazu zisků a ztrát.

Podle předběžných odhadů, zpracování ropy ve skupině Orlen ve III. kvartále 2012 činilo 7,4 mil. tun a bylo meziročně srovnatelné.  Zpracování ropy v Plocku činilo 3,8 mil. tun a bylo meziročně o 5 % nižší. Naproti tomu zpracování ropy v Unipetrolu dosáhlo 1,04 mil. tun, tj. vzrostlo o 11 %. V Orlen Lietuva tento růst činil 5 % a zpracování ropy dosáhlo 2,55 mil. tun.

Společnost informovala, že velkoobchodní a maloobchodní prodej rafinerských výrobků si udržel stabilní úroveň.  Naproti tomu došlo k ohraničení objemu prodeje petrochemických výrobků z důvodu udržovací odstávky instalace Olefin II a PTA v Plocku.

Nižší objem prodeje rafinerských výrobků na polském trhu (v důsledku poklesu spotřeby paliv) byl kompenzován růstem prodeje v Orlen Lietuva.

Byl udržen vysoký objem maloobchodního prodeje při klesající spotřebě, především díky růstům na německém trhu. Společnost zdůrazňuje postupné obnovení maloobchodních marží ve III. kvartále 2012 na polském trhu při udržujícím se tlaku na marže v České republice.

PKN Orlen je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě a vlastníkem české společnosti Unipetrol, která v České republice patří k podnikům s největším obratem.

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze, www.orlen.pl.

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO ve Varšavě.

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: