Odpovědnost dá podnikání smysl

12. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

„Klíč k úspěšnému podnikání vidím mimo jiné ve schopnosti uvolnit potenciál lidí pro společnou věc a ve schopnosti rychlé realizace myšlenky v praxi,“ říká ředitel společnosti RPC PROMENS Robert Zatloukal (RZ). Pro jeho firmu se stala společenská odpovědnost, známá pod zkratkou CSR, mantrou v podnikání. Že se tato strategie vyplácí, na tom se shodnou i s HR manažerkou Ivetou Dědkovou (ID).

Co bylo prvotním impulzem, který přivedl vaši společnost ke společenské odpovědnosti?
RZ: Pokud si dobře pamatuji, impulzem pro mne okolo roku 2001 byla zlínská okresní komora, která mne tehdy oslovila, abych odprezentoval příspěvek na národní konferenci CSR.

Jak se ostatně výrobní společnost RPC PROMENS podnikající na poli automobilového průmyslu dostane k takovému konceptu?
RZ: Přes veškeré trendy je to pořád ještě o lidech. Dát podnikání smysl znamená i uvědomění si CSR.

Jaká je tedy vaše firemní strategie v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje?
RZ: Naší strategií je, že jsme podnikem, se kterým a ve kterém se dobře spolupracuje. V širším kontextu přispíváme k hrubému domácímu štěstí České republiky, tedy nejen k růstu hrubého domácího produktu.

A je tato strategie propojitelná s obchodními cíli firmy?
RZ: CSR strategie jako součást firemní kultury spoluvytváří prostředí, které umožňuje realizaci jak našich dlouhodobých podnikových cílů, tak i cílů všech našich partnerů. Promítá se přímo do poslání firmy a firemní vize.

Jaké zajímavé projekty v oblasti společenské odpovědnosti se vám podařilo v poslední době zrealizovat?
ID: Projektů, které v této oblasti běží, je celá řada. Z těch posledních můžu jmenovat například účast pracovníků na charitativním běhu pro podporu potřebným, podporu mateřské školky pro děti s očními vadami (dražbou obrazu zaměstnanců), dále firemní podporu Dobrého anděla, ale i spolupráci s největší českou pojišťovnou pro podporu projektu Zdravá firma. Hlavním jmenovatelem je uvědomění našich lidí v oblasti péče o své zdraví, životní prostředí a také to, že jako jednotlivci i jako firma nejsme lhostejní ke kolegům a partnerům, vážíme si vzájemné spolupráce a postupně tak utužujeme loajalitu k firmě.

Ocenění společenské odpovědnosti

Sekce kvality Hospodářské komory ČR, pracovní skupina pro společenskou odpovědnost, spustila na jaře loňského roku ocenění Inspirující projekt v oblasti společenské odpovědnosti.

Záměr je prostý – shromáždit co největší počet projektů a počinů z oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Hledají se takové projekty, které na jedné straně plní obchodní záměry organizace, na straně druhé však odrážejí potřeby zainteresovaných stran a podílejí se tak na tvorbě udržitelné budoucnosti. Posláním projektu je vyvolat zájem a dostat CSR do povědomí i těch organizací, které zatím vlastní zkušenosti se společenskou odpovědností nemají.


Jak inspirujete své zaměstnance a kdo inspiruje naopak vás? Když se řekne společenská odpovědnost, co konkrétně to znamená pro vás jako pro osobu?
RZ: Zaměstnance inspirujeme zejména zaměřeným a sdíleným budováním firemní kultury s jejich aktivním zapojením od tvorby až po vlastní žití v praxi. Firemní kulturou pak rozumíme našich osm hodnot, poslání a vizi podniku. V praxi například každý pracovník absolvuje čtyřdenní seminář, který mu ukáže způsob, jak může postupovat při sladění smyslu, proč chodí do práce (kromě peněz), s posláním firmy. Mne osobně pak inspiruje fakt, jaké jsou nevyužité možnosti práce s lidmi a projekty, které propojují výsledky a radost z toho, co lidi dělají současně.

Jaké výhody a hmatatelné benefity ve strategii CSR tedy vidíte?
ID: CSR pro nás primárně představuje péči o zaměstnance, které vnímáme jako partnery pro náš byznys a pro prostředí, ve kterém žijeme. Protože je-li šťastný náš zaměstnanec, má to poté pozitivní vliv jak na jeho okolí a rodiny, tak na naše zákazníky. Mottem naší vize je „Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu“, přičemž partnery rozumíme nejen zákazníky, ale i další spolupracující subjekty a naše zaměstnance. Segment trhu, ve kterém se pohybujeme, je turbulentní a neustále se mění, a tak je pro naši společnost výzvou soustředit se na osobní rozvoj jednotlivců způsobem, který pomůže být silnější jim a ve výsledku i firmě jako celku.

Dalším bodem, na který se soustředíme, je důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců. Příkladem může být v loňském roce spuštěný projekt Zdravá firma, který byl letos oceněn Hospodářskou komorou ČR. Projekt se zaměřuje na splnění cílů v oblastech, jako jsou hygienické podmínky, pracovní prostředí, informovanost (osvěta) a komunikace, prevence onemocnění a zdravý životní styl.

RZ: V obecné rovině vnímám jako jeden z největších benefitů třeba i to, že partneři k nám chovají vysokou úroveň důvěry. To má samozřejmě mimo jiné velmi pozitivní vliv na rychlost realizace našich záměrů i na celkové náklady s tím spojené.

„Zaměstnance vnímáme jako partnery pro náš byznys a pro prostředí, ve kterém žijeme. Protože, je-li šťastný
náš zaměstnanec, má to poté pozitivní vliv jak na jeho okolí a rodiny, tak na naše zákazníky.“

Co vám to konkrétně přineslo?
RZ: Stali jsme se zajímavými pro pracovníky, kteří mají výsledky a hledají vztahy, tedy odpovídající prostředí pro práci a pro svůj rozvoj. V neposlední řadě nám to přineslo nadprůměrnou stabilitu zaměstnanců. V situaci, kdy znalostní zaměstnanci často nepotřebují firmy, ale firmy potřebují zaměstnance, je to jedna z nejdůležitějších věcí.

ID: Praktickým dopadem je právě míra fluktuace hluboko pod průměrem regionu (dlouhodobě mezi 1 až 2 procenty). V rámci rozvoje firemní kultury je dopadem také umístění v soutěži Progresivní zaměstnavatel Zlínského kraje 2017. Soutěž vyhlašuje společnost Sodexo spolu s Klubem zaměstnavatelů a hodnotí auditorská společnost PWC. Firmy jsou hodnoceny z pohledu ekonomických výsledků, míry fluktuace, počtu zaměstnanců v poměru na mzdové náklady, bonusový a benefitní systém, firemní kulturu, přístupu k zaměstnancům a podobně.

Dalším dopadem je vnímání bezpečnosti jako jedné z priorit firemních hodnot. Důsledně trváme na rozvoji povědomí o tom, jak se chovat, abychom udělali naše pracovní prostředí bezpečnější. A to od ergonomie pracovišť, ochranných osobních pracovních pomůcek až například po zaškolení práce s noži. S tím souvisí také důraz na zdraví našich pracovníků v různých akcích, které projekt zahrnuje, tedy od očkování a fyzioterapie až po semináře o zdravém stravování či podporu účasti zaměstnanců v rámci akce Do práce na kole.

Jak tyto projekty vnímají vaši zaměstnanci a klienti?
RZ: Celkově velmi dobře. Co se týká zaměstnanců, vše začíná převzetím odpovědnosti jednotlivce za své štěstí, a to není lehká věc. Pokud jde o partnery, uvedu jeden příklad. Nedávno mi jeden řekl, že jsme jeden z mála podniků, kde naši lidi pozdraví návštěvu. 

Společnost RPC PROMENS

Systémový a vývojový dodavatel kategorie Tier 1, zejména pro zákazníky z automobilového průmyslu, se soustředí na velkoplošné, převážně exteriérové plastové díly v nižších a středních sériích − vyrábí například kapotáže pro nákladní automobily, traktory, sekačky na trávu, blatníky a interiérové díly na autobusy, ale i spoilery a kryty motorů pro osobní automobily. Společnost vznikla z výzkumného týmu jako menší česká firma na začátku devadesátých let v rámci privatizace Výzkumného ústavu gumárensko-plastikářské technologie. Postupem času se stala součástí nadnárodní skupiny RPC se 110 výrobními závody ve 24 zemích světa a také přímým a vývojovým dodavatelem řady významných podniků v ČR a zahraničí. Klíčovými zákazníky jsou Volvo Car/CE/Truck, Škoda VW, Iveco a Seco. Dosáhla řady ocenění, například nejlepší český dodavatel v roce 2003, dobrý zaměstnavatel ve zlínském regionu, nejlepší dodavatel u zákazníků John Deere, Volvo Car a další. Český výrobní závod společnosti sídlí ve Zlíně a jako jediný využívá technologii reaktivního vstřikování.


Převzato z časopisu Komora. Sekce kvality Hospodářské komory ČR, Pracovní skupina pro společenskou odpovědnost.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek