Oficiální účast České republiky na vodohospodářské konferenci v chorvatském Šibeniku

26. 10. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V Šibeniku zorganizovalo ve dnech od 21. do 25. října 2015 Sdružení chorvatských vod a kanalizací ve spolupráci s chorvatským Svazem stavebních inženýrů a pod záštitou státní firmy Chorvatské vody (Hrvatske vode) a Ministerstva zemědělství již 14. ročník odborné vodohospodářské konference.

Zájem o účast na této konferenci neustále vzrůstá a letos se jí zúčastnilo 211 firem z 22 zemí. Konference se tak stala jednou z nejdůležitějších akcí tohoto zaměření. Konference obecně přinesla celou řadu odborných přednášek a diskuzí. Velký význam mají i doprovodné akce, které se ve velké míře odehrávají formou různých obchodních prezentací široké palety výrobků a služeb z oblasti vodního zásobování a kanalizací. Díky tomu mohou výrobci, zástupci a provozovatelé přímo spolupracovat s uživateli těchto výrobků a služeb.

Po vstupu Chorvatska do EU v roce 2013 se zintenzivnily různé aktivity pro potřeby příprav a provádění celé řady reforem a příprava realizace dlouho očekávaných projektů v oblasti zásobování vodou a čištění odpadních vod. Jednotlivé odborné tematické celky pokryly celou problematiku vodohospodářství. Mezi hlavní celky patří:

  • reforma vodohospodářského sektoru v Chorvatsku,
  • ztráty v systémech vodního hospodářství,
  • optimalizace zásobování vodou a systém čištění odpadních vod,
  • zkušenosti a problémy při zpracování dokumentace a realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

Na slavnostním zahájení konference, vedle zástupců chorvatského vodohospodářského sektoru, vystoupila náměstkyně ministra zemědělství E. Kos a generální ředitel společnosti Chorvatské vody I. Plišić, který zdůraznil, že na období 2014 až 2020 bude pro sektor vodního hospodářství vyčleněno v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost a kohezi 1,2 mld. EUR. Tento sektor se tak stane významným příjemcem unijních peněz.

V zahajovacím bloku konference vystoupil také velvyslanec, který ve svém příspěvku zdůraznil nejen důležitost konference pro rozvoj vodohospodářství v Chorvatsku, ale podtrhnul technologický potenciál ČR a zájem zúčastněných českých firem na rozvoji spolupráce v tomto oboru. Na konci svého vystoupení pozval všechny účastníky k návštěvě české expozice.

Díky spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) měly české firmy možnost působit na této konferenci v rámci české oficiální účasti, protože Česká republika se opět stala partnerskou zemí tohoto ročníku konference. Zabezpečením oficiální účasti byla pověřena firma Exponex, která se zhostila tohoto úkolu velmi dobře a připravila skutečně reprezentativní stánek.

V rámci české expozice letos vystavovalo rekordních 13 firem (vedle SOVAKU firma HSIcom, Vodní zdroje Ekomonitor, Eutit, Aquatest, Asio, Arku Technology, Dekonta, Brochier, Osma, Tenza, MICo a Zikmund Electronics).

Po slavnostním zahájení navštívil český stánek velvyslanec v doprovodu obchodního rady a vedoucího zastoupení CzechTrade v Záhřebu. Velvyslanec se postupně setkal se zástupci všech zúčastněných firem a projednal s nimi záměry působení na chorvatském trhu. Obchodní rada a zástupce CzechTradu diskutovali se zástupci firem o možnostech konkrétní podpory pro rozšíření působení nebo vstupu na místní trh. Spolupráce s firmami bude dle jejich požadavků pokračovat i v následujícím období po skončení konference.

Česká oficiální účast na této specializované konferenci potvrdila skutečnost, že se jedná o velmi vhodnou možnost, jak poskytnout oborově zaměřeným firmám možnost setkání s odborníky v dané zemi a navázat tak kontakty pro další rozvoj podnikání v daném teritoriu. České firmy měly možnost využít podpory českého oficiálního zastoupení pro svá konkrétní obchodní jednání.

Zájem českých firem potvrdil správnost orientace na obor vodohospodářství (viz aktualizovaná MOP), který je také prioritním oborem na chorvatské straně. Atraktivita tohoto oboru je zvýšena tím, že české firmy mohou nabídnout velmi konkurenceschopné technologie nebo technologické postupy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek