Omán: Zahraniční obchod a investice

16. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 

 

2012 

 2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

52,138

56,429

53,566

35,682

24,45

29,44

Dovoz

25,629

32,043

27,889

26,564

24,575

22,70

Saldo

26,510

24,386

25,677

9,119

5,378

6,74

v mld. OMR (1 USD = 0,385 OMR) - Zdroj: Central Bank of Oman 2018

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz do Ománu 2017

 

země import mil EUR %
celkem 27 937
Spojené arabské emiráty 9 930 35,54%
USA 7 759 27,77%
EU28 1 977 7,08%
Brazílie 1 126 4,03%
Čína 1 063 3,80%
Indie 879 3,15%
Saúdská Arábie 819 2,93%
Jemen 765 2,74%
Japonsko 572 2,05%
Bahrain 398 1,42%

 

Vývoz z Ománu

 

země export mil EUR %
celkem 26 498
Čína 11 568 43,66%
Spojené arabské emiráty 2 925 11,04%
J. Korea 2 103 7,94%
Taiwan 1 222 4,61%
Saúdská Arábie 1 117 4,22%
Japonsko 1 056 3,99%
Írán 610 2,30%
Indie 549 2,07%
Indie 549 2,07%
Malajsie 474 1,79%
EU28 392 1,48%

 

Vývoz z EU do Ománu (tis. USD)

United Kingdom 342 460
Belgium 340 211
Germany 293 277
Italy 260 645
France 182 771
Netherlands 131 559
Spain 72 268
Denmark 34 159
Poland 21 220
Romania 19 739
Ireland 19 371
Sweden 14 646
Estonia 10 712
Austria 10 341
Czech Republic 9 524
Finland 9 329
Greece 7 429
Hungary 7 269
Bulgaria 4 134
Slovenia 4 041
Portugal 2 799
Cyprus 2 327
Slovakia 1 518
Latvia 1 124
Luxembourg 765
Croatia 683

 

 

Dovoz z Ománu do EU (tis. USD)

Netherlands 139 818
France 124 501
Italy 60 743
United Kingdom 36 275
Germany 27 321
Spain 14 903
Belgium 8 795
Luxembourg 4 303
Greece 3 792
Romania 3 162
Poland 2 467
Hungary 871
Denmark 870
Portugal 653
Austria 577
Ireland 573
Sweden 453
Croatia 215
Lithuania 200
Finland 175
Czech Republic 131
Malta 86
Estonia 36
Slovakia 23
Bulgaria 17
Slovenia 0

Zdroj: Evropská komise, Generální direktoriát pro obchod

 

V roce 2009 uzavřel Omán Dohodu o volném obchodu s USA.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura dovozu do Ománu v roce 2016

stroje, mechanická zařízení, nukleární reaktory, kotle a jejich části 3 127 618
vozidla jiná než kolejová a jejich součásti 2 609 714
minerální paliva, oleje a produkty jejich destilace.... 2 019 368
elektrické stroje, zařízení, jejich části, záznamová zařízení... 1 729 355
výrobky ze železa a oceli 1 189 312
perly, drahé kameny, drahé kovy.... 940 377
železo a ocel 938 615
plasty a výrobky z nich 707 069
mléčné výrobky, vejce, med, živočišné výrobky 590 138
sůl, síra, zemina, kameny, omítkové materiály, cement, vápno 494 809

 

Komoditní struktura vývozu z Ománu v roce 2016

minerální paliva, oleje a produkty jejich destilace.... 15 493 342
vozidla jiná než kolejová a jejich součásti 2 432 620
organická chemie 887 293
hliník a výrobky z něj 617 468
hnojiva 503 179
železo a ocel 443 584
elektrické stroje, zařízení, jejich části, záznamová zařízení... 391 422
plasty a výrobky z nich 378 673
stroje, mechanická zařízení, nukleární reaktory, kotle a jejich části 340 637
výrobky ze železa a oceli 304 459

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1996 byla otevřena zóna volného obchodu v Al-Mazyounah na hranici s Jemenem. Další, významnější zóna volného obchodu byla vyhlášena v přístavu Salála (As-Salalah), kterou spravuje Salalah Free Zone Company (SFZC). Balíček pobídek zahrnuje 30 leté daňové prázdniny, bezcelní dovozy a vývozy, povolení 100% zahraniční investice, volná repatriace zisku, one-stop shop pro obchodní registraci a pouze 10% požadavek na omanizaci. Hlavními nájemci v této zóně jsou Octal Petrochemicals (USA), TVS Group (Indie) a Salalah Methanol. V plánu je otevření dalších zón, zejména ve větších přístavech (Sohar, Duqm). V Dugmu se postupně rozbíhá provoz speciální ekonomické zóny, která je zaměřena rovněž na přilákání zahraničních investrů, kteří mají možnost podléhat v této z´=oně speciálnímu výhodnému režimu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

mil. USD

1 485

1 782

1 563

1 040

1 626

1 180

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 2015

Od roku 2009 dochází k postupnému poklesu přímých zahraničních investic, což je v souladu s celkovými světovými a regionálními trendy. Celkově postupně klesá příliv PZI do oblasti Západní Asie na úkor Jižní Asie a zejména Východní Asie. Pokles přílivu zahraničních investic do Ománu v letech 2009 a 2010 je spojen též s investiční krizí v regionu, zejména v Dubaji, odkud řada PZI umístěných do Ománu pochází. Pokles v roce 2011 souvisí s událostmi arabského jara v Ománu, které způsobily vyčkávání investorů.

V roce 2012 však dochází k velkému oživení v přílivu PZI, neboť vysoké ceny ropy v letech 2011 a 2012 a zvýšení její těžby se projevily velmi pozitivně na ekonomické situaci (růst HDP, přebytkový rozpočet, přebytková platební bilance), což vláda využila k nastartování řady projektů v oblasti turistiky, zpracování nerostných surovin, prospekci ropy a plynu, energetiky a dopravní infrastruktury s přispěním FDI (projekty BOT nebo BOO)    

Podle Anual Report of Central Bank of Oman z roku 2011 směřovalo v roce 2010 nejvíce PZI do ropného sektoru (52,8 %), výroby (16 %), financí (13,9 %) a nemovitostí (5,7 %).

Největším zahraničním investorem v Ománu je Royal Dutch Shell Oil, který vlastní 34 % Petroleum Development Oman, státní naftařské společnosti a 30 % Oman Liquid Natural Gas. Ostatní velcí investoři v oblasti ropy a zemního plynu jsou např. Occidental Petroleum, BP, Novus Petroleum, Hunt, British Gas a Nimr. Poslední dobou vstupují na trh i investoři z oblasti energetiky, vody a průmyslové výroby, jako např. AES (U.S.), Suez-Tractabel (France), Alcan (Canada), LG (Korea), Veolia (France), SinoHydro (China), a National Power (U.K.).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

The World Bank's ―Doing Business 2013 Report zařadila Omán na 47. místo (postup o 2 příčky v meziročním srovnání) z celkem 144 zemí světa z pohledu přijatelnosti obchodního prostředí pro zahraniční investory. The World Competivness Report 2012-13 zařadila Omán na 32. místo z pohledu globální konkurenceschopnosti (ČR se umístila na 39. místě). The 2012 Heritage Foundation Index of Economic Freedom zařadil Omán na 47. místo ze 144 zemí (3. místo ze zemí GCC po Bahrajnu - 12. místo a SAE 37. místo).

Vstup zahraničního kapitálu je podporován řadou investičních pobídek a státní agenturou Ociped (Omani Centre for Investment Promotion and Export Development) (Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách agentury Ociped). Většinový, případně až 100% podíl zahraničního investora v podniku vyžaduje určitou minimální hodnotu investice, větší přínos pro rozvoj národního hospodářství a schválení ministerstvem průmyslu a obchodu. Repatriace kapitálu a zisku není omezena. Jsou nabízeny až desetileté daňové úlevy a bezcelní dovoz materiálu a strojů k realizaci investice.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: