Omán: Zahraniční obchod a investice

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

10,632

14,073

18,106

20,047 

21,697

20,463

13,355

Dovoz

6,896

7,679

9,081

11,010 

13,201

11,268

11,153

Saldo

3,736

6,394

9,025

9,036 

8,496

9,196

2,202

v mld. OMR (1 USD = 0,385 OMR) - Zdroj: Central Bank of Oman Yearbook 2013

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Země

Vývoz %

Čína

38,2

Japonsko

10,3

Spojené arabské emiráty

10,0

Jižní Korea

8,7

Indie

5,6

Thajsko

3,9

Singapur

3,3

EU

2,1

Spojené státy americké

1,9

Saúdská Arábie

1,2

 

85,2

Ostatní

14,8

Země

Dovoz %

Spojené arabské emiráty

24,1

EU

14,4

Japonsko

11,0

Indie

10,4

Čína

6,7

Spojené státy americké

5,3

Brazílie

3,9

Saúdská Arábie

3,6

Jižní Korea

3,5

Thajsko

2,6

 

85,5

Ostatní

14,5

Vývoz z EU do Ománu

  EUR EUR EUR EUR EUR
  2011 2012 2013 2014 2015
EU28 2 995 935 204 3 786 991 334 3 837 409 037 3 643 981 886 4 507 083 828
Německo 786 912 129 817 029 846 743 061 719 685 651 483 936 622 865
Itálie 329 620 902 464 594 423 434 488 307 421 020 666 651 069 007
Velká Británie 417 502 238 502 427 095 469 997 634 504 191 325 605 543 728
Francie 500 241 058 606 314 307 623 769 334 624 453 228 473 098 230
Španělsko 99 703 400 148 828 170 396 689 478 303 389 187 430 923 298
Nizozemsko 277 130 197 352 707 175 320 875 868 324 280 165 363 413 446
Švédsko 83 141 060 123 949 328 159 360 992 156 706 277 193 447 443
Belgie 136 649 879 290 659 354 187 872 194 145 732 286 157 326 104
Finsko 19 741 040 18 824 042 18 969 490 17 279 260 119 440 447
Rakousko 58 633 434 77 296 426 81 795 011 102 472 575 111 134 341
Dánsko 117 843 985 98 049 647 105 476 672 105 098 948 110 259 733
Irsko 39 813 791 46 549 659 56 168 922 50 617 962 65 474 806
ČR 18 073 160 23 932 507 20 450 327 34 478 361 63 889 294
Rumunsko 27 129 673 40 263 455 26 411 489 30 166 014 38 465 829
Polsko 14 904 960 59 053 689 71 412 925 48 401 833 37 781 981
Bulharsko 20 555 467 11 293 672 19 183 773 18 980 388 37 118 870
Portugalsko 4 794 666 46 656 331 25 633 063 12 098 381 20 307 718
Maďarsko 13 037 085 20 872 483 10 394 001 8 081 928 18 787 333
Chorvatsko 616 299 2 096 360 1 088 405 1 238 802 18 751 853
Slovensko 10 175 931 10 605 232 15 411 986 20 012 369 17 258 870
Řecko 6 515 211 5 365 727 29 191 697 7 343 743 9 797 694
Malta 3 002 676 4 028 149 5 827 598 6 122 722 8 918 494
Slovinsko 4 516 062 2 484 025 4 236 158 4 230 222 7 565 486
Kypr 2 524 820 4 079 587 4 287 841 6 321 298 4 707 938
Litva 487 534 986 903 1 232 497 1 630 962 2 441 105
Lucembursko 1 956 844 2 346 311 1 331 176 1 360 395 1 444 274
Estonsko 423 420 942 568 1 804 117 1 809 181 1 104 986
Lotyšsko 288 283 4 754 863 986 363 811 925 988 655

Dovoz Ománu do EU

  EUR EUR EUR EUR EUR
roky 2011 2012 2013 2014 2015
EU28 763 717 725 584 181 108 1 036 335 133 672 594 786 635 504 142
Nizozemsko 74 997 952 65 049 179 129 356 991 140 483 329 151 908 107
Velká Británie 110 315 930 87 209 540 90 500 142 136 148 948 93 559 863
Španělsko 194 356 483 78 173 001 152 549 873 53 831 243 77 781 878
Itálie 126 449 853 93 839 473 139 074 567 38 859 255 76 795 923
Litva 1 108 422 661 071 548 126 1 018 704 57 535 274
Francie 65 157 265 34 749 668 198 521 365 76 450 781 55 232 008
Německo 35 052 423 50 333 184 46 431 571 47 660 285 33 771 335
Maďarsko 2 842 304 16 107 439 11 229 031 7 521 234 15 627 651
ČR 14 405 837 13 481 083 11 230 036 8 802 092 11 170 527
Belgie 56 753 882 67 438 256 84 683 712 59 446 948 9 552 943
Portugalsko 9 158 888 1 036 443 6 037 868 1 301 666 8 889 648
Polsko 5 111 765 5 532 637 7 289 721 12 930 006 8 507 507
Rumunsko 27 335 030 28 417 127 24 237 405 16 630 506 7 009 092
Irsko 7 035 920 6 165 799 5 696 932 6 801 128 6 097 990
Lucembursko 172 189 2 647 1 055 976 5 943 402
Dánsko 2 202 814 3 755 526 5 121 402 26 918 744 5 304 324
Řecko 5 108 256 2 833 650 92 308 631 1 611 149 3 327 904
Rakousko 5 999 100 3 054 856 5 996 528 1 903 115 1 789 098
Slovinsko 2 750 602 6 072 127 12 672 410 20 207 476 1 611 813
Švédsko 754 821 3 172 871 1 250 979 1 081 717 1 201 391
Chorvatsko 528 354 698 939 121 790 3 554 007 984 735
Kypr 1 783 570 1 092 378 669 532 416 743 628 178
Malta 363 112 310 141 196 057 348 739 442 718
Lotyšsko     21 242   348 543
Bulharsko 4 404 397 10 475 971 10 040 510 7 538 967 221 227
Finsko 4 259 054 1 786 017 256 930 70 865 200 086
Slovensko 219 076 6 098 15 866 504 45 831
Estonsko 5 262 443 2 728 445 273 269 659 15 146

 

Zdroj: Evropská komise, Generální direktoriát pro obchod

V roce 2009 uzavřel Omán Dohodu o volném obchodu s USA.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura dovozu do Ománu v roce 2014

název zboží

podíl na celkovém dovozu v %

stroje a dopravní prostředky

23

elektrická zařízení

18

základní kovy a výrobky z nich

13

minerální produkty

12

chemikálie

8

potraviny a živá zvířata

6

 Komoditní struktura vývozu z Ománu v roce 201

 název zboží

podíl na celkovém vývozu v %

surová ropa

59

zkapalněný  zemní plyn

8

rafinovaná ropa

3

nerosty

5

chemické výrobky

5

železo a barevné kovy

3

reexporty

12

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1996 byla otevřena zóna volného obchodu v Al-Mazyounah na hranici s Jemenem. Další, významnější zóna volného obchodu byla vyhlášena v přístavu Salála (As-Salalah), kterou spravuje Salalah Free Zone Company (SFZC). Balíček pobídek zahrnuje 30 leté daňové prázdniny, bezcelní dovozy a vývozy, povolení 100% zahraniční investice, volná repatriace zisku, one-stop shop pro obchodní registraci a pouze 10% požadavek na omanizaci. Hlavními nájemci v této zóně jsou Octal Petrochemicals (USA), TVS Group (Indie) a Salalah Methanol. V plánu je otevření dalších zón, zejména ve větších přístavech (Sohar, Duqm). V Dugmu se postupně rozbíhá provoz speciální ekonomické zóny, která je zaměřena rovněž na přilákání zahraničních investrů, kteří mají možnost podléhat v této z´=oně speciálnímu výhodnému režimu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

mil. USD

1 485

1 782

1 563

1 040

1 626

1 180

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 2015

Od roku 2009 dochází k postupnému poklesu přímých zahraničních investic, což je v souladu s celkovými světovými a regionálními trendy. Celkově postupně klesá příliv PZI do oblasti Západní Asie na úkor Jižní Asie a zejména Východní Asie. Pokles přílivu zahraničních investic do Ománu v letech 2009 a 2010 je spojen též s investiční krizí v regionu, zejména v Dubaji, odkud řada PZI umístěných do Ománu pochází. Pokles v roce 2011 souvisí s událostmi arabského jara v Ománu, které způsobily vyčkávání investorů.

V roce 2012 však dochází k velkému oživení v přílivu PZI, neboť vysoké ceny ropy v letech 2011 a 2012 a zvýšení její těžby se projevily velmi pozitivně na ekonomické situaci (růst HDP, přebytkový rozpočet, přebytková platební bilance), což vláda využila k nastartování řady projektů v oblasti turistiky, zpracování nerostných surovin, prospekci ropy a plynu, energetiky a dopravní infrastruktury s přispěním FDI (projekty BOT nebo BOO)    

Podle Anual Report of Central Bank of Oman z roku 2011 směřovalo v roce 2010 nejvíce PZI do ropného sektoru (52,8 %), výroby (16 %), financí (13,9 %) a nemovitostí (5,7 %).

Největším zahraničním investorem v Ománu je Royal Dutch Shell Oil, který vlastní 34 % Petroleum Development Oman, státní naftařské společnosti a 30 % Oman Liquid Natural Gas. Ostatní velcí investoři v oblasti ropy a zemního plynu jsou např. Occidental Petroleum, BP, Novus Petroleum, Hunt, British Gas a Nimr. Poslední dobou vstupují na trh i investoři z oblasti energetiky, vody a průmyslové výroby, jako např. AES (U.S.), Suez-Tractabel (France), Alcan (Canada), LG (Korea), Veolia (France), SinoHydro (China), a National Power (U.K.).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

The World Bank's ―Doing Business 2013 Report zařadila Omán na 47. místo (postup o 2 příčky v meziročním srovnání) z celkem 144 zemí světa z pohledu přijatelnosti obchodního prostředí pro zahraniční investory. The World Competivness Report 2012-13 zařadila Omán na 32. místo z pohledu globální konkurenceschopnosti (ČR se umístila na 39. místě). The 2012 Heritage Foundation Index of Economic Freedom zařadil Omán na 47. místo ze 144 zemí (3. místo ze zemí GCC po Bahrajnu - 12. místo a SAE 37. místo).

Vstup zahraničního kapitálu je podporován řadou investičních pobídek a státní agenturou Ociped (Omani Centre for Investment Promotion and Export Development) (Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách agentury Ociped). Většinový, případně až 100% podíl zahraničního investora v podniku vyžaduje určitou minimální hodnotu investice, větší přínos pro rozvoj národního hospodářství a schválení ministerstvem průmyslu a obchodu. Repatriace kapitálu a zisku není omezena. Jsou nabízeny až desetileté daňové úlevy a bezcelní dovoz materiálu a strojů k realizaci investice.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: