On-line platformy: Co přineslo setkání s aktéry kooperativní ekonomiky?

21. 12. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

On-line platformy je nutné vnímat jako příležitost, nikoliv jako hrozbu. Rozvíjejí kreativitu, inovace, nové služby a produkty, zvyšují nabídku a uživatelský komfort, často snižují ceny a propojují lidi. Nejen toto zaznělo při workshopech, které v rámci veřejné konzultace Evropské komise zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem kultury a Úřadem pro ochranu osobních údajů pověřeno zpracováním svodné odpovědi za státní správu České republiky na veřejnou konzultaci Evropské komise k regulačnímu prostředí pro on-line platformy, internetové zprostředkovatele, data a cloudcomputing a kooperativní ekonomice.

V rámci této veřejné konzultace MPO ve dnech 27. 11. a 30. 11. 2015 uspořádalo dva workshopy. Zástupci státní správy během nich dostali příležitost se detailněji seznámit s pohledem provozovatelů on-line platforem, zprostředkovatelů a dalších aktérů kooperativní ekonomiky na tematické okruhy vytyčené v konzultaci.

Co to je on-line platforma?

Pokud budeme vycházet z definice on-line platforem Evropské komise, tak typickými příklady jsou např.

internetové vyhledávače (např. Google, Bing),
– specializované vyhledávací nástroje (např. Google Shopping, Kelkoo, Twenga, Google Local, TripAdvisor, Yelp),
místně orientované katalogy firem nebo některé mapy (např. Google Maps nebo Bing Maps),
– agregátory zpráv (např. Google News),
– internetové obchody (např. Amazon, eBay, Allegro, Booking.com),
– audiovizuální a hudební platformy (např. Deezer, Spotify, Netflix, Canal play, Apple TV),
– platformy ke sdílení videonahrávek (např. YouTube, Dailymotion),
– platební systémy (např. Paypal, Apple Pay),
– sociální sítě (např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Tuenti),
– obchody s aplikacemi (např. Apple AppStore, Google Play) nebo
– kooperativní platformy (např. AirBnB, Uber, Taskrabbit, Bla-bla car).

Dynamický vývoj

Pracovníky Odboru elektronických komunikací MPO, pana Jakuba Jaroše a paní Drahomíru Ben Dakhliu, kteří měli veřejnou konzultaci a organizaci workshopů na starosti, vedla k uspořádání akce snaha získat detailnější informace a pohled hospodářských a sociálních partnerů.

„Předmětem této veřejné konzultace jsou nesmírně komplexní a průřezová témata, definovaná převratným technologickým vývojem posledních let, inovativními a často průkopnickými obchodními modely, nadšeným přijímáním on-line platforem stále rostoucí částí společnosti a legislativním a regulačním rámcem, který tento nesmírně dynamický vývoj bohužel ne vždy dostatečně reflektuje,“ uvedl Jakub Jaroš.

„Myslím, že mohu za sebe i své kolegy z MPO a dalších rezortů, kteří se na zpracování příspěvku ČR do konzultace podíleli, říci, že pro nás není vždy úplně jednoduché on-line platformám porozumět. Pochopit jak fungují, dohlédnout jejich hospodářskou a sociální roli a dopady,“ dodal.

Porozumět podle něj tomu, jakým způsobem ovlivňují ekonomiku a trhy a jakým způsobem jejich činnost co nejvhodněji a nejefektivněji regulovat tak, aby nedocházelo k podrývání jejich růstu a s tím spojených pozitivních efektů pro celou ekonomiku, si vyžaduje určité studium.

„Proto jsme se rozhodli uspořádat tyto workshopy, na kterých nám zástupci firem jako je Seznam.cz, Google, Allegro Group, HP, Microsoft, IBM, T-Mobile či ČSOB představili svůj pohled na témata a problémy, kterými se Evropská komise ve své konzultaci zabývá,“ vysvětlil Jakub Jaroš.

On-line platformy jako příležitost

Z prezentací a diskuzí na workshopech vyplynulo, že on-line platformy je nutné vnímat jako příležitost, nikoliv jako hrozbu. Platformy rozvíjejí kreativitu, inovace, nové služby a produkty, zvyšují nabídku a uživatelský komfort, často snižují ceny a propojují lidi.

Podnikům umožňují dosáhnout na daleko více zákazníků či expandovat na nové trhy. Pro mnoho obchodníků jsou proto dnes platformy naprosto zásadními nástroji pro jejich podnikání. Spotřebitelům zase platformy nabízejí pohodlné nakupování z domova, transparentnost, srovnání mezi produkty či službami, zpětnou vazbu prostřednictvím reputačních systémů, větší výběr a úsporu jak peněz, tak času.

Samozřejmě, že s příchodem nových obchodních modelů a na nich postavených platforem se objevují i nové otazníky, výzvy a problémy. Avšak mezi účastníky workshopů panovala shoda na tom, že tyto nové problémy se dají vyřešit v rámci stávajícího regulatorního rámce a prostřednictvím stávajících legislativních nástrojů, které se na on-line platformy, respektive jimi poskytované služby již v současnosti vztahují (např. ochrana osobních údajů, právo hospodářské soutěže, spotřebitelské právo).

Stávající pravidla je však zapotřebí efektivněji uplatňovat a vymáhat jejich dodržování prostřednictvím soudů a kompetentních úřadů.

Zároveň by situaci prospěla efektivnější samoregulace odvětví a případné cílené vylepšování existujících pravidel a předpisů tak, aby lépe odpovídala realitě současného digitálního světa. Přijetí plošné ex-ante regulace zaměřené na on-line platformy jakožto určitý segment digitální ekonomiky (ať už jakkoliv definovaný) dle závěrů workshopů není žádoucí.

Důvodem je fakt, že takový krok by mohl mít závažné negativní dopady na evropský hospodářský vývoj. Je totiž vysoce pravděpodobné, že nová regulace by vzhledem k dynamickému vývoji segmentu přišla opožděně, nedokázala by držet krok s budoucím vývojem, nevedla by k odstranění dílčích nedostatků, ale naopak by vytvářela bariéry pro další rozvoj. Tím by podlamovala konkurenceschopnost, inovace a hospodářský růst v Evropě. Taková legislativa není v zájmu evropských podnikatelů, ani spotřebitelů.

Důvěra a transparentnost

Dalším velkým tématem workshopů byla důvěra a transparentnost platforem, která je naprosto klíčovým aspektem celého tohoto byznysu. Myslí se tím důvěra spotřebitelů v platformu a důvěra mezi obchodníky navzájem.

Do značné míry zde však funguje tržní samoregulace, jelikož pokud uživatelé nebudou důvěřovat platformě, kterou využívají, jednoduše odejdou ke konkurenci (většina uživatelů využívá ke stejným účelům vícero různých platforem).

Účastníci workshopů se dále shodli na tom, že je nutné omezit šíření nelegálního obsahu na internetu bez zaručení spravedlivé odměny autorům a přizpůsobit autorské právo realitě digitálního světa.

Co se týče překážek dalšího rozvoje platforem v EU, jako jedna z největších bariér byla na workshopech identifikována právní nejistota daná řadou probíhajících soudních sporů s velkými platformami s nejistým výsledkem. Tyto spory v současnosti blokují podnikatelská a investiční rozhodnutí dalších platforem.

Dalšímu rozvoji tohoto perspektivního odvětví pak zrovna dvakrát neprospívají ani zatím vágní a nejasná vyjádření Evropské komise o možné budoucí regulaci on-line platforem.

Autor článku: Jakub Jaroš, odbor elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek