OP PIK: Vyhlášení II. Výzvy v programu Potenciál

3. 8. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - OP PIK: Vyhlášení II. Výzvy v programu Potenciál Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 Výzvu k předkládání žádostí o podporu v programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Žádosti lze předkládat až do konce října.

Program Potenciál podporuje zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace.

Program je určen pro malé, střední i velké podniky a podporu lze získat na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací; v případě malých a středních podniků mohou být předmětem podpory také vybrané provozní náklady centra.

Žádosti o podporu jsou v programu Potenciál – Výzva II přijímány od 15. 9. 2016 (8:00) do 31. 10. 2016 (16:00). Plánovaná alokace na tuto výzvu činí 1,5 mld. Kč. Jedná se o kontinuální výzvu, kdy jsou žádosti o podporu vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Veškeré informace k II. Výzvě programu Potenciál jsou k dispozici na webu CzechInvestu, nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek