Otevření velvyslanectví Švédska v Peru a posilování obchodu: švédské zkušenosti a příklad pro ČR

7. 12. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Otevření velvyslanectví Švédska v Peru a posilování obchodu: švédské zkušenosti a příklad pro ČR V listopadu 2016 otevřelo Švédsko v Peru plnohodnotné velvyslanectví. V čele diplomatické mise je velvyslankyně Anna Ferry a na velvyslanectví působí dva diplomaté. Velvyslanectví poskytuje základní konzulární služby, nicméně hlavním posláním je podpora obchodu a investic.

Bezprostředně po otevření velvyslanectví navštívila Peru švédská obchodní mise v čele s ministryní pro evropské záležitosti a obchod Ann Linde v doprovodu zástupců kanceláře Business Sweden a představitelů tzv. Team Sweden.

Business Sweden je vládní agenturou na podporu exportu a investic, která byla založena v roce 2013. Dnes poskytuje podporu obchodním a investičním aktivitám ve více než 50 zemích světa.

Team Sweden představuje novou exportní strategii Švédska. Jedná se o speciálně vytvořenou skupinu se zaměřením na region, která sdružuje zástupce vládního sektoru, především zainteresovaných ministerstev, důležité instituce jako např. Švédskou energetickou agenturu, Švédský institut (SI), Technologický institut (KTH), Švédskou radu vysokého školství (UHR) a také zástupce soukromého sektoru. Skupina pracuje společně na přípravě regionální strategie, pořádá obchodní mise a návštěvy, účasti na veletrzích, zajišťuje odborné publikace atd.

V rámci návštěvy ministryně A. Linde v Peru se konala oficiální jednání s ministrem zahraničních věcí R. Lunou, s ministrem zahraničního obchodu a turistického ruchu E. Ferreyrosem a také s ministrem energetiky a důlního průmyslu Gonzalo Tamayem Floresem.

Během jednání na MZV Peru byl podepsán dokument „Cestovní mapa Peru–Švédsko“, který představuje oboustranné závazky a identifikuje možnosti spolupráce v oblasti obchodu a investic, životního prostředí a udržitelného rozvoje, školství, vědy a výzkumu, kultuře, obraně a bezpečnosti a sociální oblasti. Taktéž byl připraven obchodní seminář, na kterém byly představeny závěry ankety mezi švédskými firmami v Peru o podmínkách a dalších možnostech obchodu mezi Peru a Švédskem.

Výsledky ankety jsou zajímavé a ukazují na některé aktuálně platné tendence, které lze využít i pro české podmínky či naše vlastní zájmy v teritoriu.

Obchod mezi Peru a Švédskem dosáhl v roce 2015 celkem 370 mil. USD (v případě ČR šlo ve stejném roce o 58 mil. USD), z čehož švédské vývozy do Peru představují 60 %, přičemž jejich růst činil v daném roce 4 %. V současnosti působí v Peru cca 20 švédských firem a dalších 45 firem je v zemi zastoupeno prostřednictvím místních zástupců.

Švédské firmy v Peru působí především v sektoru infrastruktury, stavebnictví a domácích spotřebičů (30 %), důlního průmyslu a elektrické energie (25 %), zdravotnictví a farmaceutického průmyslu (10 %), potravinářského průmyslu (9 %) a služeb (6 %).

Podle zveřejněné ankety je pohled švédských firem na Peru a možnosti obchodu převážně optimistický. Většina souhlasí s názorem, že je nyní vhodná doba pro investice a rozvoj obchodu v Peru, přičemž existují podmínky pro další zlepšení.

Mezi komparativní výhody Peru patří především:

 • stabilita a ekonomický růst: 82 %
 • politická stabilita: 32 %
 • zeměpisná poloha: 32 %
 • výrobní náklady a cena pracovní síly: 29 %
 • růst střední třídy a kupní síla: 29 %
 • nevyužité obchodní možnosti: 29 %
 • zvýšená poptávka po zboží a službách: 21 %

Podle švédských firem je hlavním faktorem obchodního úspěchu v Peru:

 • známá značka: 54 %
 • místní zastoupení: 47 %
 • kvalita výrobku: 44 %
 • dlouhodobá přítomnost na trhu: 42 %
 • vysoká kvalita poprodejního servisu: 33 %
 • struktura ceny: 25 %
 • zájem o dlouhodobé obchodní vazby: 22 %

Hlavní překážky rozvoje obchodu v Peru (hodnocení v rozsahu 1–5):

 • neformálnost peruánské ekonomiky: 3,49
 • korupce: 3,30
 • byrokracie: 3,24
 • sociální a environmentální konflikty: 3,22
 • nedostatky v infrastruktuře: 3,16
 • zkušenosti trhu / tradice spotřeby: 3,16
 • pracovní a daňová omezení: 3,00

Většina švédských firem působí na peruánském trhu již delší dobu, hlavně prostřednictvím poboček velkých firem – např. SKF, Ericsson, Atlas Copco, Scania, ABB, Volvo, Alfa Laval, Sandvik, Electrolux atd. nebo také přes místní zástupce – např. Uddeholm Tool Steel (CIPESA) nebo HIAB Y STOCKA (Malvex del Perú). Švédské firmy se většinou zaměřují na firmy (B2B – 88 %), konečné uživatele (B2C – 9 %) a stát (B2G – 3 %).

V posledních 5 letech více než 25 nových firem proniklo na peruánský trh prostřednictvím vytvoření pobočky – např. DeLaval y Systemair nebo cestou místních zástupců nebo distributorů – např. BillerudKorsnas (Camco Perú), Spofity (IMS), KANMED (Nova Medical) a další. Tyto nové firmy se zaměřují především na firmy (B2B – 67 %), prodeje státu (B2G – 26 %) a na konečné uživatele (B2C – 7 %).

Nejvíce cenné charakteristiky švédských výrobků:

 • kvalita: 95 %
 • technologie: 54 %
 • důvěryhodnost: 49 %
 • inovace: 43 %
 • trvanlivost: 24 %
 • cena: 14 %
 • efektivita: 8 %
 • udržitelnost: 8 %
 • kreativita: 5 %

Prioritními sektory Švédska v Peru jsou důlní průmysl, energetika a elektrická energie, infrastruktura, doprava, zdravotnictví, vzdělání, zemědělství a potravinářský průmysl a také budování praktik sociální odpovědnosti firem.

Otevření velvyslanectví Švédska v Peru posílilo řady ČS EU, které mají v Peru efektivní zastoupení. Aktuálně se jedná o 15+1 zemí (PL, PT, BE, AT, IT, DE, UK, FR, NL, ES, FI, CZ, SE, EL a RO + DEU). V roce 2017 má otevřít v Peru velvyslanectví HU. Švédsko zřídilo své velvyslanectví v Peru po 15 letech. Nové velvyslanectví bude impulsem pro další prohloubení vzájemné relace. 

Podle švédské velvyslankyně A. Ferry tímto krokem Švédsko sleduje podporu politických kontaktů, ale zejména rozvoj obchodu a investic. Současně Švédsko hodlá zaměřit více pozornosti na region Latinské Ameriky, neboť v něm vidí nemalé perspektivy rozvoje především obchodně ekonomických kontaktů. Z těchto důvodů se na Latinskou Ameriku zaměřilo také v rámci nové exportní strategie a budování Team Sweden. 

Prezentace Team Sweden v Peru byla velmi úspěšná a zajímavá, zejména anketa shrnuje určité zkušenosti a tendence, které mohou být prospěšné i pro české subjekty a podniky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek