Označení CE na výrobcích - rozumíme jeho významu?

25. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Označení CE na výrobcích - rozumíme jeho významu? Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vydává v edici KonzumentTest další ze svých publikací, kterými se snaží přispívat k orientaci spotřebitele a ke správné a účinné funkci vnitřního trhu EU.

Publikace se týká označení CE, které známe všichni z mnoha výrobků, s nimiž se běžně setkáváme, a které používáme: elektrospotřebiče, osobní ochranné pomůcky a prostředky, hračky a další. Publikace se zaměřuje na představení pohledu spotřebitelů; uvádí na pravou míru význam, který je tomuto označení často mylně přisuzován. Označení CE není informací pro spotřebitele o tom, že výrobek garantuje bezpečnost ani, že byla jeho bezpečnost ověřena (certifikována) třetí, nezávislou stranou (zkušební laboratoří).

„Každý výrobek na trhu EU má, resp. musí být bezpečný“, vysvětluje Libor Dupal, ředitel SČS a pokračuje: „Proto by jakákoliv povinná informace potvrzující jeho bezpečnost neměla smysl. A označení CE takovouto funkci skutečně neplní. Za připojení označení CE k výrobku je zodpovědný výrobce, a to i v případě dovozu výrobku ze třetí země mimo Evropskou unii. Není to vyjádření, že byl výrobek certifikován třetí stranou.“.

Označení CE musí být připojeno na ty výrobky, kde to evropské předpisy vyžadují. Na ostatní být připojeno nesmí. Běžný spotřebitel se ale nemůže orientovat, na který výrobek musí být připojeno označení CE a na který nesmí. „Již tato skutečnost nám dostatečně vysvětluje, že označení CE není informací o bezpečnosti výrobku, ke kterému je připojeno. Kdyby tomu tak bylo, de facto by znamenalo, že ty výrobky, na kterých označení CE není, jsou nebezpečné; to je ale, samozřejmě, nesmysl.“ doplňuje Dupal.

Označení CE bylo v tehdejším Evropském společenství zavedeno v polovině 80. let minulého století. Nový model měl naprosto inovativním způsobem podpořit volný pohyb výrobků v rámci vnitřního trhu Evropského společenství, což se z valné míry podařilo. Označením CE vyjadřuje VÝROBCE, že jeho výrobek splňuje základní požadavky příslušných právních předpisů, které se na výrobek vztahují. Nijak to neznamená, že by výrobek byl nezbytně posuzován třetí (nezávislou) stranou. Je informací pro příslušné orgány (Česká obchodní inspekce, celní správa) ve vztahu k uvedení výrobků na trh a k zajištění volného pohybu výrobku na vnitřním trhu.

Více ve vlastní publikaci, která je k dispozici na ústředí SČS a nebo v elektronické verzi. Publikace vznikla za podpory Rady kvality v rámci Česky politiky kvality.

Redakčně upravená tisková zpráva Sdružení českých spotřebitelů

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek