Padl nejpřísnější trest, byla zrušena první firma

28. 5. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Padl nejpřísnější trest, byla zrušena první firma Po více než dvou letech účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob padl konečně nejpřísnější trest zrušení společnosti. Společnost byla zrušená kvůli daňovým únikům, které způsobily směšnou škodu oproti firemním žralokům, kteří beztrestně proplouvají českým právním řádem bez trestu. Jak je ale možné, že to trvalo dva roky, než padl první a téměř absurdní trest?

Minulý měsíc proběhla sdělovacími prostředky zpráva, že došlo k prvnímu případu uložení trestu zrušení právnické osoby. „Tuto novinku zavedl do českého právního řádu Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. S odkazem na tento zákon může soud zrušit právnickou osobu se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestných činů,“ uvádí JUDr. Zdeněk Tomíček, partner advokátní kanceláře Tomíček Legal. Zrušená společnost nevykazovala již řadu let žádnou aktivitu a byla zřízena pouze za jediným účelem – páchat trestnou činnost. V tomto případě se jednalo o daňové podvody, zrušená společnost nepodávala daňová přiznání a neodváděla DPH, čímž způsobila státu škodu bezmála 1 milion korun.

Proč to trvalo tak dlouho?

Zrušení společnosti soudem bylo zcela oprávněné, proto je velmi překvapující, že Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který nabyl účinnosti 1. ledna 2012, přinesl první rozhodnutí tohoto typu až po více než dvou letech. Paradoxní je i výše škody, která je v porovnání s průměrnou výší škody způsobenou daňovými úniky zanedbatelná.

V dnešní době, kdy se přes nastrčená „eseróčka“ a „akciovky“ točí velké peníze, je s podivem, že orgánům činným v trestním řízení se podařilo až po takové době dospět k tomuto „přelomovému“ rozsudku. „Těžko si lze představit, že za ty dva roky je to jediná společnost, která měla být tímto způsobem zrušena,“ dodává JUDr. Tomíček.

Jaký význam má tento rozsudek?

Jedná se o první rozhodnutí svého druhu, která stanovuje nutný precedent nezbytný k dalšímu rozhodování. Také lze kvitovat to, že díky rozsudku má celá řada právních teoretiků o čem psát. „Toto rozhodnutí je smutným odrazem nedostatku flexibility orgánů činných v trestním řízení,“ shrnuje JUDr. Tomíček, „přitom poptávka po zákonu, který by upravoval trestní odpovědnost právnických osob, byla obrovská.“

Co můžeme čekat dál?

Příchod na svět tohoto zákona byl skutečně těžký. Stačí vzpomenout na bývalého ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, který byl nejdříve jedním z největších odpůrců tohoto zákona a o pár let později si jeho přijetí (byť v téměř nezměněné verzi) vytyčil jako jeden z hlavních úkolů svého mandátu. Je smutné, že tak důležitý předpis, jako je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, se v tuzemsku užívá tak zřídka. Nezbývá než doufat, že toto rozhodnutí je první vlaštovkou a že se v budoucnu blýská na lepší časy.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva Advokátní kanceláře Tomíček Legal

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek