Panama: Slavnostní inaugurace rozšířeného Panamského průplavu

27. 6. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Panama: Slavnostní inaugurace rozšířeného Panamského průplavu Dne 26. června 2016 byla slavnostně otevřena nová rozšířená část Panamského průplavu (Canal de Panamá, CdP). Inaugurační projev přednesl prezident Panamy Juan Carlos Varela v doprovodu 10 zahraničních nejvyšších vládních a státních představitelů a členů 60 delegací.

Slavnostního aktu se zúčastnil rovněž ministr pro záležitosti CdP Roberto Roy a šéf státního Úřadu pro Panamský průplav (ACP, Autoridad del Canal de Panamá) Jorge Quijano. Historicky první lodí, která dne 26. června 2016 proplula rozšířeným CdP, byla obří čínská loď Cosco Shipping Panamá (jež byla vylosována ze seznamu největších klientů průplavu). Za první proplutí rozšířeným kanálem v délce 80 km při cestě z řeckého Pirea do Šanghaje zaplatila „vodní mýtné“ ve výši 600 tisíc USD.

Stavební práce na rozšíření CdP trvaly více než 9 let (začaly v roce 2007). Mezinárodní výběrové řízení na realizaci stavby vyhrálo konsorcium GUPC (Grupo Unidos Por el Canal). Toto čtyřčlenné evropsko-panamské stavební sdružení tvoří španělská společnost „Sacyr“, italská „Salini Impregilo“, belgická „Jan de Nul“ a panamská „Constructora Urbana“. Původní rozpočet představoval 3,2 mld. USD cca 80 mld. Kč). Na financování projektu se podílelo 5 velkých finančních institucí (mj. IFC, BID, CAF či japonská JBIC) včetně Evropské investiční banky, která poskytla provozovateli úvěr ve výši 500 mil. USD.

Na stavbě rozšířeného průplavu pracovalo celkem po dobu 3219 dní více než 30 tisíc dělníků a odborníků z nejrůznějších oblastí ze 42 zemí světa. Stavba byla obrovskou příležitostí pro tisíce subdodavatelů (kolumbijské firmy například realizovaly zakázky kabeláže). Na stavbu bylo spotřebováno 4,4 mil. m3 betonu (což je objem stavebního materiálu potřebný k výstavbě 450 budov o 20 poschodích) či 220 tisíc tun železa a oceli. Nové plavební komory mají 16 obřích vrat, které váží 50 tisíc tun.

Výstavbu však provázely spory jak mezi generálním dodavatelem a ACP, jako zadavatelem zakázky, tak i mezi stavebními firmami a jejich zaměstnanci. Několikrát se kvůli pracovněprávním sporům výstavba zastavila. Mj. proto byl rozšířený průplav předán k užívání s několikaměsíčním zpožděním a výrazným navýšením nákladů. Finální rozpočet se vyšplhal na 5,6 mld. USD (133 mld. Kč). Nehledě na inauguraci stavby stále probíhá právní spor mezi GUPC a ACP o vícenáklady a pokuty (mj. za nedodržení termínu, kvality betonu atd.) za více než 3,1 mld. USD. 

Komory nových zdymadel v Agua Clara a Cocolí, spojující Tichý oceán a Karibské moře resp. Atlantický oceán, jsou dlouhé 427 metrů, široké 55 metrů a hluboké 18 metrů. V současné době mohou proplouvat CdP lodě o nosnosti do 170 tisíc tun včetně tzv. lodí neopanamax (post-panamax), které mohou pojmout až 14 tisíc kontejnerů (podle odborníků to představuje 96 % světové lodní flotily; dosud mohly využívat CdP jen lodě do nosnosti 79 000 tun).

Loni dopravní společnosti přepravily přes CdP více než 310 milionů tun nákladu. Díky rozšíření průplavu se očekává navýšení na více než 600 milionu tun. Přes Panamský průplav dnes proudí 6 % světového obchodu, přičemž největšími klienty jsou lodní společnosti USA (loni přepravily přes CdP náklad zboží o hmotnosti 163 mil. tun), Číny (48 mil. tun), Chile (27 mil. tun), Japonska (23 mil. tun), Peru (19 mil. tun) a Korejské republiky (18 mil. tun).

Dnes CdP přispívá do státní pokladny zhruba 1,2 mld. USD ročně a představuje de facto největší státní podnik v zemi. Současně je i největším zaměstnavatelem, neboť poskytuje přímo 13 100 pracovních míst. Podle ACP do konce letošního roku využije CdP na základě potvrzených objednávek minimálně 154 lodí typu neopanamax, což navýší příjmy a zisk ACP podle analytiků minimálně o 30 % (denně může rozšířený průplav využít až 12 těchto obřích lodí plus 28–30 lodí starou část CdP).

Panamský průplav začali stavět Francouzi v letech 1880–1889. Jejich projekt však zkrachoval (a stál 20 tisíc lidských životů). Výstavbu průplavu obnovily Spojené státy v roce 1904 a první loď proplula CdP o deset let později v roce 1914. USA spravovaly Panamský průplav až do roku 1999 (a platily Panamě roční poplatek 250 000 USD). Na nátlak Panamců v roce 1977 tehdejší americký prezident Jimmy Carter podepsal smlouvu s prezidentem Omarem Torrijosem o navrácení správy průplavu pod plnou kontrolu vlády Panamy k 1. lednu 2000.

Rozšířením CdP se posílí role Panamy jako logistického a obchodního centra regionu a dále se zvýší podíl Panamy na dopravním zajištění světového obchodu.

Pokud jde o konkrétní mezinárodní přínos modernizace a rozšíření CdP, je třeba zdůraznit, že předně výrazně zlevní dopravu zboží mezi Amerikami (zejména západním pobřežím Kanady, USA, Mexika a celé Střední a Jižní Ameriky) a Asií. Vzhledem k tomu, že Čína je dnes největším asijským klientem průplavu, poskytne jejím firmám rychlejší a levnější přístup nejen na americké trhy (nadměrné lodě už nebudou muset plout až na jih LA přes Hornův mys), ale rovněž k místním nerostným surovinám včetně ropy.

Hlavní námořní trasy, které využívají CdP, jsou z východního pobřeží USA do Asie a na západní pobřeží Střední a Jižní Ameriky a dále z Evropy na západní pobřeží celých Amerik (od Kanady až po Chile). V tomto směru dojde z Evropy rovněž ke zrychlení a zlevnění dopravy včetně liniových námořních tras využívaných českými exportéry především z přístavů v Německu, Polsku, Belgii či Nizozemsku. Z hlediska hodnoty exportu byly loni nejvýznamnější zbožovou položkou vyváženou do Kolumbie přes CdP osobní automobily a v roce 2014 energetické technologie (turbíny). 

Většina nákladů, které se přepravují přes CdP, představuje zboží v kontejnerech, dále obilniny, ropa a její deriváty. Po rozšíření průplavu se zvětší portfolio přepravovaných komodit mj. o zkapalněný zemní plyn a uhlí (Kolumbie již vyjednává export uhlí do Číny a Korejské republiky z přístavů v Cartageně, Buenaventuře, Santa Martě a Barranquille).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek