Panama (vč. volné zóny): Vztahy země s EU

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

Podkapitoly:

 

3.1 Zastoupení EU v zemi

 

3.2 Obchodní vztahy země s EU

 

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie je v Panamě reprezentována Zastoupením EU v Panamě, které sídlí na adrese:

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, Piso 14.
Panamá City, Panamá

Telefon: (+507) 2653223
Fax: (+507) 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

 

Z členských zemí EU má svá velvyslanectví v Panamě pouze Itálie, Nizozemsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Španělsko a Portugalsko.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Panama je smluvní stranou Asociační dohody EU – střední Amerika uzavřené v honduraské Tegucigalpě dne 29. června 2012. Zatímco Evropský parlament dohodu ratifikoval 11. prosince 2012, na straně středoamerických zemí dosud ratifikační proces probíhá. Asociační dohoda EU – střední Amerika je ambiciózní komplexní dohodou postavenou na třech pilířích: politickém dialogu, spolupráci a ekonomické integraci.

Politický dialog umožňuje udržování stálé platformy mezi oběma regiony umožňující výměnu pohledů na jakákoliv témata, jako např. lidská práva, správné vládnutí, roli zákona, demokracii a ochranu životního prostředí. Spolupráce se soustředí na pomoc regionu formou rozvojových programů.

Obchodní část dohody si klade za cíl vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a střední Amerikou včetně vytvoření vhodných podmínek pro růst investic a kapitálu. Obchodní ustanovení asociační dohody se začala pro Panamu provizorně aplikovat od 1. srpna 2013 (stejně tak jako pro Honduras a Nikaraguu). Obsahují snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami, ochranu zeměpisných označení (GIs), otevření trhu s veřejnými zakázkami, u TBTs (technical barriers to trade) a SPS (sanitary and phytosanitary measures) se obě strany zavázaly plnit závazky vyplývající z dohod WTO a v některých oblastech jít nad rámec těchto dohod.


Vývoj obchodu zbožím EU – Panama


Rok


Hodnota v mil. Euro

Dovozy

Přírůstek

(%)


Podíl na dovozu EU (%)


Hodnota v mil. Euro

Vývozy

Přírůstek

(%)


Podíl na vývozu EU (%)


Bilance

2012

415

8,0

0,0

2.653

28,5

0,2

2.237

2013

659

58,5

0,0

2.873

8,3

0,2

2.214

2014

438

-33,5

0,0

2.318

-19,3

0,1

1.880

2015

548

25,0

0,0

2.517

8,6

0,1

1.969

2016

562

2,7

0,0

2.148

-14,7

0,1

1.586

2017

512

-14,2

0,0

2,195

0,8

0,1

1,683

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU – Latinská Amerika v letech 2014 – 2020 je definována v tzv. Víceletém orientačním programu EU pro Latinskou Ameriku (Multi-Annual Indicative Programme), sestávajícího ze dvou komponentů – iniciativ na kontinentální úrovni otevřených všem státům a podpory sub-regionu Střední Ameriky. Na období 2014 – 2020 je v unijním rozpočtu na tyto programy v Lat. Americe alokováno celkem 925 mil. EUR.

 

Vzhledem ke svému stupni rozvoje nepatří Panama k prioritním zemím bilaterální rozvojové spolupráce EU, nadále však může čerpat prostředky z tematických a regionálních rozvojových programů. Přehled probíhajících a ukončených projektů je k dispozici na stránkách Zastoupení EU v Panamě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: