Panama (vč. volné zóny): Vztahy země s EU

2. 6. 2017

Podkapitoly:

 

  • Zastoupení EU v zemi

 

  • Obchodní vztahy země s EU

 

  • Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie má v regionu střední Ameriky jednu bilaterální Delegaci Evropské unie (v Kostarice) a jednu kancelář regionální se sídlem v Nikaraguy, nicméně akreditovanou též pro Panamskou republiku.

 

Z členských zemí EU má svá velvyslanectví v Panamě pouze Itálie, Nizozemsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Španělsko a Portugalsko.

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Panama je smluvní stranou Asociační dohody EU – střední Amerika uzavřené v honduraské Tegucigalpě dne 29. června 2012. Zatímco Evropský parlament dohodu ratifikoval 11. prosince 2012, na straně středoamerických zemí dosud ratifikační proces probíhá.  Asociační dohoda EU – střední Amerika je ambiciózní komplexní dohodou postavenou na třech pilířích: politickém dialogu, spolupráci a ekonomické integraci.

Politický dialog umožňuje udržování stálé platformy mezi oběma regiony umožňující výměnu pohledů na jakákoliv témata, jako např. lidská práva, správné vládnutí, roli zákona, demokracii a ochranu životního prostředí. Spolupráce se soustředí na pomoc regionu formou rozvojových programů.

Obchodní část dohody si klade za cíl vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a střední Amerikou včetně vytvoření vhodných podmínek pro růst investic a kapitálu. Obchodní ustanovení asociační dohody se začala pro Panamu provizorně aplikovat od 1. srpna 2013 (stejně tak jako pro Honduras a Nikaraguu).  Obsahují snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami, ochranu zeměpisných označení (GIs), otevření trhu s veřejnými zakázkami, u TBTs (technical barriers to trade) a SPS (sanitary and phytosanitary measures) se obě strany zavázaly plnit závazky vyplývající z dohod WTO a v některých oblastech jít nad rámec těchto dohod.

 

Vývoj obchodu zbožím EU – Panama

 

Rok

 

Hodnota v mil. Euro

Dovozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na dovozu EU (%)

 

Hodnota v mil. Euro

Vývozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na vývozu EU (%)

 

Bilance

2011

385

-40,5

0,0

2.065

-16,4

0,1

1.680

2012

415

8,0

0,0

2.653

28,5

0,2

2.237

2013

659

58,5

0,0

2.873

8,3

0,2

2.214

2014

438

-33,5

0,0

2.318

-19,3

0,1

1.880

2015

548

25,0

0,0

2.517

8,6

0,1

1.969

2016

562

2,7

0,0

2.148

-14,7

0,1

1.586

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Panama je rovněž důležitou zemí pro poskytování rozvojové pomoci EU pro Střední Ameriku; rozvojová spolupráce EU – Latinská Amerika v letech 2014 – 2020 je definována v tzv. Víceletém orientačním programu EU pro Latinskou Ameriku (Multi-Annual Indicative Programme), sestávajícího ze dvou komponentů – iniciativ na kontinentální úrovni otevřených všem státům a podpory sub-regionu Střední Ameriky. Na období 2014 – 2020 je v unijním rozpočtu na tyto programy v Lat. Americe alokováno celkem 925 mil. EUR.

 

Vzhledem ke svému stupni rozvoje nepatří Panama k prioritním zemím v oblasti rozvojové pomoci v regionu SA. V roce 2016 získala Panama celkovou zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 78,5 mil. USD. Za rok 2016 byly ze strany EU do Panamy poskytnuty finanční prostředky na rozvojové projekty ve výši 960 tis. EUR (tzn. bez vlastních iniciativ jednotlivých ČS EU). V Panamě pracují NGO, které se věnují problematice rozvojové pomoci ve vnitrozemí.

 

Od roku 2011 vede EU formální dialog se zeměmi SA (včetně Panamy), týkající se bezpečnosti. Dialog má formu vzájemných setkání expertů, která se odehrávají dvakrát ročně. Na podporu problematiky bezpečnosti v regionu vyčlenila EU na období 2007 až 2013 sumu na regionální projekty 26,3 mil. EUR a na bilaterální projekty celkem pro všechny země 157,7 mil. EUR.

 

V roce 2016 představovala celková zahraniční pomoc do Panamy 84 mil. USD, zvyšuje se i podíl pomoci z EU, i když Panama z hlediska své dobré ekonomické situace nepatří pro EU mezi prioritní země. Na jednání DCI v Bruselu jsou pro země SA včetně Panamy pravidelně vyhlašovány nové projekty na posílení vlády práva a posílení institucí, na odporu regionální bezpečnosti a udržitelný rozvoj pohraničních oblastí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: