Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2014

7. 9. 2015 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

V pořadí již osmnácté vydání publikace Panorama zpracovatelského průmyslu, které zpracovalo a v srpnu 2015 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, se v letošním roce připravovalo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a v úzké kooperaci s Českým statistickým úřadem v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Cílem publikace je poskytnout odborné informace o vývoji a výsledcích zpracovatelského průmyslu a jeho jednotlivých oddílů a skupin a prezentovat výsledky průmyslových firem v ČR. Panorama zpracovatelského průmyslu 2014 obsahuje definitivní roční údaje Českého statistického úřadu za období 2008 až 2013, jejichž jedinečnost spočívá v tom, že jsou to data konečná, v podrobném členění až do skupin oddílů zpracovatelského průmyslu.

Na jejich základě je možné vytvářet časové řady a jsou solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti s možností predikcí. Dopočet předběžných údajů za rok 2014 a výpočet finančních ukazatelů provedl Odbor ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Publikace je strukturována dle jednotlivých oddílů a jejich skupin v rámci klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA, kdy v každém oddíle je uvedena jeho stručná charakteristika a hlavní ekonomické ukazatele, které byly rozšířeny o podrobnou finanční situaci v rámci jednotlivých agregátů.

Nově byly do publikace zařazeny stati, které prezentují pohledy některých odvětvových svazů na dosavadní vývoj vybraných odvětví a jejich budoucí perspektivy. Údaje prezentované v této části vycházejí z interních zdrojů jednotlivých odvětvových svazů.

Česká ekonomika se v roce 2014 po dvouletém poklesu opět vrátila do období růstu. Hrubá přidaná hodnota se meziročně zvýšila o 2,6 %, na což měl rozhodující vliv především růst zpracovatelského průmyslu. Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě meziročně vzrostl z 24,9 % na 26,7 %. Ze čtyřiadvaceti oddílů zpracovatelského průmyslu bylo růstových dvacet oddílů, které se na celkových tržbách průmyslu podílely 92,4 % a jejich produkce se meziročně zvýšila o 11,9 %.

V rámci zpracovatelského průmyslu byly hlavními nositeli růstu výroba motorových vozidel a výroba počítačů, které dosahovaly nadprůměrného tempa, a jejich podíl na celkových tržbách průmyslu se meziročně zvyšoval. Pozitivní je rovněž fakt, že si naši exportéři z oblasti průmyslu drží své pozice v rámci EU a úspěšně pronikají také na trhy třetích zemí. Na celkovém exportu se výrobky zpracovatelského průmyslu podílely více než 90 % a v meziročním srovnání se jeho objem zvýšil o 14,3 %.

Aktuální statistická data potvrzují, že ČR nadále zůstává průmyslovou zemí s důrazem na zpracovatelský průmysl.

Publikace ke stažení:

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek