Papua Nová Guinea: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská delegace Papua nová Guinea
BSP Haus, 6th Floor, Harbour City, P.O. Box 76
Port Moresby, NCD PAPUA NEW GUINEA
Tel.: + 675-308-2400
Fax: + 675-308-2409
E-mail: Delegation-papua-new-guinea@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Dovoz z EU

Vývoz do EU

Saldo
(v mil. EUR)

Obrat
(v mil. EUR)

Hodnota
(v mil. EUR)

Růst
(v %)

Hodnota
(v mil. EUR)

Růst
(v %)

2011

901

45,5

233

33,2

-668

1 134

2012

986

9,4

467

100,3

-519

1 453

2013

754

-23,6

168

-64,0

-586

922

2014

794

5,4

135

-19,6

-659

929

2015

734

-7,6

167

23,8

-567

901

Zdroj: Eurostat

Struktura obchodu mezi EU a Papuou novou Guineou je dána již strukturou produkce PNG. Jak bylo uvedeno výše, zemědělství nadále zaměstnává drtivou většinu obyvatelstva a přispívá z 1/3 k tvorbě HDP. Zejména kokosy, palmový olej a káva tvoří páteř papuánského zemědělství. Z hlediska živočišné výroby tvoří významnou položku exportu produkty rybolovu (tuňák). V posledních letech přibývají zahraniční investice v sektoru ropy a zemního plynu. Postupně se rozšiřuje těžba kovů (měď, zlato a další).

PNG byla první zemí z regionu, která s EU podepsala v roce 2009 mezitímní Dohodu o ekonomickém partnerství. Díky této dohodě exportuje PNG na společný trh EU bez cel a kvót. PNG postupně implementuje snižování cel a tarifů dle dohodnutého harmonogramu.

Co do importu z PNG dováží EU zejména zemědělské produkty (více než polovina celkového importu), dále minerální produkty(14% importu), produkty chemického průmyslu a kovy. EU pak do PNG vyváží zejména stroje a přístroje, dopravní zařízení a některé produkty chemického průmyslu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Podkladem pro poskytovanou rozvojovou pomoc je Strategický dokument země, který pro období 2014-2020 předpokládá přidělení prostředků ve výši 184 mil. EUR z Evropského rozvojového fondu (EDF).

Hlavními oblastmi rozvojové spolupráce jsou:

  • podnikání a obchod v zemědělství, - zlepšení živobytí zemědělců skrz oblastní rozvojové plány
  • vzdělávání - zejména zlepšení základního školství v odlehlých oblastech a management vzdělávání.
  • Voda, kanalizace a hygiena

V minulém rozpočtovém období byla dále věnována pozornost genderovým otázkám a projektům na zlepšení role žen ve společnosti, také dobrému vládnutí (good governance) a v neposlední řadě zodpovědnému a udržitelnému managementu nerostných zdrojů.

PNG je taktéž recipientem fondů dle dohody z Lomé zaměřené na rozvoj venkova, infrastrukturu a lidské zdroje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: