Paraguay: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Exportní riziko podle OECD: 5/7

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Kolejová doprava

8703 Železniční nebo tramvajové vozy osobní s vlastním pohonem

Železniční infrastruktura je velmi zastaralá a vláda ji chce modernizovat. V současné době probíhá výstavba příměstského vlaku z Asuncionu do Ypacaraí, uvažuje se o dalších projektech. Možnosti se naskýtají právě ve výstavbě příměstských tratí, kde by se mohly prosadit české tramvaje a trolejbusy. Projekty vypisuje Ministerstvo veřejných prací a komunikace (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones). Podrobnosti lze nalézt na: www.mopc.gov.py.

8606 Vagóny nákladní pro žel. aj. dopravu kolejovou

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej.

Strojírenství

8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

Paraguay v posledních letech investuje velké prostředky do infrastruktury, zvláště do modernizace silnic a dálnic. Uplatnění by mohly najít stavební stroje a další těžká technika. Dalším oborem jsou telekomunikace, protože telefonické spojení je pouze na hlavních dopravních osách.

8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

8482 Ložiska kuličková válečková jehlová

7311 Nádoby tlakový pro plyn z železa a oceli

Zbraně

9302 Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně

 Jde o historicky úspěšný artikl, v zemi velmi žádaný.

Aktuální sektorové příležitosti pro Paraguay

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Velmi perspektivní je výstavba a modernizace dopravní infrastruktury:

  • rozsáhlá rekonstrukce železniční a silniční sítě a budování dálnic na hlavních tazích (v první fázi Asunción - Ciudad del Este) bude vyžadovat investice do parku stavebních a silničních strojů;
  • velká města (Asunción a Ciudad del Este) plánují investice do městské a příměstské hromadné dopravy (perspektivní je zejména možnost participace na výstavbě trolejbusové či tramvajové sítě v Asunciónu);
  • existují projekty tzv. "bioceánského koridoru", spojujícího Atlantický a Pacifický oceán, jehož severní větev má vést přes Paraguay;
  • rozšiřování splavných úseků hlavních řek (Paraná a Paraguay, perspektivně i Pilcomayo) si vyžádá nákupy nové techniky (sací bagry);
  • modernizace a zvyšování mezinárodní kategorie letišť v zemi poskytuje prostor i českým firmám.
  • novou příležitostí jsou malé vodní turbíny o kapacitě 5-10 MW, Paraguay plánuje výstavbu 21 nových malých vodních elektráren. Více informací na http://www.ssme.gov.py/

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější výstavou je ExpoParaguay, která se koná každoročně v hlavním městě Asuncionu. V  roce 2017 se koná v termínu 8.-23.7 Jedná se o všeobecnou výstavu, která zahrnuje všechny obory, hlavně zemědělství, ale i strojírenství atd.

Ve dnech 20.-21.3.2017 se v Asunciónu uskutečnilo III: Investiční fórum EU-Paraguay, jehož se zúčastnila i oficiální česká delegace vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu V. Bartlem.

 

Odkazy na výstavy a veletrhy v Paraguayi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: