Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance s ČR (v USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Export

2 872 000

3 535 000

5 168 000

5 059 000

5 721 000

Import

598 000

157 000

278 000

2 613 000

567 000

Saldo

2 274 000

3 378 000

4 890 000

2 446 000

5 154 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Paraguaye za rok 2015 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

1 610 000 

4011

Pneumatiky nové z pryže

650 000

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

555 000

8703

Auta os aj motorová pro přepravu osob

406 000

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

329 000

8544

Dráty kabely vodiče elektr. ost izolované aj

324 000

2402

Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek

299 000

9302

Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

211 000

8536

Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, konekt pro optická vlákna

198 000

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání, příjem hlasu,dat jn

132 000

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Paraguaye za rok 2015 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulová a ostatní turbíny

116 000

1207

Semena plody olejnaté ostatní i drcené

93 000

1211

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

76 000

0511

Výrobky živočišného původu jn zvířata mrtvá

67 000

0811

Slupky citrus plodů melounů čerstvě zmražené

26 000

1703

Melasy získané extrahováním rafinací cukru

19 000

6402

Obuvostatní z kaučuku plastů

19 000

8708

Části součásti motor vozidel osob aj traktorů

11 000

8407

Obuv se svrškem z usně

4 000

9701

Obrazy malby kresby ručně zhotovené koláže

3 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje o vzájemné výměně služeb s Paraguayí nejsou Českou národní bankou sledovány.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací zastupitelského úřadu nemá v Paraguayi žádná česká firma stálé zastoupení. O zřízení zastoupení uvažuje IT firma Brightway Solution.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Rámec spolupráce v bilaterální ekonomické a obchodní oblasti tvoří Dohoda o ochraně a podpoře investic (v platnosti od 24. 3. 2000). V souvislosti se vstupem ČR do EU byl předán paraguayské straně návrh na úpravu Dohody tak, aby odpovídala legislatuře EU, zatím k dohodě nedošlo.

Po připojení ČR k EU pozbyla platnost Obchodní dohoda mezi ČR a Paraguayskou republikou.

V jednání je Memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany. Česká strana předala návrh Memoranda, čekáme na vyjádření paraguayské strany.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci vzdělávacích programů česká vláda každoročně poskytovala stipendijní místa ke studiu na vysokých školách v ČR. Součástí stipendia je přípravný kurz českého jazyka, po kterém studenti nastupují na lékařské, zemědělské, pedagogické či podobně prakticky zaměřené fakulty. Během studia dostávají stipendium a je jim hrazeno zdravotní pojištění. V souladu s novou strategií poskytování stipendií byla místa pro Paraguay zrušena. Zatímco ještě v roce 2007 jsme poskytli stipendium pro 6 studentů, v letech 2012-13 již žádné. Na školní rok 2015-6 byla Paraguyi opět přidělena 2 místa, na školní rok 2016-17 pak 1 místo.

Česká republika již šestým rokem podporuje vzdělávací projekty soběstačného vzdělávání nadace Fundación Paraguaya. Ta je průkopníkem modelu soběstačného vzdělávacího systému, za který získala několik mezinárodních ocenění. Od svého vzniku v roce 1985 přispěla k vytvoření 50 tisíc nových pracovních míst po celém světě a v současnosti se projekt úspěšně aplikuje v Africe. V roce 2012 ČR přispěla částkou 400 000 Kč na rozvoj zemědělské školy v obci Belén v provincii Concepción (asi 400 km severně od Asunciónu). Částka  byla použita na nákup dojnic v rámci programu rozšíření chovu dobytka a zvýšení produkce mléčných výrobků. V minulých letech ČR podpořila školu v obci Cerrito u Asunciónu, která je v současnosti již plně soběstačná. V roce 2013 podpořila ČR projekt soběstačné školy v San Pedru, částka 250.000 Kč byla využita na výstavbu drůběžárny a stáje pro prasata. V roce 2014 přispěla ČR částkou 400 000 Kč na výstavbu zavlažovacího zařízení zemědělské školy v San Pedru. Pro rok 2015 byla vyčleněna částka 200 000 Kč na výstavbu výkrmny kuřat v Belénu. Pro rok 2016 byl schválen projekt na výstavbu rostlinné školky v obci Cerrito ve výši 200.000 Kč.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: