Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance s ČR (v USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Export

3 535 000

5 168 000

5 059 000

5 721 000

4 943 000 

Import

157 000

278 000

2 613 000

567 000

1 206 000 

Saldo

3 378 000

4 890 000

2 446 000

5 154 000

3 737 000 

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Paraguaye za rok 2016 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

8708

Části součásti vozidel

771 000 

8703

Auto os aj vozidla motorová pro přepravu osob

643 000

3304

Přípravky kosmetické, líčidla

543 000

3917

Trouby trubky hadice z plastu

491 000

4011

Pneumatiky nové z pryže

417 000

8544

Dráty kabely vodiče elektr. ost izolované aj

268 000

8429

Buldozery sovnávače rypadla

179 000

8479

Stroje mechanické

179 000

2402

Doutníky doutníčky cigarety

170 000

8802

Aerodyny ost. lodě kosmické nosiče

126 000

 

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Paraguaye za rok 2016 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

1207

Semena plody olejnaté ostatní i drcené

597 000

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

110 000

1211

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

55 000

0504

Střeva měchýře žaludky celé části

38 000

0814

Slupky citrus plodů melounů čerstvě zmražené

36 000

8407

Motory píst zážehové spalovací vratné rotační

33 000

1703

Melasy získané extrahováním rafinací cukru

31 000

0201

Maso hovězí čerstvé chlazené

30 000

1108

Škroby

30 000

3302

Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

29 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje o vzájemné výměně služeb s Paraguayí nejsou Českou národní bankou sledovány.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací zastupitelského úřadu nemá v Paraguayi žádná česká firma stálé zastoupení. O zřízení zastoupení uvažuje IT firma Brightway Solution.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Rámec spolupráce v bilaterální ekonomické a obchodní oblasti tvoří Dohoda o ochraně a podpoře investic (v platnosti od 24. 3. 2000). V souvislosti se vstupem ČR do EU byl předán paraguayské straně návrh na úpravu Dohody tak, aby odpovídala legislatuře EU, zatím k dohodě nedošlo.

Po připojení ČR k EU pozbyla platnost Obchodní dohoda mezi ČR a Paraguayskou republikou.

V jednání je Memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany. Česká strana předala návrh Memoranda, čekáme na vyjádření paraguayské strany.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci vzdělávacích programů česká vláda každoročně poskytovala stipendijní místa ke studiu na vysokých školách v ČR. Součástí stipendia je přípravný kurz českého jazyka, po kterém studenti nastupují na lékařské, zemědělské, pedagogické či podobně prakticky zaměřené fakulty. Během studia dostávají stipendium a je jim hrazeno zdravotní pojištění. V souladu s novou strategií poskytování stipendií byla místa pro Paraguay zrušena. Zatímco ještě v roce 2007 jsme poskytli stipendium pro 6 studentů, v letech 2012-13 již žádné. Na školní rok 2015-6 byla Paraguyi opět přidělena 2 místa, na školní rok 2016-17 pak 1 místo.

Česká republika již sedmým rokem podporuje vzdělávací projekty soběstačného vzdělávání nadace Fundación Paraguaya. Ta je průkopníkem modelu soběstačného vzdělávacího systému, za který získala několik mezinárodních ocenění. Od svého vzniku v roce 1985 přispěla k vytvoření 50 tisíc nových pracovních míst po celém světě a v současnosti se projekt úspěšně aplikuje v Africe. V roce 2012 ČR přispěla částkou 400 000 Kč na rozvoj zemědělské školy v obci Belén v provincii Concepción (asi 400 km severně od Asunciónu). Částka  byla použita na nákup dojnic v rámci programu rozšíření chovu dobytka a zvýšení produkce mléčných výrobků. V minulých letech ČR podpořila školu v obci Cerrito u Asunciónu, která je v současnosti již plně soběstačná. V roce 2013 podpořila ČR projekt soběstačné školy v San Pedru, částka 250.000 Kč byla využita na výstavbu drůběžárny a stáje pro prasata. V roce 2014 přispěla ČR částkou 400 000 Kč na výstavbu zavlažovacího zařízení zemědělské školy v San Pedru. Pro rok 2015 byla vyčleněna částka 200 000 Kč na výstavbu výkrmny kuřat v Belénu. V roce 2016 Česká republika financovala výstavbu rostlinné školky a zastínění záhonů v obci Cerrito ve výši 200.000 Kč. Pro rok 2017 je schválen příspěvek ve výši 200.000 Kč na výstavbu chladícího boxu na kuřata opět v Cerritu.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: