Parlament schválil zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb

16. 3. 2016 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

motiv článku - Parlament schválil zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb Senát dne 16. března 2016 schválil návrh zákona o evidenci tržeb. Zároveň schválil návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona o evidenci tržeb.

Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů. Po dokončení legislativního procesu bude probíhat sedmiměsíční legisvakanční lhůta, během které bude vybudováno a otestováno technické řešení systému.

V této lhůtě bude zveřejněna technická dokumentace a spuštěno testovací prostředí pro vývojáře pokladního softwaru a následně měsíc před účinností zákona spuštěn pilotní provoz, ve kterém si fungování systému budou moci vyzkoušet podnikatelé. Možnost simulování procesu transakcí nanečisto umožní plynulý nájezd elektronické evidence tržeb v okamžiku jejího spuštění. Předpokládáme, že zákon nabyde účinnosti do konce roku 2016.

„Česká republika se tím zařadí mezi většinu zemí Evropské unie, kde již některá z forem evidence tržeb úspěšně funguje. Náš on-line model však bude patřit k nejmodernějším a pro podnikatele nejlevnějším, protože maximálně využívá technologie, které jsou dnes běžně dostupné, zatímco v době, kdy evidenci tržeb zaváděla například Itálie nebo Švédsko, nebo ji navrhovala současná česká opozice v podobě drahých registračních pokladen, zdaleka tak rozšířené nebyly,“ řekl ministr financí Andrej Babiš.

Proces proběhne ve 4 fázích

V první vlně budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, v druhé (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod. Ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v ostatních činnostech (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství) s výjimkou těch ve 4. fázi. Nakonec ve 4. fázi 18 měsíců po spuštění budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.

„Ačkoliv primárním cílem elektronické evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí v české ekonomice, nese s sebou i nezanedbatelný fiskální efekt. Očekávaný dodatečný daňový výnos na daních z příjmů a dani z přidané hodnoty v sektorech stravování, ubytování a obchodu, tedy za první dvě fáze evidence, je až 12,5 mld. Kč ročně. Za ostatní sektory je potenciál dodatečných výnosů 5-6 mld. Kč ročně. Celkový daňový výnos po plném náběhu evidence tržeb bude 18 mld. Kč ročně,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Z těchto 18 mld. Kč půjde přibližně 4 mld. Kč ročně do rozpočtů obcí a přibližně 1,5 mld. Kč do rozpočtů krajů. To znamená více investic do lokálních projektů, do infrastruktury obcí, do školek a podobně,“ připomněl ministr financí.

Senát zároveň souhlasil s navrženou jednorázovou slevou na dani pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5000 Kč, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona.

Klíčová bude připravenost daňové správy

Petr Toman, partner v KPMG Česká republika, k dnešnímu schválení zákona o elektronické evidenci tržeb Senátem uvedl: „Na rozdíl od jiných států není schválené řešení postaveno na pořízení tzv. registračních pokladen, kdy jsou tržby evidovány ve speciálních zařízení u jednotlivých podnikatelů, ale na centrální evidenci,“ řekl Petr Toman.

Přijaté řešení tak bude podle něj vyžadovat na straně podnikatele zařízení umožňující okamžité zaslání informací o probíhající platbě do centrálního registru a zároveň (mimo drobných výjimek) připojení k internetu.

„Pro úspěšné zavedení bude rozhodující nejen dostupnost zařízení či aplikací umožňující zasílání informací, ale také, jak se ukazuje na případu kontrolního hlášení, dostatečný prostor pro samotné testování jak ze strany jednotlivých podnikatelů, tak i ze strany daňové správy. V případě evidence tržeb bude připravenost daňové správy výrazně důležitější. Výpadky na systému na straně finanční správy totiž budou klást na podnikatele další administrativní nároky a mohou vést i k nedorozuměním se zákazníky očekávajícími vystavení ´evidovaných´ dokladů,“ uzavřel Petr Toman.

Redakčně upravené tiskové zprávy MFČR a KPMG ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek