Partnerství pro modernizaci

20. 8. 2012 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V návaznosti na iniciativu Partnerství pro modernizaci mezi Evropskou unií a Ruskou federací bylo na 6. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací (MVK) v Moskvě v říjnu 2010 dohodnuto uzavřít dvoustrannou česko-ruskou Společnou deklaraci o partnerství pro modernizaci. Návrh této deklarace byl odsouhlasen a parafován na 7. zasedání MVK v listopadu r. 2011 a podepsán v průběhu setkání prezidentů České republiky a Ruské federace 8. prosince 2011 v Praze.

Deklarace je zaměřena především na posílení konkurenceschopnosti ekonomik obou zemí a na vytváření příznivých podmínek pro rozšíření spolupráce českých a ruských subjektů a realizaci společných modernizačních a hi-tech projektů, potažmo pak na modernizaci celé společnosti. Konkrétním naplňováním deklarace jsou v první řadě reálné společné projekty. Za tímto účelem byl zpracován flexibilní seznam realizovaných modernizačních projektů, který bude doplňován a upřesňován v rámci činnosti Komise a jejích pracovních orgánů.

Hlavní, avšak ne jedinou, platformou pro projednávání jednotlivých projektů jsou pracovní skupiny MVK.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek