Páté zasedání Česko-tchajwanských Technologických dnů na Tchaj-wanu

23. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Páté zasedání Česko-tchajwanských Technologických dnů na Tchaj-wanu V rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie navštívila Tchaj-wan početná česká delegace vedená náměstkem vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Arnoštem Marksem při příležitosti pátého zasedání Česko-tchajwanských Technologických dnů ve dnech 15. až 19. či 20.5.2017. Delegace byla složena ze zástupců vědecko-technické sféry, především tedy z technických fakult vysokých škol, výzkumných institucí či technologických agentur a center.

Technologické dny slouží jako platforma pro mezinárodní spolupráci, kde se vyměňují informace o projektech a vytváří se konkrétní forma bilaterální spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI).

Pátý ročník Technologických dnů byl zaměřen na zelenou energii a biomedicínu, jež se v současné době řadí mezi nejdiskutovanější témata na Tchaj-wanu. Tchaj-wan si kromě těchto dvou oblastí vytyčil další tři prioritní sektory, které mají zvýšit průmyslovou konkurenceschopnost a  firemní zisky, zároveň navýšit mzdy a stimulovat míru zaměstnanosti. Tchajwanská vláda usiluje o celkovou modernizaci a transformaci své ekonomiky prostřednictvím podpory právě zelených technologií a biotechnologií, dále pak chytrého strojírenství, posílení národní obrany a vzniku „Asijského silikonového údolí“.

Česká delegace v rámci své pětidenní pracovní cesty, kromě konference Česko-tchajwanských Technologických dnů, navštívila také Ministerstvo vědy a technologií (MOST), Industrial Technology Research Institute (ITRI), National Cheng-Kung University (NCKU) či National Taiwan University (NTU).

Dále delegace měla možnost setkat se se zástupci National Applied Research Laboratories (NARLabs), Academia Sinica, National Tsing Hua University, National Yang-Ming University, National Health Research Institutes, Taipei Medical University, National Central University, Institute for Information Industry či Kun Shan University.

Podle hodnocení účastníků české delegace celá akce vyzněla velmi pozitivně, v jejím průběhu se podařilo docílit řady konkrétních výsledků. Mezi konkrétní výstupy pracovních setkání české delegace na Tchaj-wanu patří např. podpis Memoranda o porozumění mezi National Cheng Kung University a Univerzitou Masaryka ohledně výměny studentů či spolupráce v oblastech společného zájmu jako je např. aplikace výsledků vědy a výzkumu.

Předseda Technologické agentury ČR Petr Očko dále informoval tchajwanské partnery o vyhlášení páté veřejné soutěže programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (program DELTA) dne 30. 5. 2017. Tchaj-wan se může stát jedním z účastníků pro spolupráci s českými zástupci v rámci programu DELTA, který operuje s rozpočtem až 200 mil. korun.

V současné době se realizují 3 projekty v rámci DELTA mezi česko-tchajwanskými partnery a to v oblasti průmyslu, informačních technologií a lékařských věd. V rámci skupiny „zelená energie“ se prezentovala možnost společného výzkumného projektu se zaměřením na využití ocean-current panel, tedy technologie založené na českém vynálezu H-RFT pro výrobu elektřiny z proudu Kuroshio. Dále potom také spolupráce v oblasti chytrých sítí či skladování energie z obnovitelných zdrojů.

Skupině biomedicíny se otevřela možnost spolupráce v oblasti výchovy lékařů, lékařského výzkumu zaměřeného na biologii kmenových buněk, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.

Česko-tchajwanské Technologické dny se realizoval v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie za finanční podpory Úřadu vlády ČR – Sekce pro vědu, výzkum a inovace a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Příští zasedání Technologických dnů by se mělo uskutečnit v Praze v roce 2018.

Foto zahájení semináře „Zelená energie“ a „Biomedicína“ na Industrial Technology Research InstituteZahájení semináře „Zelená energie“ a „Biomedicína“ na Industrial Technology Research Institute

Foto návštěvy Industrial Technology Research InstituteNávštěva Industrial Technology Research Institute

Foto podpisu Memoranda o porozumění mezi National Cheng Kung University a Univerzitou MasarykaPodpis Memoranda o porozumění mezi National Cheng Kung University a Univerzitou Masaryka

Foto návštěvy Tainan Hydraulics Laboratory, NCKUNávštěva Tainan Hydraulics Laboratory, NCKU

Foto návštěvy Tainan Hydraulics Laboratory, NCKUNávštěva Tainan Hydraulics Laboratory, NCKU

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, vedoucí ekonomického úseku České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek