Perspektivní odvětví v kanadské provincii Britská Kolumbie

13. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Perspektivní odvětví v kanadské provincii Britská Kolumbie Provincii Britskou Kolumbii navštíví ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek, který ve dnech 19. až 26. března 2017 přiveze do Kanady misi českých firem a podnikatelů. Mise kromě Ontaria (Ottawa, Toronto, oblast Niagara Falls) navštíví i provincii Manitobu (Winnipeg) a Britskou Kolumbii (Victoria, Vancouver).

Mise se budou účastnit české firmy z různých oblastí, budou zastoupeny obory informačních technologií a komunikací, přesného strojírenství, energetiky, akademického sektoru a výzkumných center, obchodní a právní firmy. Jedná se o sektory, které jsou blízké pro ekonomiku provincie Britská Kolumbie, vychází z Mapy oborových příležitostí a existují příležitosti vzájemné spolupráce.

Britská Kolumbie má 4. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií, podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 12,6 % (249,9 mld. CAD). Očekává se, že reálně ekonomika provincie za rok 2016 vzroste o 2,5 %. Britská Kolumbie je rovněž na 4. místě v Kanadě, co se týče výdajů na R&D (po provinciích Ontario, Quebéc a Alberta). Ty dosahují 3,65 mld. CAD (9,6 % celokanadských výdajů), z toho 253 mil. CAD přichází ze zahraničí. R&D je pro provinční ekonomiku důležitá. Mezi klíčové sektory pro R&D a špičkové výzkumné instituce patří lékařský výzkum, věda o oceánech, lesní biologie, digitální média.

Pro ekonomiku provincie jsou hlavní tyto průmyslové sektory:

 • lesní a dřevozpracující průmysl
  sektor se podílí 5 % na tvorbě HDP, zaměstnává 65,6 tis. lidí. Zahrnuje těžbu dřeva, výrobu dřevařských a papírenských produktů. Roční tržby sektoru dosahují 15,7 mld. CAD, přičemž na export připadá téměř 90 %. Lesy pokrývají 2/3 rozlohy provincie (60 mil. ha)
 • potravinářství
  zaměstnává na 30 tis. lidí, roční tržby dosahují 16 mld. CAD. Dominují mu malé a střední firmy do 50 zaměstnanců. Produktivita práce a průměrná hodinová mzda v potravinářství je vyšší než v Kanadě jako celku
 • těžba a zpracování surovin
  provincie je největší producent molybdenu na světě. Hlavními komoditami jsou dále uhlí a měď. Zhruba 90 % uhlí tvoří metalurgické uhlí a 10 % termální uhlí. Těží se zde a zpracovává také zinek, zlato, stříbro, molybden, olovo. 
 • plynárenství
  Britská Kolumbie je 2. největší producent zemního plynu v Kanadě, po provincii Alberta. Na severovýchodě provincie se nacházejí obrovské zdroje břidlicového zemního plynu. Průměrná denní produkce zemního plynu dosahuje 130 mil. m3, pouze 16 % produkce plynu je spotřebováno, zbytek se exportuje do USA – 41 % nebo do ostatních provincií. První velký exportní LNG terminál by měl být vybudován u města Kitimat. Zároveň se připravuje výstavba několika plynovodů, které propojí naleziště břidlicového zemního plynu s terminálem.
 • videohry a filmový průmysl
  produkty vyvinuté digitálním sektorem jsou používány v mnoha sektorech včetně zdravotnictví či vzdělání. BC je 3. největším centrem filmového průmyslu v Severní Americe. Provincie profituje díky vztahům se zábavními centry v Kalifornii, s vývojovými softwarovými centry v Seattlu a Redmondu ve státě Washington. Mnohé vysoké školy a univerzity v BC se angažují v klíčových aspektech digitálních médií a poskytují jim vynikající zařízení a školení, výzkumné služby a lidské zdroje. Provinční vláda nabízí investorům daňové kredity ve výši 50,5 %.
 • farmaceutický průmysl, lékařské přístroje
  klastr biofarmaceutických firem a dodavatelů lékařských přístrojů a zařízení je sedmý největší v Severní Americe a zahrnuje více než 100 firem, které zaměstnávají přes 2 tis. lidí.
 • letecký a obranný průmysl
  vyrábějí se zde letadla, letecké díly a komponenty pro komerční i vojenská letadla firem – Boeing, Bombardier, Cessna, Lockheed Martin. Firmy také zajišťují údržbu letadel a opravárenský servis, dodávají simulátory a avioniku, hardware i software pro letecký výcvik a vesmírné aktivity. Centrem leteckého průmyslu je Fraser Valley.

Britská Kolumbie je 4. největším exportérem z kanadských provincií a teritorií a 3. největším importérem. Celkový obrat zahraničního obchodu provincie představuje 88,7 mld. CAD, z toho 40,4 mld. CAD je vývoz a 48,8 mld. CAD dovoz. Hlavní exportní položky jsou jehličnaté dřevo, černé uhlí, buničina, měď a koncentráty a zemní plyn. Největším exportním trhem jsou USA s podílem 52,4 % (21,2 mld. CAD). Následují Čína, Japonsko, Jižní Korea, Tchajwan, Indie, Velká Británie a Austrálie.

Hlavní importní položkami jsou ropné oleje, osobní auta, přenosné stroje na automatizované zpracování dat, mobilní telefony, zinek a koncentráty, televizory. Největším importním trhem jsou USA s podílem 40,2 % na celkovém dovozu (19,7 mld. CAD).

Co se týče ČR, v roce 2016 firmy z Britské Kolumbie z ČR dovezly zboží ve výši 38,7 mil. CAD. Mezi hlavní komodity českého vývozu do provincie patří sportovní a atletické zboží, nábytek, stavební stroje, pivo, průmyslové výrobky, zařízení pro důlní, těžební a ropný průmysl, elektrické zařízení, zařízení pro počítače, sklo a součásti motorových vozidel. V rámci diversifikace obchodních vztahů existují vzájemné příležitosti ve všech těchto odvětvích, které vychází z Mapy oborových příležitostí.

Čeští exportéři a podnikatelé, kteří mají zájem o Britskou Kolumbii, mohou využít služeb nově otevřených honorárních konzulátů v Britské Kolumbii – ve Victorii (Mr. James Reed) a ve Vancouveru (Mr. Karel Večeřa- Galland). Kontaktní informace naleznete na webu MZV ČR. Další informace naleznete také v ekonomickém profilu Britské Kolumbie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: J. Dvořáček, ekonomický rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek