Peru a jeho ekonomika na předních místech v nejnovějších mezinárodních srovnáních

8. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Peru a jeho ekonomika na předních místech v nejnovějších mezinárodních srovnáních Podle nejnovější studie Světové banky Doing Business 2017 zaujalo Peru 54. místo z celkem 190 hodnocených zemí a v rámci Latinské Ameriky a Karibiku skončilo na 3. místě za Mexikem (celkově 47. místo) a těsně za Kolumbií (celkově 53. místo).

Vysoce pozitivního hodnocení se Peru zároveň dostalo od studie Deutsche Bank, která porovnávala makroekonomickou a finanční odolnost rychle se rozvíjejících ekonomik. Podle tohoto srovnání získalo Peru 4. místo po Rumunsko, Thajsku a Polsku.

Očekává se, že peruánská ekonomika letos poroste o téměř 4 %, daleko rychleji než její nejvýznamnější soupeři v regionu. Centrální bance se daří snižovat inflaci a ministerstvo financí plánuje v nejbližších letech návrat k vyrovnanému rozpočtu, nemluvě o existenci rezervního stabilizačního fondu pro možnost reakce na krizový ekonomický vývoj.

Peru se díky dlouhodobě solidnímu finančnímu a bankovnímu sektoru vyrovnalo s výzvami plynoucími z vývoje světové ekonomiky. Ani výsledky amerických voleb a nejistoty v mezinárodním obchodě peruánské ekonomice nezpůsobily žádné újmy ani zásadní výkyvy. Peruánskou ekonomiku nedestabilizovaly ani kolísající ceny surovin na světových trzích, ačkoliv Peru, podobně jako většina latinskoamerických zemí, je značně závislé na primárním sektoru a exportu nerostných surovin, zejména kovů, a zatím se nepodařilo více diverzifikovat ekonomickou základnu ve prospěch oborů zpracovatelského průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, služeb apod.

To bude zásadní výzva pro nadcházející období a pro volební období současné vlády. Zároveň tento nevyhnutelný očekávaný ekonomický rozvoj a posilování exportních kapacit (peruánský export se pomalu daří oživovat, nicméně jsou potřeba další impulzy a technologie) bude přinášet příležitosti pro české firmy a výrobce moderních zpracovatelských technologií.

Peru velmi vítá externí hodnocení, zpětnou vazbu mezinárodních vládních i nevládních organizací a úzce sleduje studii Doing Business (DB) Světové banky. Ta totiž vyhodnocuje celou řadu parametrů podnikatelského prostředí a vypovídá o kvalitě a podmínkách k rozvoji obchodu, neboť zlepšení těchto aspektů a docílení většího přílivu přímých zahraničních investic (do různých sektorů) je v tuto chvíli prioritou.

Mezi hodnocených 10 parametrů patří např. založení firmy, získání stavebního povolení, žádost o elektrickou energii, registrace nemovitostí, dostupnost půjčky, ochrana minoritních investorů, platba daní, přeshraniční obchod, dodržování kontraktů a řešení insolvence.

Silnou stránkou hodnocení obchodního klimatu Peru jsou parametry týkající se dostupnosti úvěrů a registrace nemovitostí, ve kterých si Peru vede nejlépe a je na předních místech. Největšího meziročního zlepšení bylo dosaženo v parametrech platba daní (+2, 105. místo) a registrace nemovitostí (+1, 37. místo).

Slabiny se naopak projevují v parametrech platby daní a založení firmy, kde se Peru umístilo až v druhé stovce zemí. Peru během roku dále zaostalo v založení firmy (-9, 103. místo), žádostech o elektrickou energii (-6, 62. místo), získání stavebního povolení (-3, 51. místo), dostupnosti úvěrů (-2, 16. místo), ochraně minoritních investorů (-2, 53. místo), řešení insolvence (-2, 79. místo) a dodržování kontraktů (-1 63. místo).

Celkově v DB 2017 pokleslo Peru o jednu příčku z 53. na 54. pozici, což v konkrétním vyjádření znamenalo pokles v sedmi sledovaných parametrech, v jednom nenastala žádná změna v umístění a ve dvou Peru postoupilo na lepší pozici. Peru nicméně zlepšilo svůj celkový bodový výsledek a získalo lepší globální hodnocení -70,25 bodů. Zlepšení zaznamenalo ve 2 z 10 parametrů, ve 4 obdrželo stejné hodnocení jako před rokem a ve 4 se zhoršilo.

Limská obchodní komora (CCL) podrobila výsledky studie DB 2017 podrobné analýze na základě rozdělení parametrů do 2 skupin. První, která ukazuje na postavení a efektivitu kompetentních institucí, a druhá, která odráží složitost a výši nákladů na realizaci regulatorních procesů. Pokud země chce dosáhnout dobré výsledky, musí pracovat současně na zlepšení parametrů v obou skupinách. V tomto směru Peru hodlá v budoucnu pracovat na zlepšení jednotlivých parametrů a dosažení ještě lepšího postavení nejen v celkovém žebříčku, ale zejména mezi zeměmi Latinské Ameriky.

Pozitivní hodnocení přichází v momentě, kdy se latinskoamerický region potýká s ekonomickým zpomalením, důsledky přílišné závislosti na primárním sektoru a vnitropolitickými tenzemi. Peru se tak profiluje jako zdravá ekonomika a atraktivní teritorium pro český export i zvažování strategičtější, investiční spolupráce.

Z hlediska působení českých firem v Peru je kromě zlepšování podmínek pro podnikání důležité odblokování velkých megaprojektů, na kterých by se české firmy mohly podílet. Projekty ustrnuly s koncem volebního období předchozí vlády v důsledku složitého mechanizmu kontrolních procesů, odchodu brazilského klíčového investora a stavební firmy Odebrecht, problémů s vyvlastňováním pozemků (typické v případě metra pro hlavní město Limu). Velké projekty zahrnují rozšíření mezinárodního letiště v Limě, výstavbu nového letiště pro Cusco (letectví), vodohospodářské resp. zavlažovací projekty, 1000km dlouhý jižní plynovod s perspektivami plynofikace, další linky metro pro Limu, silniční obchvaty, dálnice a modernizace přístavů.

V roce 2016 bylo nejvýznamnějším momentem obchodních vztahů slavnostní otevření montážního závodu pistolí České zbrojovky Uherský Brod, kdy česká firma dodala moderní vybavení, nástroje a vyškolila v ČR technický personál s perspektivami prohloubení investic. To je inspirativní i pro další české firmy vzhledem k tomu, že Peru jeví o uvedený model spolupráce dlouhodobý zájem. Nabízí se tak podobná spolupráce též v dalších oblastech, zahrnujících např. výrobu nesmrtících zbraní a ochranné prostředky.

Peru má solidní předpoklady (kvalifikovanou a dále kvalifikovatelnou pracovní sílu, předvídatelné podnikatelské a investiční prostředí apod.), stát se vhodným regionálním centrem pro výrobu malých letadel jak pro vojenské, tak pro civilní účely. Při vhodně zvolené strategii a systematické práci by se technologie a komplexní řešení mnohých českých firem mohly na místním trhu uplatnit, reagovat na popsaný vývoj a trendy, podílet se na rozvoji klíčových sektorů a snižování přetrvávající infrastrukturní mezery.

Do budoucna existují předpoklady, že hodnocení Peru se bude dále zlepšovat, zejména na základě snižování obchodních bariér, zrychlování ekonomických procesů a modernizace regulatorních opatření. Výzvou pro Peru je šance, dostat se ve studii DB na druhé místo v latinskoamerickém regionu, za Mexiko.

Uvedená hodnocení poměrně přesně odpovídají hodnocení ze strany zastupitelského úřadu i zkušenostem s podnikáním v Peru, které velvyslanectví ČR zaznamenává od českých firem s aktivitami v teritoriu. Uvedenou tendenci potvrdila také nedávná anketa CCL, ve které 60 % dotázaných manažerů významných peruánských firem hodnotilo současnou ekonomickou politiku vlády jako úspěšnou a otevírající nové možnosti pro obchod a investice.

Doing Business Peru 2016–2017
  DB 2016 DB 2017 Změna
Celkové hodnocení 53 54 -1
1. Založení firmy 94 103 -9
2. Získání stavebního povolení 48 51 -3
3. Žádost o elektrickou energii 56 62 -6
4. Registrace nemovitostí 38 37 +1
5. Dostupnost půjčky 14 16 -2
6. Ochrana minoritních investorů 51 53 -2
7. Platba daní 107 105 +2
8. Přeshraniční obchod 86 86 0
9. Dodržování kontraktů 62 63 -1
10. Řešení insolvence 77 79 -2

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autoři: Ing. Pavel Bechný, velvyslanec; Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek