Peru: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

10. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Výsledky vzájemného obchodu (tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016/I

Vývoz

20 461

28 938

40 920

33 483

42 520

7 948

Dovoz

19 660

17 691

18 424

22 293

15  228

6 687

Bilance

801

11 247

22 494

11 190

27 292

1 261

Obrat

40 121

46 629

59 344

55 776

57 748

14 636

Zdroj: ČSÚ

Obchodní spolupráce mezi Peru a ČR se zakládá především na příležitostných zakázkách. Dlouhodobé působení je spíše výjimkou. Limitujícími faktory jsou jistě geografická vzdálenost obou zemí, nedostatek informací a kulturně-společenské rozdíly obou zemí. V latinskoamerickém kontextu se pak obchod s Peru nachází až v druhé polovině žebříčku podle zemí a objemu obchodní výměny.

V roce 2015 došlo k nárůstu českého vývozu do Peru o přibližně 27 % a současně k poklesu českého dovozu z Peru o 31,7 %, což se promítlo ve více než zdvojnásobení přebytku bilance vzájemného obchodu. Pokles českého dovozu z Peru odpovídá všeobecnému poklesu celkové exportní výkonnosti v Peru v roce 2015. Tento pokles byl dán především klimatickými vlivy a také omezenými kapacitami a konkurenceschopností místních exportérů. Od roku 2009 má ČR s Peru aktivní obchodní bilanci.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Peru v tis. USD

Komodita

2011

2012

2013

2014

2015

2016/I

Reaktory, kotle, přístroje/nástroje mechanické

5 462

8 385

13 913

7 194

11 424

1 543

Přístr. el. záznamu/reprodukce/zvuku TV obrazu

1 942

3 242

4 624

7 276

8 399

1 570

Vlna, chlupy, zvířecí příze, tkaniny žíněné

37

893

1 125

1 952

3 715

1 549

Plasty a výrobky z nich

1 266

1 619

2 070

2 290

2 613

519

Vata, plst, textilie, netkaná lana, provazy apod.

-

0

482

1 969

2 278

448

Výrobky ze železa nebo oceli

1 103

1 252

2 537

2 063

1 676

439

Sklo a výrobky skleněné

1 609

1 517

1 372

1 208

1 651

357

Přístroje optické, foto., kinem., lékař. ap

638

971

1 449

2 200

1 007

368

Železo a ocel

0

33

930

749

675

16

Zbraně, střelivo, části, součásti, příslušenství

1 035

1 169

228

563

623

22

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

V případě exportu lze pozorovat dlouhodobě stabilní postavení mnohých tradičních komodit, i když se zde zároveň setkáváme s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. V tomto smyslu bylo například v roce 2014 pozorováno výrazné omezení dovozu zejména u částí a součástí strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění kapalin, a stavebnic. Velký nárůst na straně českého vývozu v roce 2015 byl dán z důvodu jednorázového dodání parní turbíny do některého z projektů elektráren v Peru.

Přední místa v českém exportu do Peru v roce 2015 obsadily položky: turbíny na vodní páru, letecká technika, telekomunikační zařízení, česaná vlna, rozvaděče pro distribuci elektrické energie, trouby a trubky z plastů, rypadla a buldozery, stavební materiál (sklo), ventily a potrubí a výrobky ze železa, tedy zejména tradiční komodity, nejvíce pro průmyslové využití. Dále byl významný speciál (palné zbraně a náboje).

Český dovoz z Peru v tis. USD 

Komodita

2011

2012

2013

2014

2015

2016/I

Ovoce, ořechy, jedle slupky citr plodů/melounů

5 436

3 490

4 311

6 071

5 674

3 621

Káva, čaj, maté, koření

5 367

3 976

2 980

3 493

2 594

205

Přípravky z masa ryb, korýšů aj vod bezobratlí

1 056

3 655

2 723

2 346

1 166

127

Vlna, chlupy, zvířecí příze, tkaniny žíněné

4

431

3 022

3 637

1 148

447

Zelenina, rostliny, hlízy, kořeny poživatelné

600

517

402

502

495

62

Semena, plody, rostliny léčivé, průmysl, sláma ap.

86

160

180

264

417

96

Výtažky, taniny, barvy, pigmenty, laky, tmely apod.

1 724

1 148

935

972

407

273

Výrobky, chemické sloučeniny kovů, zemin, prvků

710

1 043

1 630

454

356

65

Ryby, korýši, měkkýši a ost vodní bezobratlovci

1 020

645

457

674

342

38

Oděvy, doplňky oděvní pletené háčkované

598

471

505

582

334

144

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Jak vyplývá z tabulky, dovoz z Peru do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň je nicméně zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále rybí produkty a produkty ryby zpracujícího průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala skupina semena, plody, rostliny léčivé, průmysl apod. Naproti tomu největší propad zaznamenala vlna, chlupy, zvířecí příze, tkaniny žíněné ale také káva, čaj, maté, koření. Obecně, většina peruánských vývozních položek vykázala ve vztahu k ČR v roce 2015 pokles. Velká část zboží je z Peru do ČR dodávána přes prostředníky. Reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo, Švýcarsko a Holandsko.

V roce 2015 byly největšími položkami peruánského exportu do ČR ovoce (vinná réva, avokádo, fíky, citrusy), káva, rybí konzervy, přírodní barvivo živočišného původu (karmín), oxidy zinku, zelenina a luštěniny. Mnohé z těchto produktů směřují do českých velkoobchodních řetězců.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Rozvíjí se spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Obě strany reagovaly na zvýšení vzájemného turistického ruchu podpisem Memoranda o porozumění a spolupráci mezi odpovědnými ministerstvy v roce 2007. Za posledních 5 let se počet českých turistů v Peru více než ztrojnásobil. V roce 2013 navštívilo Peru celkem 4 336 českých turistů, což bylo opět o něco více než v roce 2012 (3 568), naproti tomu v roce 2014 došlo k poklesu počtu českých turistů (3 659).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Sektor: Zemědělství a potravinářský průmysl

V návaznosti na realizaci rozvojového projektu ČR byla s účastí českého kapitálu vytvořena společnost DIO LATINA S.A., která se na severu Peru pokouší o realizaci investičního projektu zaměřeného na pěstování technických plodin na zakoupené zemědělské půdě. Tento investiční projekt v současnosti nadále pokračuje.

Na jaře 2013 začala peruánská společnost KC Trading dovážet pivo Budvar pod v Americe užívaným názvem Czechvar a chystala se začít dovážet také minerální vodu Mattoni a bylinný likér Becherovku. V současnosti jsou však její aktivity v útlumu.

Sektor: Zdravotnictví

Úspěšnou na peruánském trhu se též ukázala firma BMT Medical Technology se svými nemocničními sterilizátory, která se v minulosti opakovaně zúčastnila veletrhu Tecnosalud.

Sektor: Obrana a bezpečnost

Tradiční je spolupráce v oblasti zbrojního průmyslu, která se datuje již od 30. let minulého století. V roce 2013 se firmě Czechoslovak Export podařilo vyhrát výběrové řízení na dodávku náhradních dílů pro helikoptéry MI17 pro peruánské letectvo.

Další českou společností, která v průběhu roku 2012 otevřela v Peru svou pobočku je společnost Sherlog Trace, jakožto člen skupiny Secar Bohemia Group, zabývající se bezpečnostními a monitorovacími systémy pro automobily. Tato společnost v Peru i v roce 2016 nadále pokračovala ve svých aktivitách.

Vzhledem k aktuálním potřebám se v Peru úspěšně uplatňují čeští výrobci ručních zbraní i munice (ČZ Uherský Brod a Sellier & Bellot), a to i v rámci civilního trhu.

Sektor: Doprava

Společnost Corporación Automotriz del Perú S. A. C., zastupující Škoda Auto v Peru od podzimu roku 2010, opustila v květnu 2012 z neznámých důvodů peruánský trh.

Firma Mikroelektronika s.r.o. uspěla v  roce 2010 v konkurzu na dodavatele odbavovacího systému pro novou linku nadzemního metra v Limě. Celou linku vybavila 8 multifunkčními terminály SmartPoint a 134 turnikety se čtečkou bezkontaktních karet.

V budoucnu se počítá s rozšířením metra o dalších šest linek, přičemž české firmy ze sektoru dopravní průmysl usilují o subdodávky (vozový park, telekomunikace, elektronika, výhybky apod.).

Energetika

V roce 2009 dodalo ČKD Blansko pro elektrárnu Poechos 2 celkem 2 turbíny a společnost INGOS pak dodala regulační systém elektrárny. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších energetických dodávek do Peru v posledních letech.

Dlouhodobě se o příležitosti v Peru, zejména ve větrné energetice, zajímá firma Wikov Wind, jakožto výrobce průmyslových převodovek, mj. pro zásobování dolů elektrickou energií.

Zprostředkováním dovozu textilních strojů a také dalších komodit jako např. čističek odpadních vod, úpraven na pitnou vodu, elektrických agregátů na bioplyn, čerpadel, armatur atd. se zabývá společnost CZECHOTRADE S.A.C.

Sektor: Ekologické technologie; vodohospodářství

Jednou z mála českých firem, které na území Peru dlouhodobě působily, je holdingová společnost ŠINDLAR s.r.o. zaregistrována v Peru jako SINDLAR PERÚ S.A.C. Odborným zaměřením společnosti je vodohospodářská problematika v celé její šíři, od technických vodohospodářských staveb (vodovody, úpravny pitné vody, kanalizace a čištění odpadních vod, úpravy toků a protipovodňová ochrana, energetické využití vodních zdrojů apod.), přes geografické informační systémy (GIS), územní plány, řešení střetů mezi technickým pojetím vodohospodářských staveb a revitalizací řek až po celkovou ochranu životního prostředí. Firma podniká v Peru od roku 2009.

V perspektivním sektoru ochrana životního prostředí, resp. udržitelné lesní hospodářství, dále vynikla česká technologie / SW pro inventarizaci lesních porostů Field-Map české firmy IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, která se úspěšně uplatnila v regionu peruánské Amazonie. Technologie je v Peru nabízena regionální firmou MAP GeoSolutions, která je výhradním distributorem této české technologie pro region Latinské Ameriky. Na tyto pozitivní reference pak navazuje zájem klastru CREA Hydro & Energy o uchopení dalších příležitostí v teritoriu.

V opačném směru, česká společnost UNCARIA ČR (založena v roce 2001) již řadu let dováží z Peru potravinové doplňky, byliny a produkty alternativní medicíny.

Zajímavým statistickým zdrojem jsou stránky ministerstva zahraničního obchodu a cestovního ruchu, kde je každoročně publikována zpráva o bilaterálním zahraničním obchodě s jednotlivými zeměmi světa, včetně s ČR. Tyto peruánské statistiky se sice z důvodu odlišné metodiky liší od českých, ale obsahují navíc seznam jmen hlavních importérů českých produktů, převzatý z celních databází SUNAT.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce a souvisejících oblastech jsou v současné době mezi ČR a Peru v platnosti následující mezivládní dohody a nezávazná memoranda o porozumění na rezortní úrovni:

  1. Dohoda o podpoře a ochraně investic podepsaná 16. 3. 1994. Vstoupila v platnost dne 6. 3. 1995. Od roku 2004 se vstupem ČR do EU probíhá její renegociace.
  2. Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ministerstvem pro místní rozvoj ČR a ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peru (2007)
  3. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci (2007)
  4. Memorandum o porozumění a spolupráci mezi MO ČR a MO Peru (2007)
  5. Memorandum o porozumění mezi MŽP ČR a Peru (2015)

Dále probíhala v roce 2016 jednání s cílem uzavřít v brzké době Memorandum o porozumění mezi GŘ hasičského záchranného sboru ČR a peruánskou národní institucí pro civilní ochranu INDECI za účelem prohloubení technické a obchodní spolupráce. V druhé fázi by pak mohlo dojít ke sdílení znalostí, výměně expertů a školením, přičemž mnohé české technologie v oblasti civilní ochrany by mohly být s úspěchem nabídnuty.

Dále jsou v platnosti následující meziinstitucionální dohody:

  1. Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Limskou obchodní komorou (1995)
  2. Memorandum o porozumění mezi CzechInvest a Proinversión (2009)
  3. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Banco de la Nación (2008)
  4. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE (2008)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Celkový objem poskytnuté rozvojové spolupráce v Peru v období 2007 - 2013 činil 39,3 mil. Kč. Peru nebylo zařazeno mezi prioritní země z hlediska strategie české rozvojové pomoci na období 2010 – 2017, proto pro pokračování této roviny spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP).

V průběhu roku 2014 byly v Peru realizovány tři malé lokální projekty. První projekt, který byl realizován místní neziskovou organizací EDUAGRO, si kladl za cíl přispět k zefektivnění zemědělských a chovatelských aktivit vesničanů ve vesnici Churo, která se nachází v blízkosti městečka Huancarani v nadmořské výšce přes 3 500 m n. m. Ti by díky tomuto projekt měli dosáhnout potravinové soběstačnosti a budoucí komercializace morčat jakožto tradičního pokrmu v této části Peru. Podobně zaměřený projekt, avšak v jiné lokalitě, byl realizován i v předchozím roce 2013.

Druhým projektem byl MLP týkající se vybudování plantáží a udržitelného pěstování léčivé rostliny uňa de gato (Uncaria tomentosa, neboli kočičí dráp) za účelem jeho prodeje na národních trzích i exportu. Tento projekt byl realizován společností MONO COTO TRADE z prostředků české rozvojové spolupráce. Podobný projekt byl realizován i v předchozím roce 2013.

V roce 2014 dále proběhl MLP, jehož spoluřešiteli byli studenti Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Projekt se zaměřoval na zlepšení turistické vybavenosti obce Huayhuantillo v tropické části Peru a umožnil diverzifikaci příjmů místních obyvatel, z nichž většina se živí pěstováním kakaa a jsou tak na jeho nestálých cenách značně závislí. Výsledky projektu přinesly kromě opravy příjezdové komunikace např. vybudování informačního kiosku, tabule s mapou turistických tras, tisk informačních brožur a vytvoření internetového portálu.

V r. 2015 proběhl v Peru MLP, prostřednictvím kterého místní zemědělci vyrobili klíčové vybavení v podobě fermentačních beden a kompostér pro efektivní pěstování, zlepšení kvality a zvýšení přidané hodnoty konečné produkce. Projekt pokrýval celý pěstitelský cyklus od roubování a prořezávek po přípravu hnojiv a zpracování kakaových bobů. Cílem projektu byla podpora alternativního rozvoje (dřívější pěstování drog), diverzifikace produkce a předání know-how v oblasti odbytu a marketingu. Zdrojem odborných znalostí a metod byla MENDELU, jejíž zástupci zajistili v průběhu projektu odborný dohled.

V roce 2016 probíhá v Peru jeden MLP, který pokrývá výzkum sesuvů půdy za účelem omezení rizik a adaptace na klimatické změny ve vysokohorském prostředí Peru. Tento projekt je realizován Národní institucí pro výzkum ledovců a horských ekosystémů (INAIGEM). Náplní tohoto MLP jsou výzkumné aktivity pro prevenci rizik spojených s pohyby ledovců a sesuvy půdy. V rámci projektu probíhá intenzivní spolupráce s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, která do projektu vkládá české know-how.

ČR poskytuje každoročně několik vládních stipendií peruánským studentům ke studiu na vysokých školách v ČR. V roce 2013 nastoupili ke studiu v ČR 3 peruánští studenti, stejně jako v roce 2011 a 2012. V rámci akademického roku 2014/15 byla v červnu 2014 udělena 4 stipendia peruánským studentům ke studiu 2 bakalářských a 2 doktorských programů na českých veřejných vysokých školách. Obdobně pro akademický rok 2015/16.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: