Peru pokleslo v žebříčku Světové banky o podnikání

2. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Podle nejnovějšího žebříčku Světové banky publikovaného 27. října 2015 pokleslo Peru o 5 stupňů na 50. místo. Posuzováno je celkem 10 kritérií, týkajících se snadnosti podnikání z hlediska legislativního rámce a daňového systému, přístupu k úvěrům a ochrany investic. Peru zaznamenalo největší zhoršení, pokud jde o přístup k elektrické energii, založení firmy a ochranu investorů.

Nejde o to, že by dané služby a procesy nefungovaly, problematické jsou spíše prodlevy a administrativní náročnost. V průzkumu Světové banky se např. uvádí, že pro připojení a registraci nového podniku k veřejné elektrické síti je zapotřebí vyčkat až 67 dnů, zatímco např. v Korejské republice je to 18 dnů.

Naopak pozitivní posun byl zaznamenán v platbě, resp. výběru daní, neboť zde jsou zdokonalovány elektronické systémy. SUNAT jakožto centrální úřad daňové a celní správy pracuje efektivně a firmy díky přístupu ke svému online účtu odvádějí příslušné platby. Peru má schopnost efektivně vybírat daně, pokud vezmeme v úvahu formální ekonomiku (vedle v Peru rozsáhlé šedé ekonomiky), díky čemuž je z hlediska fiskální politiky dlouhodobě stabilní. Taktéž devizové rezervy jsou vysoké a v přepočtu na HDP patří k nejvyšším v regionu. Ekonomika tak dosud vykazuje odolnost vůči nepříznivým vnějším faktorům.

Uvedené praktické aspekty podnikání jsou v kontrastu s jinak velmi pozitivní zahraničně ekonomickou pozicí Peru. Ekonomika země se vyznačuje vysokou otevřeností a absencí tarifních, kvantitativních a devizových překážek pro vstup zahraničního zboží. Peru je v současnosti vázáno celkem 17 bilaterálními a multilaterálními dohodami o volném obchodu pokrývajícími trhy 54 zemí, kam směřuje 90 % peruánského exportu. Peru díky tomu získává strategickou pozici, ze které vyplývá příležitost pro výrobní a investiční spolupráci také ČR v řadě oborů, které jsou silnou stránkou českého průmyslu, a pro které může být následně rozvíjen trh na úrovni celého regionu Latinské Ameriky.

Při dalším mezinárodním srovnání „Index sociálního pokroku 2015“ se Peru nachází na 55. místě ze 133 hodnocených zemí, přičemž nejhoršího hodnocení se mu dostává v oblasti zajišťování bezpečnosti, ve které je až na 112 místě.

Peru se snaží modernizovat svoji legislativu, nicméně předvolební boj tento proces značně zpomaluje. Hodnocení Světové banky je založeno jen na vybraných kritériích, zatímco v mnohých jiných se ekonomika a právní rámec Peru pro podnikání zlepšují. V tomto smyslu se proti ne příliš pozitivnímu hodnocení Světové banky ohradila peruánská Národní rada pro konkurenceschopnost.

Peru má relativně jasnou vizi překonat zbývající mezery v infrastruktuře, snižovat míru chudoby, zlepšit systém vzdělání a zdravotnictví tak, aby se k cílovému roku 2021 Peru (200. výročí nezávislosti) zařadilo mezi země s vyššími příjmy jako plnoprávný člen OECD.

Nicméně k dosažení výše uvedeného se odhaduje, že by bylo zapotřebí, aby HDP peruánské ekonomiky každoročně rostl v průměru o 3,5–4 %, jinak se budou zvětšovat sociální rozdíly. Příliš pozitivní signály zatím predikce růstu HDP nedává. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by letos měla ekonomika Peru vzrůst o 2,4 % a v r. 2016 o 3,6 %, což ve srovnání s uplynulými roky nejsou vysoká tempa růstu. Zatímco průměrný růst HDP Peru v letech 2012–2013 činil 5,9 %, v letech 2014–2015 již jen 2,5 %.

Kromě komplikovanosti administrativních procesů Peru také zatím nevěnuje dostatečné zdroje rozšiřování vědecko-technické základny a podpoře inovací. Větší pozornost této oblasti by mohla zemi v budoucnosti posunout kupředu a mohla by být obnovena stabilní vysoká tempa růstu HDP. K podpoře inovací existují sice pro podniky daňová zvýhodnění a státní podpora, avšak podle statistik do této oblasti směřuje jen 0,12 % HDP, zatímco průměr v regionu Latinské Ameriky je 0,75 %.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek