Petr Očko: V čele TA ČR se zaměřím na uplatnění výsledků výzkumu v praxi

1. 4. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

motiv článku - Petr Očko: V čele TA ČR se zaměřím na uplatnění výsledků výzkumu v praxi Od 22. 3. 2016 má Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve svém čele nového předsedu. Vláda jím svým usnesením ze dne 9. 3. 2016 jmenovala Ing. Petra Očka, Ph.D. Ten se fakticky ujímá své funkce 1. dubna.

Petr Očko působil od roku 2010 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde řídil Sekci fondů EU, výzkumu a vývoje. Od ledna 2015 zastával funkci ředitele odboru finančních nástrojů a řízení projektů. Ve své nové pozici se chce především zaměřit zintenzivnění podpory uplatnění výsledků výzkumu v praxi. „Ve výzkumných organizacích a firmách se děje spousta zajímavého, nicméně motivace k uvádění výzkumu do komerční praxe je prozatím menší než v západních zemích,“ uvedl. 

„Chci dál rozvíjet podporu systémů komercializace výsledků a motivovat všechny strany, které jsou zainteresované ve výzkumu a vývoji, jak soukromou sféru, tak i výzkumné organizace, aby výsledky aplikovaného výzkumu nacházely stále větší uplatnění v praxi, “ zdůraznil Petr Očko. Obsah činnosti TA ČR chce také zaměřit na podporu potenciálních inovačních lídrů, včetně růstově orientovaných malých a středních podniků a startupů.

„Pro agenturu bude velkou výzvou i období po roce 2020, kdy skončí podpora z fondů Evropské unie,“ upozornil Petr Očko. Ta dnes saturuje poměrně značnou část investic do výzkumu i samotných výzkumných projektů. „Role TA ČR jakožto poskytovatele podpory z národních zdrojů pak bude o to významnější,“ dodal. Může se to zdát relativně daleko, ale analýzy potřeb, příprava programů a vyjednávání rozpočtového rámce zabere dva až tři roky. „Musíme tedy začít s přípravou již brzy,“ řekl Petr Očko.

V samotné TA ČR, která ročně rozděluje zhruba tři miliardy korun na aplikovaný výzkum, nový předseda žádné převratné změny nechystá. Je přesvědčený, že agentura za více než šest let své existence se stala stabilním prvkem systému podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice. V této oblasti podpořila v 1 847 případech podniky a v 1 868 případech výzkumné organizace při řešení více jak 1487 projektů aplikovaného výzkumu v rámci svých 7 programů.

„Agentura funguje dobře a věřím, že změna ve vedení Technologické agentury nijak neovlivní její dosavadní chod,“ uvedl Petr Očko. „TA ČR disponuje kvalitním týmem odborníků, z nichž mnozí zde pracují od samotného počátku. Na něm je třeba stavět další rozvoj agentury, který povede k vyšší efektivitě a transparentnosti činnosti agentury. Myslím si, že to tak vnímají i kolegové v Technologické agentuře,“ uvedl nový předseda Petr Očko.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek