Petrohradští dodavatelé pro obranný průmysl si stěžují na stávající legislativu a zpoždění plateb

15. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

Motorem petrohradské ekonomiky je obranný průmysl, na který připadá zhruba 10 % hrubého regionálního produktu (HRP). Тen se dle vyjádření některých podniků, které vystupují jako generální dodavatelé pro daný sektor, nachází na hraně kolapsu (hrozba pozastavení plateb mezi podniky, následně výroby, vyplácení mezd a vůbec včasného plnění zakázek).

Generální dodavatelé si jednak stěžují na zpožděné poukazování finančních prostředků na realizaci zakázek, tak i výrazné zpřísnění finanční disciplíny, které se přímo dotýká také subdodavatelů v dodavatelském řetězci.

V minulém roce státní zakázky v obranném průmyslu petrohradských podniků dosáhly rekordních 280 mld. rublů. V letošním roce je však očekáván výraznější pokles, který má být zapříčiněn dvěma skutečnostmi. Prvním důvodem je zpřísnění zákona „O státních zakázkách v obranném průmyslu“, který výrazně eliminuje případy, kdy mohou být finanční prostředky využívány neúčelově. Současně s tím přijatá protikorupční opatření (v září 2015) zkomplikovala vzájemné výplaty mezi generálními dodavateli zakázek s jejich subdodavateli.

Druhým důvodem je zpoždění předplateb ze strany Ministerstva obrany RF (dále jen MO). Byrokratické procedury pro převod prostředků, stejně jako absence předplateb, silně odpuzují subdodavatele zejména malého a středního byznysu, kteří jsou tak nuceni se orientovat na jiný tržní segment. To má za následek komplikaci v subdodávkách a celkovém nedodržení plánů.

Dle platné legislativy každému státnímu kontraktu je přidělen vlastní identifikační kód. K tomuto kódu je vázán jak hlavní dodavatel zakázky, tak i všichni subdodavatelé v řetězci. Povinností všech zúčastněných je otevření speciálních účtů u jedné z 9 bank, které jsou zplnomocněné pracovat s MO. Jedná se přitom o banky, které jsou nějakým způsobem propojeny se státem. Každá banka tak přesně kontroluje pohyb finančních prostředků, jež jsou dále předávány MO.

Takovým způsobem je zprůhledněn veškerý tok peněz od státu k subdodavatelům. Subdodavatelé přitom v souvislosti se zprůhledněním procesu poukazují na určité komplikace, jež vycházejí ze státní politiky záměny dovozů (a rovněž sankcí), kdy se deklaruje jedno (ruský produkt), ale fakticky jde o zahraniční subdodávku deklarovanou pro „občanské“ užití (často třeba z Ukrajiny). Subdodavatelé si rovněž stěžují, že otevření specializovaného účtu je časově náročné – trvá déle než měsíc, kromě toho dochází k navýšení počtu dokumentů vyžadovaných od bank pro zúčtování plateb.

Podnikům rovněž vadí, že za otevřením specializovaného účtu zpravidla ihned následují finanční kontroly. S ohledem na četnost kontrol tak byla řada z nich nucena zřídit zvláštní oddělení, která se mnohačetným kontrolorům věnují na plný úvazek. Přílišná kontrola pochopitelně „některé“ podniky odrazuje, čímž dochází k zpřetrhání tradičních kooperačních vazeb. Problémem je, že dle zákona je seznam subdodavatelů dopředu odsouhlasen MO a měnit jej, je značně problematické.

Existuje sice výjimka, kdy si subdodavatelé nemusí registrovat speciální účet, v takovém případě však dodavatelé mohou finanční prostředky za subdodávku získat až po završení celého kontraktu. Je zřejmé, že čekat na platbu několik měsíců i let je pro většinu podniků v současném nestabilním prostředí velice problematické. Kromě toho má generální dodavatel právo ze speciálního účtu poukazovat platby na jiné účely, maximálně však do výše 3 mil. rublů měsíčně.

Druhým zmiňovaným problémem je včasnost předplateb ze strany státu. Zatímco v minulých letech bylo běžné, že generální dodavatel obdržel často 80 %, ale i 100 % hodnoty zakázky, dle nového Nařízení vlády č. 1456 z prosince 2015 by předplatba neměla přesáhnout 30 %. Důvodem daného opatření je zhoršení situace s federálním rozpočtem. Záměrem vlády je proto prostředky na státní zakázky poukazovat čtvrtletně. To pochopitelně podnikům komplikuje situaci, pokud jde o přípravu celého technologického řetězce subdodávek.

Pokud dříve stát nebyl schopen poukázat prostředky včas, generální dodavatel měl možnost vzít si v bance úvěr, což však není s ohledem na současný výklad zákona možné. Úroky z těchto úvěrů navíc nelze zahrnout do ceny kontraktů. Výsledkem je, že generální dodavatelé nemohou poukázat předplatbu subdodavatelům, kteří sami musí splácet úvěry, nakupovat suroviny, materiály.

Všichni zúčastnění proto očekávají podporu ze strany Vlády města Sankt Peterburgu, která si je dle kuloárních zpráv dané situace vědoma, stejně jako faktu, že si nemůže dovolit další propad průmyslové výroby, který patřil k v minulém roce k největším ze všech subjektů Severozápadního federálního okruhu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek