Pilotní projekt na zplynování podzemních zásob hnědého uhln

11. 8. 2017

  • Země: Indie
  • Datum publikování: 11.08.2017
  • Datum uzávěrky: 30.09.2017 14:00
  • Referenční číslo: TE201701408
  • Stav tendru: vypsaný tendr
Průmyslové obory:
  • Služby

Popis tendru, projektu:

Po dvou letech od prohlášení vlády spouští státní podnik NLC limited pilotní projekt a vyzývá uchazeče k podání nabídek na Technickou studii proveditelnosti a pilotní projekt na zplynování podzemních zásob hnědého uhlí v dolech v indickém svazovém státu Gudžarát.
Projekt navazuje na rané pokusy Sovětských expertů v 80. letech a má za úkol využití podzemních slojí lignitu bez negativních dopadů na životní prostředí ve formě degradace krajiny, prašnosti atp. Předpokládaná hodnota zakázky pilotního projektu činí cca 40 000 000 CZK, depozit činí 156 842 €, tedy cca 4 mil. CZK, termín pro podání nabídek byl dodatkem č. 1 zkrácen na 30. 9. 2017 14,30 a tzv. „pre-bid conference“, tedy setkání se zadavatelem se koná 24. 8. 2017 v 11,00 v ústředí společnosti v Neyveli.
Více informací lze vyžádat na e-mailových adresách gmcons_co@nlcindia.com , gmconts@gmail.com anebo gmconts_co@rediffmail.com
Kvalifikační předpoklady činí zkušenost s tvorbou studie proveditelnosti a zkušenost s instalováním, testováním a spuštěním generátoru o výkonu 120 000 Nm3/den, který byl v provozu v posledních 5 letech alespoň 100 dní.
Přesné znění tendru, dodatku a tiskové zprávy z roku 2015 naleznete v příloze.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

Two years after the Government Press release, NLC Limited launches a pilot project, which invites international bidders for the Technical Feasibility Study and Underground Coal Gasification Pilot Project in UCG lignite blocks in Gujarat, India.
The history of such exploitation of lignite dates back to the 80's, when Soviet miners introduced this method to India and the Indian Government would like to make it alive again with its lesser negative environmental impacts then surface mining. The Estimated Value of the Bid is not public, but could reach up to 40 million CZK, given that the Bid Guarantee Amount is € 156,842 (4,000,000 CZK). Last date and time for receipt of bids has been changed by Corrigendum I to 30.9 2017. The Pre-bid Conference will be held on 24. 8. 2017 in the Headquarters of the Contracting Authority in Neyveli.
For more information see the attachments or contact gmcons_co@nlcindia.com , gmconts@gmail.com anebo gmconts_co@rediffmail.com

Pre - Qualification Requirements (PQR) are set that:
The bidder should have performed a technical evaluation of UCG suitability of coal or lignite block.

The bidders should have been installed, tested and commissioned on a pilot project with a production capacity of 120,000 Nm3 / day.

Kontaktní informace:

  • Kontaktní osoba: Mgr. Dostál Milan
  • Telefon: +911 124 155 269
  • Mobil: +420 777 144 217
  • E-mail: Milan_Dostal@mzv.cz

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: