Plánovaná expanze mauritánského těžebního průmyslu primárně orientovaného na železnou rudu

31. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Plánovaná expanze mauritánského těžebního průmyslu primárně orientovaného na železnou rudu Mauritánský ministr financí Mukhtar Ould Agay oficiálně představil výhled domácí ekonomiky pro rok 2017, který se dle jeho odhadu ponese v duchu ozdravování veřejných prostředků a nových investic, zejména do sektoru těžby a zpracování železné rudy.

Dle ministrova odhadu mauritánskou ekonomiku primárně závislou na těžebním průmyslu čekají lepší časy v přímém důsledku postupného zvyšování cen železné rudy, jejíž celosvětový propad jednotlivé národní trhy zaznamenaly od poloviny roku 2014. Průměrná cena železné rudy se během posledních let významně snížila, přičemž svého vrcholu 135,4 USD za 1 tzv. suchou metrickou tunu (smt) dosáhla v roce 2013, následně klesla na 55,8 USD / 1 smt během roku 2015.

Odhady pro rok 2016 očekávaly ustálení průměrné výkupní ceny kolem 58,3 USD / 1 smt; v tomto ohledu se skutečně příliš nemýlily. Samotná Mauritánie pak velmi spoléhá na výnosy z exportu této suroviny, která trvale představuje cca 50% podíl na veškerém vývozu země.

Agay pracuje s výhledem  reálného růstu mauritánské ekonomiky 5% tempem v r. 2017 a argumentuje celkovým zlepšením ekonomiky světové, v jejímž důsledku by mělo dojít k nárůstu mauritánského exportu železné rudy na 15 milionů smt oproti 13 mil. v r. 2016.

Jednoznačnou příležitost ve vztahu k mauritánskému těžebnímu sektoru, mj. v kontextu její ohlášené expanze v rámci národní ekonomiky, nadále představují možné dodávky českých důlních strojů a zařízení pro hlubinnou i převažující povrchovou těžbu železné rudy, hornin a hlinitých substancí; dále sedimentárních železných rud, prospekci vulkanosedimentárních, magnetických a hydrotermálních ložisek, uhličitanových sloučenin, křemičitanů a sulfidů. Mauritánské strana rovněž trvale poptává mechanizované výztuže, stěnové i sběrné hřeblové pásové dopravníky či pluhové dobývací soupravy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autorka: Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek