Pobíráte autorské honoráře? Srážkovou daň už si v přiznání neodečtete

16. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Ještě v loňském roce si mohly osoby samostatně výdělečně činné, které za svou činnost pobíraly autorské honoráře nižší než deset tisíc korun měsíčně, snížit v daňovém přiznání celkový základ o daň, jíž za ně zaplatila redakce či vydavatelství. Letos o tuto výhodu poplatníci přišli.

Autorské honoráře, které nejsou vyšší než deset tisíc měsíčně, vám ti, pro něž práci vykonáváte, v České republice automaticky zdaňují patnáctiprocentní srážkovou daní. Jaký je rozdíl mezi daní srážkovou a zálohovou si přečtěte v textu Výhody ve zdanění autorských honorářů po roce končí na BusinessInfo.cz.

Pokud tedy například napíšete do časopisu jako externista za měsíc pět článků po 1600 korunách, dostanete od zadavatele na ruku 6800 korun čistého, po odečtení 15 % z 8000, a daňovou povinnost vůči státu máte splněnou.

Loni – tedy v přiznání na rok 2014 – platilo, že příjmy z autorských honorářů do deseti tisíc může autor uvést v daňovém přiznání a ve výsledku zaplatit nižší daň z příjmů. O tento bonus ovšem letos daňoví poplatníci přišli.

Stejně jako v minulých letech platí, že příjmy z autorských honorářů do 10 tisíc korun měsíčně vykazovat nemusíte. Jinými slovy: pokud máte pouze tento druh nízkých příjmů, nikdo vás nebude nutit odesílat bernímu úřadu růžový tiskopis, ani odvádět České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) sociální pojištění.

Možnosti autora v přiznání za rok 2014

1. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem při výplatě nezahrnout do daňového přiznání. Jde o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní a není třeba je dále vyúčtovávat, nepodléhají odvodům sociálního pojištění.

2. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem zahrnout na základě potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.

Letos varianta č. 2 neplatí

Zdravotní pojištění povinné

Osvobození od odvodů ovšem neplatí ani u nízkých příjmů z autorských honorářů absolutně, protože zdravotní pojištění je ze zákona povinné. Stát jej – kromě nezaopatřených dětí, důchodců a osob závislých na pomoci druhých - platí pouze za uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadů práce a za ty, kdo pobírají dávky v hmotné nouzi.

Přestože má autor na volné noze příjem pouze za příspěvky do médií nižší než deset tisíc měsíčně, musí se jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů přihlásit zdravotní pojišťovně a pojištění zaplatit.

Odvod v takovém případě představuje 13,5 procenta z minimální mzdy, jíž vláda pro rok 2016 zvýšila už na 9900 korun měsíčně - tedy 1337 Kč. Také v dalších letech hodlá Sobotkův kabinet minimum zvyšovat, a bude se tedy měnit i výše pojištění.

Další změna se týká pouze plátců DPH. Ti by ji určitě neměli přehlédnout, jinak se nevyhnou sankcím. Všechny autorské honoráře od roku 2015 podléhají dani z přidané hodnoty, a to včetně těch, jež jsou zdaněny srážkovou daní. Novinka se nijak nedotkne autorů, kteří nejsou plátci DPH.

Kdo je v České republice plátcem DPH si přečtěte v rubrice Daň z přidané hodnoty na BusinessInfo.cz

Limit deset tisíc zůstává

Do roku 2013 platil limit pro zdanění srážkovou daní pouze u příjmů do sedmi tisíc korun měsíčně, až předloni byl zvýšen na 10 tisíc. Tato hranice se zatím nemění.

Nutno upozornit, že srážková daň se nově netýká všech autorských honorářů, ale jen příspěvků autora do novin, časopisu, na internetové portály a do rozhlasu či televize.

V případě honoráře za tzv. neperiodickou publikaci (např. knihu) už za vás nakladatelství srážkovou daň nezaplatí. Tento výdělek tedy zahrnete do přiznání jako „jiný příjem z podnikání a samostatné výdělečné činnosti“, čímž se vám zvýší daňový základ, a odvedete z něj zdravotní i sociální pojištění.

Autor jako osoba samostatně výdělečně činná nepotřebuje živnostenský list, protože jde o činnost podle autorského zákona. Musí být ovšem samozřejmě zaregistrován k dani z příjmu na živnostenském a finančním úřadu a také u své zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Autoři mohou u daně z příjmu uplatňovat výdajový paušál ve výši 40 procent.

I u tohoto svobodného povolání stejně jako u ostatních OSVČ platí, že daňové přiznání nemusíte podávat v případě, kdy vaše zdanitelné příjmy nepřesáhly za rok patnáct tisíc korun.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek