Pobřeží slonoviny: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny

5 208

11 865

10 649

21 241

14 734

 Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny

47 369

23 734

44 407

37 852

34 185

 Bilance 

-42 161

-31 869

-23 758

-16 612

-19 451

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny v roce 2014 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

40

Kaučuk a výrobky z něj 767 517

08

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 105 728

26

Rudy kovů strusky popely 30 5480

71

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 14 667

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 11 425

44

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 677
Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

216 578

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

160 049

28

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

40 607

52

Bavlna

29 093

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

21 624

63

Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry

11 833

Zdroj: Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nemá informace o investicích českých firem v Pobřeží slonoviny.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Českou republikou a Pobřežím slonoviny neexistuje v současnosti žádná bilaterální smlouva. Do roku 2004 byla v platnosti obchodní dohoda podepsaná v roce 1982 (vypovězena byla v souvislosti se vstupem ČR do EU).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V nedávné době zde ČR nerealizovala žádné projekty.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: