Počet lidí bez práce se v lednu meziměsíčně zvýšil, meziročně jejich počet klesl o téměř 89 tisíc

9. 2. 2016 | Zdroj: Úřad práce ČR

motiv článku - Počet lidí bez práce se v lednu meziměsíčně zvýšil, meziročně jejich počet klesl o téměř 89 tisíc K 31. 1. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR)  467 403 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 285 více než v prosinci 2015 a o 88 788 méně než v lednu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 450 704 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 6,4 % (prosinec 2015 – 6,2 %, leden 2015 –  7,7 %). Meziročně se o více než 45,5 tis. zvýšil počet volných pracovních míst.

Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 107 779. To je nejvyšší lednová hodnota od roku 2008. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za prosinec 2015, společně se SRN absolutně nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 1. 2016 6,4 %
Počet uchazečů o zaměstnání 467 403
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 450 704
Míra nezam. podle EUROSTAT (prosinec 2015) 4,5 %
Počet volných pracovních míst 107 779

Situace na pracovním trhu se v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. „V lednu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Došlo k postupnému útlumu sezónních prací, hlavně ve stavebnictví a v zemědělství. V souvislosti s tím stoupl počet mužů, kteří se hlásili do evidence ÚP ČR. Přicházeli i lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V meziročním srovnání ale stále zaznamenáváme rekordní hodnoty v  pozitivním slova smyslu – počet uchazečů o zaměstnání klesá a počet volných pracovních míst se naopak zvyšuje. Růst české ekonomiky tak nadále pokračuje.“

V nadcházejících měsících by měla nezaměstnanost s největší pravděpodobností stagnovat nebo, s rozjezdem jarních sezónních prací, opět klesat. V této souvislosti očekává ÚP ČR také nárůst volných pracovních míst.

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v ČR k 31. 1. 2016

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenal v lednu okres Rokycany (o 0,7 %).  Naopak nárůst podílu nezaměstnaných osob hlásí 76 regionů, nejvyšší pak okres Písek (o 15,5 %), Prachatice (o 11,6 %), Jindřichův Hradec (o 11,4 %), České Budějovice (o 8,7 %), Chrudim (o 8,4 %), Tábor (o 8,2 %), Znojmo a Český Krumlov (shodně o 8,1 %), Jeseník (o 7,7 %) a Klatovy (o 7,3 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly okresy Praha-východ (2,7 %), Rychnov nad Kněžnou (3 %), Mladá Boleslav (3,6 %), Rokycany (3,8 %), Praha-západ (3,9 %), Benešov (4 %), Jičín a Praha (oba 4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo větší než republikový průměr hlásí 36 regionů. Nejvyšší byl v okresech Bruntál (11,7 %), Most (11,3 %), Karviná (11,1 %), Ústí nad Labem (10,5 %), Ostrava - město, Jeseník, Znojmo (shodně 10,2 %) a Chomutov (9,6 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), které slouží zejména k eliminaci dlouhodobé nezaměstnanosti evidovaných uchazečů.

Výsledkem spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 107 779, což je o 5 234 více než v prosinci a o 45 522 více než před rokem.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,3 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (20,1), Chomutov (16,3), Bruntál (14,5), Ústí nad Labem (14,1), Hodonín (12,4), Most (12,3), Znojmo (11,7) a Sokolov (11,4).  Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci ledna 30 952 absolventům a mladistvým.  Celkem 10 355 míst bylovhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

„Jde o vůbec nejvyšší počet pozic určených OZP od počátku sledování, tedy od roku 2010. Tehdy v lednu jich ÚP ČR evidoval 1 850. I tento vývoj potvrzuje dobrou kondici české ekonomiky a navíc fakt, že se firmy v ČR rozhodly vydat cestou společenské odpovědnosti,“ shrnuje Kateřina Sadílková.

Zaměstnavatelé měli v lednu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, kováře a nástrojáře, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, slévače, svářeče či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali kuchaře (kromě šéfkuchařů), prodavače, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavebnictví, uklízeče, číšníky a servírky, zdravotnický personál, šičky, učitele, obchodní zástupce, pracovníky v informačních službách, operátory call center, skladníky zpracovatele masa nebo vychovatele na školách v přírodě. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, obráběč kovů, zámečník, seřizovač, elektrikář, kovodělník, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

Během ledna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 64 092 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 5 289 osob, meziročně pak nižší o 6 952 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 49 807 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).  To je o 12 758 více než  v prosinci a o 6 960 méně než  v lednu 2015. Novou práci získalo 33 762 lidí - o 11 664 více než v předchozím měsíci a o 4 005 méně než před rokem. Celkem 7 133 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let - 147 091 osob - a tvořili 31,5 % z celkového počtu uchazečů. Průměrný věk nezaměstnaných činí 41,5 roku.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, uklízečů a pomocníků v domácnostech, dále pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy nebo řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), číšníků, servírek, kuchařů či kovářů a nástrojářů. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 40,1 % - celkem 187 529 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 662 dní.

Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci ledna podpořil v rámci nástrojů APZ celkem 48 578 uchazečů a zájemců o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují také projekty financované z národních i evropských peněz.

„V rámci APZ spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak s kraji a obcemi. A jako pomocnou ruku jim mimo jiné nabízí příspěvek na mzdu pro uchazeče o zaměstnání, u kterého bylo prověřeno, že je na trhu práce jinak neumístitelný. Jde především o klienty, kteří jsou  dlouhodobě bez práce, tj. déle než 12 měsíců, o OZP, mladé lidi bez praxe, uchazeče nad 50 let či rodiče pečující o dítě do 15 let apod.,“ upozorňuje Jan Karmazín.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 14 587 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách.

Cílem tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo v  lednu šanci získat zaměstnání 27 500 uchazečů. Celkem 90 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá  na jejich vybavení).

Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, ostraze, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), stavebnictví, strojírenství či charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, čerpadláře, výrobní a montážní dělníky, řemeslníky, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 3 052 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě či administrativě, dále se jednalo např. o zedníky, truhláře, instalatéry, tesaře, podlaháře nebo fotografy.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 1. 2016 se jich účastnilo celkem 1 636 lidí. Během uplynulého roku prošlo rekvalifikacemi 38 078 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Více než 80 % z nich kurz v tomto období úspěšně ukončilo. Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na rekvalifikace přes 380 mil. Kč.

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.  ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.  

Na konci ledna evidoval ÚP ČR 21 075 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 948 a meziročně pak o 5 110 osob. Na nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (prosinec 2015 -  4,9 %, leden 2015 – 4,7 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 17 098 bývalých studentů, tj. o 1 123 méně než v předchozím měsíci (leden 2013 – 31 192, leden 2014 – 34 601, leden 2015 – 22 175).

V uplynulém měsíci bylo bez práce 229 055 žen (49 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 59 533 OZP (12,7 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci ledna 1 753 OZP (z toho jich 47 vykonává samostatně výdělečnou činnost).

Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, obslužným pracovníkům výrobních linek, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, skladníkům, operátorům call centra apod. Celkem 82 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 123 734 lidí, tj. 26,5 % všech uchazečů vedených v evidenci (prosinec 2015 – 23,9 %, leden 2015 – 23,9 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 132 859 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za prosinec 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla společně se SRN dokonce absolutně nejnižší nezaměstnanost v Evropě - 4,5 % (EU28 - 9 %), a to v rámci sezónně očištěných i neočištěných dat.

„Tyto výsledky potvrzují, že ČR je atraktivní pro stávající i nové zaměstnavatele a zároveň jsou obrovským úspěchem českých veřejných služeb zaměstnanosti,“ uzavírá náměstek ministryně práce a sociálních věci pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky Jan Marek.

Podrobnosti jsou k dispozici na portálu Eurostatu.  

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese portálu MPSV.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek