Počet zadaných veřejných zakázek v první polovině roku přesáhl hranici 12 tisíc

20. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Počet zadaných veřejných zakázek v první polovině roku přesáhl hranici 12 tisíc Významný nárůst aktivity veřejných investorů v ukončování výběrových řízení nadále pokračuje. Za prvních šest měsíců roku 2017 bylo konkrétním dodavatelům zadáno 12 087 zakázek v celkové hodnotě 142,7 miliardy korun, což představuje tříleté maximum počtu ukončených soutěží v první polovině roku.

Přesně opačná je situace u nově vypsaných výběrových řízení, kde se obě sledovaná kritéria pohybují na nejnižší úrovni za poslední tři roky. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci června 2017.

V červnu letošního roku vyhlásili veřejní investoři 510 výběrových řízení v celkové hodnotě 41,4 miliardy korun, což oproti srovnatelnému období minulého roku sice představuje dvoupětinový (42,2 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží, ale současně se jedná o dvoupětinový (37,3 procenta) nárůst jejich objemu. Největší výběrové řízení měsíce června v hodnotě 28,8 miliardy korun vypsalo Ministerstvo dopravy ČR na systém elektronického mýtného.

V prvním pololetí roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 3863 soutěží v souhrnné hodnotě 141,8 miliardy korun. V meziročním srovnání však jde o pětinový (19,5 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a zároveň o desetinový (10,5 procenta) pokles objemu investic. Obě hodnoty zároveň představují rekordní tříleté minimum.

„Objem zadaných zakázek výrazně roste, nicméně jen díky dobré přípravě tendrů v loňském roce. Aktuální propady v oblasti přípravy zakázek jsou potenciální hrozbou pro příliv nových zakázek do ekonomiky zejména v prvním pololetí roku 2018“, vysvětluje Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2016 až 2017

Zakázky celkem Počet Hodnota
Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %
2016 1. čtvrtletí 2 137 Ç +10,3 73 585 Ç +26,3
2. čtvrtletí 2 662 Ç +20,8 84 872 È -14,5
3. čtvrtletí 2 781 Ç +52,4 196 851 Ç +266,5
4. čtvrtletí 1 264 È -16,0 33 435 È -34,2
Rok 8 844 Ç +18,4 388 746 Ç +48,4
2017 1. čtvrtletí 2 026 È -5,2 52 263 È -29,0
2. čtvrtletí 1 837 È -31,0 89 585 Ç +5,5
Leden až červen 3 863 È -19,5 141 848 È -10,5

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 

Z výše uvedených výběrových řízení bylo již ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 19 procent ve vypsané hodnotě 15,2 miliardy korun, což představuje 11 procent celkového objemu. Ve skutečnosti však byly uvedené zakázky soutěženy za 13,6 miliardy korun, tedy zhruba o desetinu (11 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 6 procent z celkového počtu oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 117,4 miliardy korun.

„Navzdory pozitivní bilanci v počtu zadaných zakázek je na stavebním trhu patrna stálá stagnace. Odráží ji pokles nově vypsaných zakázek, který je způsoben především nepružností veřejných investorů čerpat evropské fondy. Vývoj trhu ukazuje, že se průměrná velikost zakázek stále zmenšuje. Je zde také velká konkurence, která, zejména v některých segmentech, tlačí ceny dolů a snižuje cenové úrovně,“ říká Michal Jurka, statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska a.s.

Od ledna do června roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 12 087 zakázek v celkové hodnotě 142,7 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku pak tyto hodnoty představují nárůst o 155,1 procenta v počtu ukončených soutěží a o 95,8 procenta z hlediska objemu investic. Zároveň jde o tříleté maximum počtu zadaných zakázek za první polovinu roku (rok 2014: 6099 zakázek, 2015: 6399 zakázek, 2016: 4739 zakázek). Tento vývoj byl výrazně ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

„Prudký růst zadávání veřejných zakázek kopíruje dosavadní vývoj české ekonomiky, očekávání investorů v pokračování tohoto trendu a představuje dobrý výhled pro budoucnost. Prioritou by mělo být rychlé dokončení všech probíhajících zadávacích řízení,“ tvrdí Jiří Koliba, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

„Počet zadaných zakázek byl v prvním pololetí letošního roku skutečně rekordní, nárůst objemu investic je ale ovlivněný poměrně slabým loňským rokem. Otázkou zůstává, zda budou stavební firmy tento extrémní nárůst zakázek schopné kapacitně zpracovat, zvláště při výhledu toho, že po odeznění tohoto „boomu“ je dost pravděpodobné, že nastane přesně opačná situace,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2016 až 2017

Zakázky celkem Počet Hodnota
Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %
2016 1. čtvrtletí 1 995 È -29,4 32 241 È -32,5
2. čtvrtletí 2 744 È -23,2 40 623 È -28,8
3. čtvrtletí 3 039 È -33,1 60 623 È -13,8
4. čtvrtletí 6 256 Ç +51,2 94 524 Ç +6,4
Rok 14 034 È -6,9 228 012 È -13,6
2017 1. čtvrtletí 6 673 Ç +234,5 75 397 Ç +133,9
2. čtvrtletí 5 414 Ç +97,3 67 254 Ç +65,6
Leden až červen 12 087 Ç +155,1 142 652 Ç +95,8

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Redakčně upravená tisková zpráva CEEC Research. Více na www.ceec.eu

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek