Firmy považují CzechTrade za instituci s největším přínosem pro export

12. 12. 2014 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - Firmy považují CzechTrade za instituci s největším přínosem pro export Z průzkumu, který mezi českými exportéry pro letošní ročník Exportní ceny DHL UniCredit zpracovala společnost NSG Morison, vyplývá, že více než třetina (33,85 %) dotázaných firem využívá při exportu do zahraničí služeb agentury CzechTrade.

Celkem 30,77 % dotázaných firem se při exportu nespoléhá na žádnou externí pomoc nebo využívá osobních kontaktů. Účastníci šetření byli dotázáni také na překážky, se kterými se při vstupu na cizí trhy setkávají. Mezi nejčastěji zmiňované patří byrokracie, neznalost místních regulací, jazyková bariéra a nedůvěra vůči českým firmám. Většina respondentů (86,3 %) si uvědomuje nezbytnost marketingové komunikace pro úspěch v zahraničí, ale 46 % přiznává, že má v této oblasti rezervy.

„Důvěra, kterou nám oslovení exportéři projevili, nás velmi těší. Z průzkumu ale vyplývá, že by našich služeb měli využívat ve větší míře. Většině problémů, se kterými se při vstupu na cizí trhy setkávají, lze s  pomocí agentury CzechTrade snadno předejít,“ říká její generální ředitel Radomil Doležal.

Agentura disponuje mnoha pracovníky, kteří v zahraničí přímo působí a jednotlivé trhy detailně znají, takže může českým firmám nahradit chybějící osobní kontakty. Tito pracovníci také pomáhají překonat jazykové bariéry a místní byrokracii, např. cla, místní zákony a regulace, certifikace apod. CzechTrade jako státní agentura poskytuje českým firmám potřebnou záruku a zvyšuje jejich renomé v zahraničí.

Také marketing a marketingová komunikace jsou pro úspěch v zahraničí nezbytné – spolu s agenturou se české firmy mohou zúčastnit veletrhů ze širokého spektra zemí a oborů a využít i dotace v rámci programu Společná účast na výstavách a veletrzích, případně prezentovat svoji firmu v adresáři exportérů v rámci Exportního klubu.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva CzechTrade

veletrh

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek